Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole Bertelsen. (1925 - ). Cand.theol. 1950. Forskellige præstembeder 1950-1958. Landssekretær i KFUM fra 1958. General-sekretær i DMS 1965-1971. Sognepræst i Maglegaard sogn 1971-1975. Biskop i Københavns Stift 1975-1992. Desuden været involveret i en række bestyrelser og råd, bl.a. Det Danske Bibelselskab, Det Mellemkirkelige Råd og Pastoralseminariet. (Efter pensionering i 1992 har biskop Ole Bertelsen valgt et tilbagetrukket liv med fokus på studier af Bibelen og familielivet). Foto 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Ole Bertelsen, København Stift, Copenhagen Diocese, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 04-06-2020
  File name: Folder216_00013A.tiff
 • Steen Johansen (1926-2019). Sekretær i Det Danske Missions-selskab, 1971-1993. Arbejdsopgaver: Gennem mange år engageret i arbejde med børn og unge. Rejsesekretær for Tanzania, Madagaskar og Indien, 1989-1990. Sekretær i DMS hjemme-arbejdet, 1991-1993. Også efter de 22 år fortsatte Steen Johansen med frivilligt arbejde for missionen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER194, Danmark, Denmark, Hellerup, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Steen Johansen, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 12-12-2019
  File name: Folder194_00009A.tiff
 • Palle Dinesen (1933-2019 ). Cand.theol. 1957. Værnepligtig teolog ved Søværnet. Ansat i Det Danske Missionsselskabs hjemmearbejde, 1958-65. Orlov til studieophold i Heidelberg, 1960-61. (Fra 1966 ansat som den første danske studenterpræst i København og tilknyttet Trinitatis Kirke som kaldskapellan. Med Universitetet som arbejdsplads, gik en stor del af præstens tid med socialt og sjælesørgerisk arbejde for den udsatte ungdomsgruppe. Fra 1977-1998 var Palle Dinesen sognepræst ved Trinitatis Kirke. Blandt meget andet initiativtager til ’Projekt Gadepræst’ - med henblik på at nå byens unge med evangeliet, og i 1993 blev Ellen Margrethe Gylling ansat som den første gade-præst, tilknyttet Trinitatis Kirke. Desuden var Palle Dinesen medlem af en lang række råd og bestyrelser, bl.a. Det Danske Bibelselskab, 1972-2003, Repræsentantskabet i DMS, Det Økumeniske Fællesråd og Det Mellemkirkelige Råd). Foto 1964. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Palle Dinesen, Trinitatis Kirke, Trinitatis Church, Studenterpræst, Student pastor, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 22-03-2019
  File name: Folder216_00028A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857- 1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indremissionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904 -1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER040, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bestyrelsesmedlemmer - DMS, Board members - DMS, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder040_00006A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857-1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indre-missionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904-1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch, Bestyrelsesmedlemmer DMS, Board Members DMS, DMS Bestyrelsesformænd, DMS Board Chairmen
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder216_00022A.tiff
 • Carl Christian Jessen (1941- ). Cand.theol. 1967. Sognepræst i Rimsø-Kastbjerg 1968-1972. Generalsekretær i Det Danske Missionsselskab, 1973-1979. (Herefter sognepræst i Søborgmagle sogn 1979-1989 og i Skagen fra 1989. Sideløbende med sit arbejde har C. C. Jessen gennem årene siddet i en række bestyrelser, herunder Den Danske Præsteforening, Det Økumeniske Fællesråd, Sankt Lukas Stiftelsen og Folkekirkens Nødhjælp). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Carl Christian Jessen, C. C. Jessen, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 26-11-2018
  File name: Folder216_00018A.tiff
 • Steen Møllgaard Andersen, (1952-). Cand.med. 1979. Specialkursus i spedalskhed, Etiopien 1980-1981. Tropemedicin i England, 1981. Gift med sygeplejerske Karen Lisbeth Østerby Andreasen, 1982. Sammen udsendt af Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til nødhjælps-arbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan, 1985-2001 (og associeret til DMS). (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1980. Danmision Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Steen Møllgaard Andersen, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Missionærer, Missionaries, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, The Leprosy Mission International - TLMI, Ethiopia, Bhutan
  Last Modified: 29-08-2018
  File name: Folder270_00004A-1.tiff
 • Karl Erik Wienberg (1933- ). Cand.theol. 1958. Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP (Det nordvestlige Pakistan), 1960-1964. Arbejds-steder: Mardan, Peshawar. Missions-sekretær i DMS, 1965-1973. (Sognepræst ved Advents-kirken, Vanløse, 1973-1981. Senere sognepræst ved Hellerup Kirke og provst i Gentofte provsti, 1993-2003). Foto 1973. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Karl Erik Wienberg, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Missionærer, Missionaries, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Folder216_00015A.tiff
 • Kristne fra Japan Evg. Lutherske Kirke (JELC) besøger DMS i Danmark, 1982. Her er det pastor Kiyohiko Akehi. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER258, Kirke Mission, Church Mission, Japan Evg. Lutherske Kirke, Japan Evg. Lutheran Church, JELC, Kiyohiko
  Akehi, Danmark, Denmark, Hellerup, Udenlandske gæster, International Visitors, Japan, Præster - JELC, Pastors - JELC
  Last Modified: 18-05-2018
  File name: Folder258_00009A.tiff
 • 150 års jubilæum, DMS. Første udenlandske gæst, professor, dr. theol. Andrew Hsiao, præsident ved Det Lutherske Præsteseminarium i Hongkong , overrækker en gave fra kinesiske kristne, 19. marts 1971. DMS formand, pastor Conrad Rendtorff modtager gaven. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, Udenlandske gæster, International Delegates, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00005A.tiff
 • Hilsen fra kinesiske venner. Den første udenlandske gæst, der besøgte DMS i anledning af 150 års jubilæet, 17. juni 1971, var professor dr.theol. Andrew Hsiao, nyudnævnt præsident for Det Lutherske Præste-seminarium (LTS) i Hong-kong. Efter et internationalt kirkemøde i Amsterdam benyttede han lejligheden til at besøge København, hvor han ved en reception på DMS Hovedkontoret overbragte en gave fra kinesiske kristne. Stående: professor Hsiao, siddende for bordenden: formand i DMS, pastor Conrad Rendtorff. (Foto 19. marts 1971). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00009A.tiff
 • Professor, dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole (LTS) Hongkong besøger DMS, 19. marts 1971. Gæster ved receptionen - Holger Tingleff Hansen, Helga Bech-Andersen, Gerda Bech og Karl Erik Wienberg - lytter til professor Andrew Hsiaos tale. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Holger Tingleff Hansen, Karl Erik Wienberg, Gerda Bech, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, Helga Bech-Andersen, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00006A.tiff
 • 150 års jubilæum, DMS. Professor, dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole i Hongkong besøger DMS, 19. marts 1971. Jubilæumsfejringen starter med, at professor Andrew Hsiao overrækker Det Danske Missionsselskabs formand, pastor Conrad Rendtorff en gave fra kinesiske kristne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00008A.tiff
 • Professor dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole (LTS) i HongKong, besøger DMS, 19. marts 1971, hvor han overrækker gaven fra kinesiske kristne: En smuk håndbroderet dug og 12 servietter. Til venstre står missions-sekretær Karl Erik Wienberg. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Andrew Hsiao, Teologisk Uddannelse, Theological Education, The Lutheran Theological Seminary - LTS, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, Karl Erik Wienberg, Hongkong - 香港, Udenlandske gæster, International visitors
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00007A.tiff
 • Jørgen Skov Sørensen (1964- ). Cand.theol. 1994, Ph.d. fra Birmingham Universitet 2005. Missionssekretær i Det Danske Missionsselskab, 1994-1999. Var i denne periode på en lang række rejser til missionsområder i Asien og Afrika. (Forskning i interkulturel kommunikation og undervisningserfaring fra højere læreanstalter og universiteter i Asien, Storbritannien og Danmark, bl.a. United College of the Ascension, Birmingham, 1999-2002 og Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 2002-2006. Sekretariatschef for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 2006-2015. Konsulent i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), 2015-2016. Jørgen Skov Sørensen har desuden gennem årene haft talrige bestyrelses- og tillidsposter. Generalsekretær i Danmission fra marts 2016). Foto 1995. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Jørgen Skov Sørensen, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder216_00027A.tiff
 • Krista Rosenlund Bellows (født Larsen 1959). Cand.theol. fra Aarhus Universitet og Menigheds-fakultetet. I 2001 ph.d. fra Københavns Universitet. Info- og mødesekretær i Danmission, 2001-2002, missionssekretær for Tanzania, Madagaskar og Mellemøsten 2002, og fra 2006-2013 fag-konsulent og landekoordinator. (Tværfaglig konsulent i Indre Mission, fra 2013. Bestyrelses-formand i Israelsmissionen fra 2014). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Krista Rosenlund Bellows, Tanzania, Madagaskar, Mellemøsten, Middle East, Sekretærer - Danmission, Secretaries of Danmission, Ansatte i Danmark, Staff in Denmark
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder216_00014A.tiff
 • Karen Marie Jakobsen. Gennem mange år (indtil 1974) sekretær for Det Danske Missionsselskabs mødesekretariatet, som betjener 1800 DMS-kredses behov for foredragsholdere. (Død 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER194, Danmark, Denmark, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, Portrætter, Portraits, Mission Circle groups, Missionskredse, Karen Marie Jakobsen, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 28-02-2018
  File name: Folder194_00036A.tiff
 • Sygeplejerske Kirsten Stistrup Nielsen (Født 1934). Børnesekretær i Det Danske Missions-selskab (DMS), 1967-1974. (Udsendt til Nebk Hospital i Syrien for 1-2 år, 1963-64). Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER194, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Kirsten Stistrup, Kirsten Stistrup Nielsen, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, DMS Børnearbejde, DMS Childrens work, Hospital Sundhed, Hospital Health, Nebk Hospital, Syrien - Syria, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 29-01-2018
  File name: Folder194_00020A.tiff
 • 17. juni 1971 foran porten til Strandagervej 24, Hellerup. Pastor K. A. Minds, Odense, hilser på pastor Muhammad Hussein Al Beihani fra Den Sydarabiske Kirke, Aden. I forgrunden ses pastor Marius Borch-Jensen. Yderst til højre står bogtrykker J. Strandbygaard. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER261, Kirke Mission, Church Mission, Danmark, Denmark, Hellerup, Marius Borch-Jensen, Mellemøsten, The Middle East, Den Sydarabiske Kirke, Church of South Arabia, Muhammad
  Hussein Al Beihani, Beihani, K. A. Minds, Kristian Andersen Minds, J. Strandbygaard, Udenlandske gæster, International Visitors, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder261_00005A.tiff
 • Theodor Jørgensen (1935-2018). Gift med fysioterapeut Lise Jørgensen. Cand.theol. og dr. theol. fra Københavns Universitet. Sognepræst i Lumsås &amp;amp; Højby Sj. 1969-1974. Professor i dogmatik ved Det teologiske Fakultet, Kbh. Universitet, 1974-2004. Fra 1974 tilknyttet Helligåndskirken i København som frivillig præst. Centrale kristne trosspørgsmål samt religions-dialog hører til Theodor Jørgensens store interesser. Han er med i en studiegruppe af teologer og imamer i Islamisk-Kristent Studie-center, hvor teologer kommenterer Koranen og imamer Det Nye Testamente. Fra 1995-1999 var professor Theodor Jørgensen medlem af Dansk Santalmissions Landsstyrelse. (Foto 1991). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER134, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Theodor Jørgensen, Lise Jørgensen, Hellerup, Helligåndskirken, Islamisk- Kristent Studiecenter, Islamic Christian Study Center, Det Teologiske Fakultet, Faculty of Theology, Landsstyremedlemmer - DSM, Board members - DSM
  Last Modified: 08-01-2018
  File name: Folder134_00036A.tiff
 • Mission over grænser. Egon Nielsen (1916-1984). Forfatter og fortæller. DMS Info-sekretær og redaktør af Dansk Missionsblad, 1968-1983. Egon Nielsen er forfatter til en lang række bøger. På DMS Forlag er udgivet ’Som tiden dog går: C. Rendtorffs erindringer’ (1975), og ’Mission er mennesker: Glimt fra Det Danske Missions-selskabs arbejdsområder gennem 150 år’ (1971) - Redigeret af Thorkild Græsholt og Egon Nielsen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00300, Danmark, Denmark, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Egon Nielsen, Redaktør - Dansk Missionsblad, Editor - Dansk Missionsblad, Info-sekretær, Info Secretary, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, Mission over grænser, Mission across borders
  Last Modified: 22-10-2017
  File name: DM_00174.tiff
 • Mission over grænser. Fra Bestyrelsemøde på DMS i Hellerup. Fra venstre: generalsekretær Carl Christian Jessen, formand Thorkild Græsholt, pastor Carsten Johannessen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00300, Kirke Mission, Church Mission, Danmark, Denmark, Hellerup, DMS Bestyrelsen, DMS Board of Directors, Ledelse Administration, Management Administration, Carl Christian Jessen, C. C. Jessen, Thorkild Græsholt, Carsten Johannessen, Mission over grænser, Mission across borders
  Last Modified: 22-10-2017
  File name: DM_00148.tiff
 • Mission over grænser. Fra Bestyrelsemøde på DMS i Hellerup. Fra venstre: Formand Thorkild Græsholt, pastor Carsten Johannessen, pastor Karen Berntsen, missionssekretær Holger Tingleff Hansen (stående), pastor Peder Breiner Henriksen (?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00300, Kirke mission, Church Mission, Danmark, Denmark, Hellerup, DMS Bestyrelsen, DMS Board of Directors, Ledelse Administration, Management Administration, Thorkild Græsholt, Carsten Johannesen, Karen Berntsen, Holger Tingleff Hansen, Peder Breiner Henriksen, Mission over grænser, Mission across borders
  Last Modified: 22-10-2017
  File name: DM_00147.tiff
 • Mission over grænser. Foto fra DMS i Hellerup, Danmark. (Flere oplysninger: Tidl. missionærer? Navne?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, Missionaries, DIAS00300, Kirke Mission, Church Mission, Mission over grænser, Mission across borders, Danmark, Denmark, Hellerup
  Last Modified: 22-10-2017
  File name: DM_00176.tiff
 • &#39;FBG Founders Meeting&#39; på Danmission i Hellerup, april 2002. Fra venstre: Vicegeneralsekretær Jørgen Nørgaard Pedersen - Göran Rask, (Church of Sweden Mission (CSM) - John Hubers (Reformed Church in America (RCA). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER149, Danmark, Denmark, Hellerup, Founders' Meeting, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Jørgen Nørgaard Pedersen, Göran Rask, Church of Sweden Mission, CSM, John Hubers, Reformed Church in America, RCA, Family Bookshop Group - FBG, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 18-10-2017
  File name: Folder149_00001A.tiff