Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Gerda Emilie Hansen, født Madsen (1932-2017). Uddannelse på Menigheds-højskolen 'Marthabo', 1955-56. Assistent på Indre Missions kontor. Sprogskole i England 1956. Gift med Jørgen Reebirk Hansen, 1953. Fire børn: Rune (1955), Bennie (1958), Elisabeth (1961), Øjvind (1964). Udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968, (Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste på Præsteskolen i Taichung. Han var stærkt engageret i kristent-buddhistisk dialog-arbejde. Blandt flere tillidshverv var han i en periode præsident for Den Lutherske Kirke/TLC). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER268, Missionærer, Missionaries, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Gerda Emilie Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Rune Sanden Hansen, Bennie Sanden Hansen, Elisabeth Sanden Hansen, Øjvind Sanden Hansen, Missionærbørn, Missionary kids, Taichung Theological Seminary, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: Folder268_00005A.tiff
 • Gerda Emilie Hansen, født Madsen (1932-2017). Uddannelse på Menigheds-højskolen 'Marthabo', 1955-56. Assistent på Indre Missions kontor. Sprogskole i England 1956. Gift med Jørgen Reebirk Hansen, 1953. Fire børn: Rune (1955), Bennie (1958), Elisabeth (1961), Øjvind (1964). Udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968, (Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste på Præsteskolen i Taichung. Han var stærkt engageret i kristent-buddhistisk dialog-arbejde. Blandt flere tillidshverv var han i en periode præsident for Den Lutherske Kirke/TLC). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER268, Taichung, Kirke Mission, Church Mission, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Taichung Theological Seminary, Præsteskolen i Taichung, Missionærer, Missionaries, Gerda Emilie Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Missionærbørn, Missionary kids, Rune Sanden Hansen, Bennie Sanden Hansen, Elisabeth Sanden Hansen, Øjvind Sanden Hansen, Portrætter, Portraits, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC
  Last Modified: 14-11-2017
  File name: Folder268_00003A.tiff
 • Taiwan (Formosa). MissionærJørgen Hansen og medlemmer af en lokal menighed. (Sammen med familien udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968. Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste desuden på Præsteskolen i Taichung). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS200, Danmission, Danish Missionary Society, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church - TLC, Lokale kristne, Local Christians, Missionærer, Missionaries, Jørgen Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Taichung Theological Seminary, Taichung Præsteskole
  Last Modified: 27-10-2017
  File name: DM_00755.tiff
 • Kirkekontoret 'Lutheran Building' i Hongkong, hvor en studiegruppe er på besøg. Længst til højre ses missionær i Taiwan, 1957-1968, pastor Jørgen Reebirk Hansen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00305, DIAS-Mission globalt, Danmission, Kirke Mission, Church Mission, ELCHK, Evg. Lutheran Church  of Hong Kong, Kirkekontoret ELCHK, The Lutheran Building ELCHK, Jørgen Reebirk Hansen, Taiwan, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Kina - China - 中国, Hongkong - 香港
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00263.tiff
 • Foto fra 1959, sendt til Erik W. Nielsen som en hilsen, fra Mette Stauns, Formosa (Taiwan). Fra venstre: Erik W. Nielsen, Gerda Emilie Hansen, Kristine (Stinne) Olivarius Hansen, Jørgen Reebirk Hansen med Rune, Johanne & Kaj Johannes Olsen, Gerda Bech, Helga Bech-Andersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER273, Mette Stauns, Ane Mette Frank Stauns, Formosa, Taiwan, Erik W. Nielsen, Erik William Nielsen, Gerda Emilie Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Rune Hansen, Kristine Olivarius Hansen, Stinne Olivarius Hansen, Johanne Olsen, Kaj Johannes Olsen, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Helga Bech-Andersen, Gerda Bech, Gerda Marie Kathrine Lambertsen Bech
  Last Modified: 31-08-2017
  File name: Folder273_00006A-1.tiff
 • Generalsekretær i DMS Erik W. Nielsen på besøg i Taiwan (Formosa), 1959. Fra venstre: Erik W. Nielsen, Mette Stauns, Jørgen Reebirk Hansen med Rune, Gerda Emilie Hansen, Kristine (Stinne) Olivarius Hansen, Johanne Olsen, Gerda Bech, Helga Bech-Andersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER273, Formosa, Taiwan, Ledelse Administration, Management Administration, Erik W. Nielsen, Erik William Nielsen, Mette Stauns, Ane Mette Frank Stauns, Jørgen Reebirk Hansen, Rune Hansen, Gerda Emilie Hansen, Kristine Olivarius Hansen, Stinne Olivarius Hansen, Johanne Olsen, Helga Bech-Andersen, Gerda Bech, Gerda Marie Kathrine Lambertsen Bech, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 31-08-2017
  File name: Folder273_00010A-1.tiff
 • Jørgen Reebirk Hansen (1927-2008). Født i Fenghuangcheng, Manchuriet/Dongbei, som søn af missionærparret Alfred og Karen Mathilde Hansen. Cand. theol.1953. Gift med Gerda Emilie Hansen, 1953. Sammen med familien udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968. Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste desuden på Præsteskolen i Taichung. Han var stærkt engageret i kristent-buddhistisk dialogarbejde. Blandt flere tillidshverv var han i en periode præsident for Den Lutherske Kirke (TLC). (Foto 1957). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER268, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Religionsdialog, Religious Dialogue, Buddhism, Buddhisme, Missionaries, Missionærer, Jørgen Reebirk Hansen, Jørgen Hansen, Gerda Emilie Hansen, Gerda Hansen, Taichung Præsteskole, Taichung Theological Seminary, Alfred Hansen, Karen Mathilde Hansen, Manchuriet, Dongbei, Taiwan, Formosa, Taiwan  Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Fenghuangcheng, Dandong
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder268_00007A.tiff
 • Jørgen Reebirk Hansen (1927-2008). Født i Fenghuangcheng, Manchuriet/Dongbei, som søn af missionærparret Alfred og Karen Mathilde Hansen. Cand. theol.1953. Gift med Gerda Emilie Hansen, 1953. Sammen med familien udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968. Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste desuden på Præsteskolen i Taichung. Han var stærkt engageret i kristent-buddhistisk dialogarbejde. Blandt flere tillidshverv var han i en periode præsident for Den Lutherske Kirke (TLC). (Foto 1957). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER268, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Religionsdialog, Religious Dialogue, Buddhisme, Buddhism, Taichung Theological Seminary, Taichung Præsteskole, Missionaries, Missionærer, Jørgen Reebirk Hansen, Jørgen Hansen, Gerda Hansen, Gerda Emilie Hansen, Dongbei, Alfred Hansen, Karen Mathilde Hansen, Manchuriet, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Fenghuangcheng, Dandong
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder268_00004A.tiff
 • Tidligere missionær i Taiwan, pastor Jørgen Reebirk Hansen tolker den presbyritanske præst C. H. Wang ved mødet i Sions Kirke, København, august 1974. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER257, Kirke Mission, Church Mission, Taiwan, Jørgen Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, C. H. Wang, Den Presbuterianske Kirke, The Presbyterian Church, Danmark, Denmark, Sions Kirke København, The Sion Church Copenhagen, Udenlandske gæster, International Visitors
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder257_00017A.tiff
 • En delegation af kirkeledere fra Taiwan besøgte Danmark 27.- 29. august 1974, hvor der bl.a. var et samvær i Sions Kirke, København. Fra venstre: Tidl. missionær, pastor Jørgen Reebirk Hansen, missionssekretær Holger Tingleff Hansen, pastor Johannes Magelund, delegationens leder Mr. Ley og pastor Chang Chi T'ang fra TLC, samt pastor C.H. Wang fra PCT. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER257, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Sions Kirke København, The Sion Church Copenhagen, Taiwan, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Reebirk Hansen, Holger Tingleff Hansen, Johannes Magelund, Mr. Ley, C. H. Wang, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Presbyterian Church Taiwan, Den Presbyterianske Kirke Taiwan, PCT, Danmark, Denmark, Chang Chi T'ang, Udenlandske gæster, International Visitors
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder257_00014A.tiff
 • Foto fra et kort besøg i Danmark, 1974: Præsident i Taiwan Lutherske Kirke (TLC), pastor Peter Chou, og hans forgænger pastor Chang Chi Tang. Ses her sammen med missionssekretær Holger Tingleff Hansen (tv), missionær Gerda Bech (i midten), sognepræst Jørgen Reebirk Hansen og Gerda Emilie Hansen (th). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER257, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Gerda Emilie Hansen, Gerda Hansen, Holger Tingleff Hansen, Gerda Bech, Gerda Marie Kathine Lambertsen Bech, Taiwan, Kirkepræsident TLC, Church President TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Danmark, Denmark, Udenlandske gæster, International Vsitors
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder257_00004A.tiff
 • Taiwan Lutherske Kirke (TLC). Ling Ya Kirke i Kaohsiung, hvor DMS missionær Jørgen Reebirk Hansen var præst i nogle år. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Missionaries, Missionærer, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER250, LingYa Church, LingYa Kirke, Jørgen Reebirk Hansen, Kirker TLC, Churches TLC, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Kaohsiung - 高雄
  Last Modified: 26-08-2017
  File name: Folder250_00016A.tiff
 • Taiwan Lutherske Kirke (TLC), 1968. Pastor Jørgen Reebirk Hansen & Gerda Emilie Hansen med deres 4 børn: Rune, Bennie, Elisabeth og Øjvind, 1968. Gerda Emilie H. & Jørgen Reebirk Hansen var udsendt af DMS til Taiwan, 1957-1968. Jørgen H. var præst ved en række menigheder og underviste desuden på Præsteskolen i Taichung. Han var stærkt engageret i kristent-buddhistisk dialogarbejde. Blandt flere tillidshverv var han i en periode præsident for TLC. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Missionaries, Missionærer, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER250, Taichung, Præsteskolen i Taichung, The Theological Seminary Taichung, Teologisk uddannelse, Theological Education, Religionsdialog, Religious Dialogue, Buddhisme, Buddhism, Jørgen Reebirk Hansen, Jørgen Hansen, Gerda Emilie Hansen, Gerda Hansen, Missionærbørn, Missionary kids, Rune Sanden Hansen, Bennie Sanden Hansen, Elisabeth Sanden Hansen, Øjvind Sanden Hansen, Portrætter, Portraits, Taiwan, Formosa, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC
  Last Modified: 26-08-2017
  File name: Folder250_00025A.tiff
 • Taiwan Lutherske Bibelskole i Kaohsiung. Studenter og ansatte sammen med generalsekretær i DMS, Erik W. Nielsen (Erik William Nielsen), 24. oktober 1959. Yderst th. Helga Bech-Andersen ved siden af Erik W. Nielsen, bagved ses Jørgen Reebirk Hansen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER246, Taiwan Lutherske Bibelskole, Taiwan Lutheran Bible Institute, Teologisk uddannelse, Theological Education, Missionaries, Missionærer, Helga Bech-Andersen, Jørgen Reebirk Hansen, Erik W. Nielsen, Erik William Nielsen, Lokalt ansatte, Local staff, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa, Kaohsiung - 高雄
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder246_00025A.tiff
 • Taiwan Lutherske Bibelskole i Kaohsiung, 1959. Generalsekretær i DMS, pastor Erik W. Nielsen (Erik William Nielsen) besøger Bibelskolen. Bagerst fra venstre: Jørgen Reebirk Hansen, Erik W. Nielsen, pastor Bly. Forrest fra venstre: fru Wu, Ethel Akins, Ruth Chiang, fru Bly, Helga Bech-Andersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER246, Taiwan Lutherske Bibelskole, Taiwan Lutheran Bible Institute, Teologisk uddannelse, Theological Education, Missionærer, Missionaries, Jørgen Reebirk Hansen, Rev. Bly, Mrs. Bly, Mrs. Wu, Ethel Akins, Ruth Chiang, Helga Bech-Andersen, Erik William Nielsen, Erik W. Nielsen, Taiwan  Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa, Kaohsiung - 高雄
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder246_00014A.tiff
 • Taiwans Lutherske Missionær-konference på Morrison Academy i Taichung, 1959. Siddende foran, nr. 4 fra venstre: Gerda Emilie Hansen med Bennie på skødet og Rune på jorden. I rækken bagved, nr. 4 fra venstre: Helga Bech-Andersen, nr. 6: Johanne Olsen, nr. 9: Stinne Olivarius. Bagerste række nr. 1 fra venstre: Kaj Olsen, nr. 2: Gerda Bech, nr. 11: Jørgen Reebirk Hansen.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER246, Taichung, Morrison Academy, Taiwan Lutheran Missionary Association, Missionærkonference, Missionary Conference, Missionaries, Missionærer, Helga Bech-Andersen, Jørgen Reebirk Hansen, Gerda Emilie Hansen, Kaj Johannes Olsen, Kaj Olsen, Johanne Olsen, Stinne Olivarius, Kristine Olivarius Hansen, Gerda Bech, Gerda Marie Kathrine Lambertsen Bech, Missionærbørn, Missionary kids, Bennie Sanden Hansen, Bennie Hansen, Rune Sanden Hansen, Rune Hansen, Taiwan, Formosa
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder246_00029A.tiff
 • Ordination i Hsin-Yi kirke ('Trosretfærdigheds- kirken), Taiwan, 22. oktober 1964. Ordinanden, pastor Yin Ying, i midten mellem Dr. Chin Chung-an og pastor Aarsheim, tidligere præst ved kirken. (2. række, 4. fra højre: DMS missionærJørgen Reebirk Hansen). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER244, Hsin-Yi kirke, Hsin-Yi Church, Missionaries, Missionærer, Yin Ying, Rev. Aarsheim, Jørgen Reebirk Hansen, Jørgen Hansen, Chin Chung-an, Kirker TLC, Churches TLC, Præsteordination TLC, Ordination of Pastors TLC, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder244_00016A.tiff
 • Medlemmer af Taiwan Lutherske Kirkes Synode, april 1964. Mødet blev holdt på Den Lutherske Præsteskole i Taichung. I midten ses DMS missionær, pastor Jørgen Reebirk Hansen, som repræsentant for Lingya kirken i Kaohsiung.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER244, Taichung, Kaohsiung, Den Lutherske Præsteskole, The Lutheran Seminary, Missionærer, Missionaries, Lingya Kirke, Lingya CHurch, Jørgen Hansen, Jørgen Reebirk Hansen, Kirkesynode TLC, Church Synod TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder244_00011A.tiff