Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Familien Tove & Iver Viftrup, med Lars, Birgitte og Christian, under ophold i Danmark, juli 1976.- Diakon og sygeplejerske Iver Viftrup og diakon Tove Viftrup var udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Familien begyndte i Chapai Nawabganj, hvor Iver Viftrup bl.a. var engageret i opbygningsarbejde efter borger-krigen. I 1977 var han med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari, og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Tove Viftrup, Iver Viftrup, Lars Viftrup, Birgitte Viftrup, Christian Viftrup, Chapai Nawabganj, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder026_00044A.tiff
 • Diakon Tove Viftrup (1948-). Sammen med ægtefælle, diakon og sygeplejerske Iver Viftrup, udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Arbejdsopgaver: Chapai Nawabganj, 1972-76, opbygnings efter borgerkrigen. I 1976 var Iver Viftrup med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari, Og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse og Toves medvirken. De sidste år af deres tjeneste var de tilbage i Chapai Nawabganj samt i Birganj. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Tove Viftrup, Iver Viftrup, Bangladesh, Nilphamari, Chapai Nawabganj, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder026_00080A.tiff
 • Diakon Tove Viftrup (1948-). Sammen med ægtefælle, diakon og sygeplejerske Iver Viftrup, udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Arbejdsopgaver: Chapai Nawabganj, 1972-76, opbygnings efter borgerkrigen. I 1976 var Iver Viftrup med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari, Og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse og Toves medvirken. De sidste år af deres tjeneste var de tilbage i Chapai Nawabganj samt i Birganj. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Chapai Nawabganj, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Tove Viftrup, Iver Viftrup, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Kirke Mission, Church Mission, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder026_00043A.tiff
 • Per (Norman) Søndergaard (1956-). Gift med Else Søndergaard. Diakon/Plejehjemsassistent fra Kolonien Filadelfia 1980. Missionskursus på Selly Oak i England 1986-87. Sammen udsendt af Dansk Santalmission til spedalskhedsarbejde på Nilphamari Hospital i Bangladesh, 1987-89. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Per Norman Søndergaard, Per Søndergaard, Else Søndergaard
  Last Modified: 22-06-2018
  File name: Folder026_00060A.tiff
 • Lægemissionær Riitta Aho, Finland. Udsendt af Dansk Santalmission til DBLM, Nilphamari Spedalskheds-hospital, Bangladesh, 1981-1988. (Foto fra 1986). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Riitta Aho, Finland, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00057A.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Nilphamari, Bangladesh. Sygeplejerske og diakonisse, søster Bente Birkmose Jakobsen (1953-), udsendt af Dansk Santalmission til Bangladesh, 1978-1987. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Spedalskhedsarbejde, Leprosy Work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Bente Birkmose Jakobsen, Bente Birkmose, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00039A.tiff
 • Ruth Egedal (født Frost 1942). Sammen med ægtefælle Jens Kristian Egedal udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskheds-hospitalet i Nilphamari, Bangladesh, 1980-87. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan/Bangladesh, 1969-73 - midt i politisk uro med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, sygeplejerske og diakon Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/FKN i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ruth Frost, Ruth Egedal, Jens Kristian Egedal, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00010A.tiff
 • Jens Kristian Egedal (1943-). Sammen med ægtefælle Ruth Egedal (født Frost 1942) udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskheds-hospitalet i Nilphamari, Bangladesh, 1980-87. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan (Bangladesh), 1969-1973 - midt i politisk uro med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, sygeplejerske og diakon Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/FKN i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DSM, FKN, Folkekirkens Nødhjælp, DanChurchAid, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administrattion, Jens Kristian Egedal, Ruth Frost, Ruth Egedal, Portrætter, Portraits, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00054A.tiff
 • Lægemissionær Lena Hagelskjær, (1958-). Cand.med. 1984. Udsendt af Dansk Santalmission til DBLM, Nilphamari Spedalskheds-hospital i Bangladesh, 1987-1989. (Foto 1988). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Lena Hagelskjær, Lena Hagelskjær Kristensen
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00027A.tiff
 • Else Søndergaard (1957-). Gift med Per (Norman) Søndergaard. Diakon/Plejehjemsassistent fra Kolonien Filadelfia 1982. Missionskursus på Selly Oak i England 1986-87. Sammen udsendt af Dansk Santalmission til spedalskhedsarbejde på Nilphamari Hospital i Bangladesh, 1987-89. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Else Søndergaard, Per Søndergaard, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 09-05-2018
  File name: Folder026_00061A.tiff
 • Foto fra studietur til Bangladesh, 1995. Besøg på det nye DBLM kursuscenter i Nilphamari, indviet af Viceminister for sundhed og velfærd, MD. Sirajul Hoque,18. januar, 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER217, Bangladesh, Nilphamari, Spedalskhedsarbejdet, Leprosy Work, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, MD. Sirajul Hoque, DBLM kursuscenter, DBLM Training Centre, Hospital Sundhed, Hospital Health, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Skole Uddannelse, School Education
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder217_00069A.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh. Ruth & Jens Kristian Egedal udenfor deres bolig i Nilphamari. Udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskhedshospitalet, 1980-1987. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. (Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan/ Bangladesh, 1969-1973 - i en ustabil periode med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, diakon og sygeplejerske Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/ Folkekirkens Nødhjælp i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Bangladesh, Nilphamari, Spedalskhedsarbejdet, Leprosy Work, FOLDER220, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Danish Bangladesh Leprosy Mission, DBLM, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Danida, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Ruth Frost, Ruth Egedal, Jens Kristian Egedal, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 02-02-2018
  File name: Folder220_00016A.tiff
 • Nilphamari Spedalskhedshospital, Bangladesh. Konsultation under halvtaget. Fra højre: en patient, Jørgen Nørgaard Pedersen (DSM), Susanne Pedersen (DBLM) og Bill Edgar (TLMI), September 1991. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmission, Nilphamari, Bangladesh, NEGATIVER00000809, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, TLMI, The Leprosy Mission International, DSM, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bill Edgar, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 13-01-2018
  File name: 000008090005.tiff
 • Nilphamari Spedalskhedshospital, Bangladesh. Konsultation under halvtaget. Fra højre: en patient, Jørgen Nørgaard Pedersen (DSM), Susanne Pedersen (DBLM) og Bill Edgar (TLMI), September 1991. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Nilphamari, Bangladesh, NEGATIVER00000809, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, TLMI, The Leprosy Mission International, DSM, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bill Edgar, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 13-01-2018
  File name: 000008090006.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Nilphamari, Bangladesh. Midt i billedet, fra venstre: Jørgen Nørgaard Pedersen (DSM), Bill Edgar (TLMI) , Susanne Pedersen (DBLM) samt en patient. September 1991. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Nilphamari, Bangladesh, NEGATIVER00000809, DSM, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, TLMI, The Leprosy Mission International, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Bill Edgar, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 13-01-2018
  File name: 000008090007.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Sygeplejerske Susanne Pedersen behandler patient på Nilphamari Hospital. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Sårbehandling, Ulcer treatment, Prevention, Forebyggelse, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 08-01-2018
  File name: 000007480009.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Undersøgelse af patient på Nilphamari Hospital. Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen ses i midten. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Klinikarbejde, Clinic work, Local staff, Lokalt ansatte, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 08-01-2018
  File name: 000007480010.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Patient-behandling på Nilphamari Hospital. Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen ses i midten. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Patientbehandling, Patient treatment, Lokalt ansatte, Local staff, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Danish Bangladesh Leprosy Mission, DBLM, Susanne Pedersen
  Last Modified: 08-01-2018
  File name: 000007480011.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet (DBLM), Bangladesh, 1989. Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen med patienter og medarbejdere på Nilphamari Hospital. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Lokalt ansatte, Local staff, Susanne Pedersen
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480002.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet (DBLM), Bangladesh, 1989. Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen med patienter på Nilphamari Hospital. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480004.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Ambulatoriet på Nilphamari Hospital. Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen ses i midten. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Klinikarbejde, Clinic work, Lokalt ansatte, Local staff, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480006.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Administraton på Nilphamari Hospital. Til højre: Ledende sygeplejerske Susanne Pedersen.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Lokalt ansatte, Local staff, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480017.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Sårbehandling på Nilphamari Hospital.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Sårbehandling, Ulcer treatment, Prevention, Forebyggelse, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480008.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Fra Nilphamari Hospital. Der læses avis i en pause. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Local staff, Lokalt ansatte, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480001.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh, 1989. Behandling af patient på Nilphamari Hospital.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Bangladesh, NEGATIVER00000748, Nilphamari, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Lokalt ansatte, Local staff, Hospital Sundhed, Hospital Health, Patientbehandling, Patient treatment
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: 000007480005.tiff