Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Gerda Buchvald Andersen, (f. Hansen 1929). Uddannet lærer. Gift 1952 med Knud Tage Andersen, (1927-2018). Fire børn i perioden 1955-1963. Sammen med familie udsendt af DMS til Addis Abeba, Etiopien, 1968-1970, hvor Knud Tage Andersen underviste i GT på Præsteskolen ’Mekane Yesus Seminary’. Gerda Buchvald A. var involveret i arbejde blandt kvinder på Seminariet. Se i øvrigt ægtefælles portræt. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Etiopien, Ethiopia, Addis Abeba, Addis Ababa, Mekane Yesus Seminary - MYS, Præsteskolen - MYS, EECMY, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk uddannelse, Theological education, Kvindearbejde, Women's ministry, Gerda Buchvald Andersen, Knud Tage Andersen, Portrætter, Portraits, Missionæreer, Missionaries
  Last Modified: 15-08-2018
  File name: Folder270_00006A-1.tiff
 • Helene Christine Olesen, f. 1945. Uddannet sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af DMS til sundhedsarbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælpsarbejde i Baleprovinsen, 1979-83. I 1982 blev Helene gift med Knud Erik Erbs, udsendt af DEM til byggeopgaver. Og fra 1983 var de som familie ansat af DEM med bopæl i Yavello Sidamo, samt Dodola og Hebano i Bale - frem til hjemkomst til Danmark i 1990.  Danmission Photo Archive
  Keywords: DMS, Danmission, FOLDER025, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Sundhedsarbejde, Health work, Klinikarbejde, Clinic work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, FKN, Folkekirkens Nødhjælp, DCA, DanChurchAid, Dansk Ethioper Mission, DEM, Danish Evangelical Mission, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Helene Christine Olesen, Helene Olesen, Helene Erbs, Knud Erik Erbs, Yavello Sidamo, Dodola, Hebano, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Folder025_00096A.tiff
 • Knud Tage Andersen, (1927-2018). Cand.theol. 1956. Gift med Gerda Buchvald Hansen, 1952. Præstearbejde på Fyn og i Aarhus Stift indtil 1965. Adjunkt i GT på Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet, 1965-1968. Sammen med familie udsendt af DMS til Addis Abeba, Etiopien, 1968-1970 - som lektor og missionær ved Præste-skolen ’Mekane Yesus Seminary'. (Herefter præst og senere provst i Viborg stift, 1971-1982. Domprovst ved Aarhus Domkirke, 1982-1995. Fra 1978 til 2003 formand i Dansk Ethioper Mission (DEM). Efter pensionering fortsat optaget af etiopiske og GT studier. Har skrevet flere bøger om mission, kirke og kristendom i Afrika. I 2007 (som 80-årig) ph.d. om ’Påskekalendere i Oldkirken’). Foto 1968. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Folder270, Etiopien, Ethiopia, Addis Abeba, Addis Ababa, Mekane Yesus Seminary - MYS, Præsteskole - MYS, EECMY, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk uddannelse, Theological education, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Knud Tage Andersen, Gerda Buchvald Andersen
  Last Modified: 17-02-2018
  File name: Folder270_00005A-1.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missionshospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982. Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Ethiopia, Etiopien, Bale province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Bahrain, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Mellemøsten, Middle eEst, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder270_00003A-1.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemor. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missions-hospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982.(Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Danmark, Denmark, Etiopien, Ethiopia, The Bale Province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, DanChurchAid - DCA, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, Portrætter, Portraits, Bahrain, American Mission Hospital, Libanon, Lebanon, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Leprosy work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder267_00027A.tiff
 • Den arabiske, kristne læge, Dr. Ahmad. S. Affara fra Det Skotske Missionshospital og missionær Grethe Jensen, leder af DMS Pigeskolen i Aden - på ferie i Asmara, Etiopien (senere Eritrea). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, DIAS00I, Missionaries, Danmission, Grethe Jensen, Margrethe Anne Jensine Jensen, Dansk Kirkemission i Arabien, Danish Church Mission in Arabia, Hospital Sundhed, Hospital Health, Skole Uddannelse, School Education, Etiopien, Ethiopia, Eritrea, Asmara, Ahmad S. Affara, Scottish Mission Hospital, Sheikh Othman, DMS Pigeskolen, Danish Mission Girl's School, Aden - Yemem
  Last Modified: 12-01-2018
  File name: DM_01092.tiff
 • De svenske missionærer, Dr. Agge og søster Adele udenfor det nye hospital i Asella, Etiopien. (Grundlagt i 1946 af Evangelisk Luthersk Mission, Sverige). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER015, Hospital Sundhed, Hospital Health, Kirke Mission, Church Mission, Etiopien, Ethiopia, Asella, Arsi Zone, Missionærer, Missionaries, Dr Agge, Sister Adele, Evangelisk Lutherks Mission Sverige, Evg Lutheran Mission Sweden
  Last Modified: 18-10-2017
  File name: Folder015_00002A.tiff
 • Hjalmar og Marianne Andersen, missionærer i Etiopien (på egen hånd). I samarbejde med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp (FKN) involveret i nødhjælp og flygtningearbejde. Ses her på marked i Addis Abeba: Indkøb af landbrugs-redskaber for 400.000 DKK til de 350.000 flygtninge i Bale provinsen, september 1978. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER270, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA, Etiopien, Ethiopia, Bale province, Addis Ababa, Nødhjælp, Flygtningearbejde, Relief work, Refugee work, Udviklingsarbejde, Development, Hjalmar Andersen, Marianne Andersen, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder270_00001A-1.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra sygeplejersker, Helene Olesen & Lisbeth Andreasens mobile klinikarbejde i Gasera/Goro området, ca. 1980. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Ethiopia, Etiopien, Bale province, Gasera - Goro area, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mobilklinik, Mobile clinic, Missionærer, Missionaries, Helene Olesen, Lisbeth Østerby Andreasen, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA, Nødhjælpsarbejde, Relief work
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder270_00002A-1.tiff
 • Fra sygeplejerske Helene Olesens missionær-indvielse og udsendelse i Døstrup Kirke, 7. januar 1976. Udsendt til Etiopien af DMS i samarbejde med Dansk Ethioper Mission (DEM). Fra venstre: Generalsekretær Carl Christian Jessen, Helene Olesen og pastor N. J. Tobiesen. I baggrunden pastor Sommer Jørgensen. (Se i øvrigt portræt). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Dedication Services, Det Danske Missionsselskab, DMS, Udsendelsesfester, Denmark, Danmark, FOLDER265, Helene Olesen, Missionærer, Missionaries, Dansk Ethioper Mission, Danish Evangelical Mission - DEM, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Carl Christian Jessen, C.C. Jessen, Ledelse Administration, Management Administration, Døstrup Kirke, N.J. Tobiesen, Sommer Jørgensen, Etiopien, Ethiopia
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder265_00055A.tiff
 • Sigurd Aske, (1914-1991). Født i Norge. Missionær i Kina, 1936-47. Ph.d. i Missions-videnskab, USA, 1947-50. Missionær i Japan, 1950-57. Assisterende direktør i LWFs Radio-arbejde i Geneve fra 1957, hvor han stod for opbygning af ’Radio Evangeliets Stemme’ (RVOG), med sendere fra Etiopien til mange lande i verden. Dr. Sigurd Aske var leder af arbejdet i Addis Abeba,1960-67, hvorefter han vendte tilbage til Geneve og i 1969 blev generaldirektør for LWFs Internationale Radioarbejde. Fra 1974-78 var Sigurd Aske generalsekretær i Kirkens Nødhjælp, Norge. Senere startede han og blev direktør for International Mass Media Institute (IMMI), Kristianssand, 1978-81. (Foto 1973). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER261, Kirke Mission, Church Mission, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federaton, LWF, Geneve, Geneva, Schweiz, Switzerland, Sigurd Aske, Ledelse Administration, Management Administration, Portraits, Portrætter, LWFs Radiomission, The LWF Radio Broadcasting Mission, Radio Evangeliets Stemme, Radio Voice of the Gospel, RVOG, Addis Abeba, Addis Ababa, Etiopien, Ethiopia
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder261_00003A.tiff
 • Bibliotekar Eva BergerJørgensen (f. 1941 i Norge). Sammen med ægtefælle, cand. theol. Knud Jørgensen udsendt af DMS/LWF til Etiopien. Knud Jørgensen var programchef for Radio 'Evangeliets Stemme' (RVOG), Addis Abeba, 1970-1976. (Foto fra 1979). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Etiopien, Ethiopia, Eva Berger Jørgensen, Knud Jørgensen, Addis Abeba, Addis Ababa, LWF, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation, Radio Evangeliets Stemme - RVOG, Radio Voice of the Gospel - RVOG, Radio Mission, Radio Broadcasting Mission, Portrætter, Portraits, Norge, Norway
  Last Modified: 23-08-2017
  File name: Folder027_00061A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, april 1979. Det går hurtigt fremad med at opbygge genhusningslejren, der skal tjene som bolig for de mange mennesker, der er flyttet hertil fra de tørkeramte områder i Wollo provinsen. Alle hjælper til efter bedste evne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Sundhedsarbejde, Health work, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Wollo, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00004A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. En interimistisk start på klinikarbejdet i Melka Oda lejren, april 1979. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Klinikarbejde, Clinic work, Sundhedsarbejde, Health work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00005A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, april 1979. Det går hurtigt fremad med at opbygge genhusningslejren, der skal tjene som bolig for de mange mennesker, der er flyttet hertil fra de tørkeramte områder i Wollo provinsen. Alle hjælper til efter bedste evne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Sundhedsarbejde, Health work, Wollo, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00006A.tiff
 • Etiopien, Melka Oda lejren, efterår 1979. Helene Olesen & Lisbeth Andreasen har fået hjælp af 2 amerikanske sygeplejersker, som bor i Ghinir. Dermed kan arbejdet opdeles, så de fortsætter i området her, mens Helene og Lisbeth flyttes til Robe, med ansvar for Goro og Gasera, mere fokus på lokalbefolkningen, samt start af et mobilt klinikarbejde i disse områder - med ca. 100 bosættelser. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Ghinir, Goro, Gasera, Robe, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Sundhedsarbejde, Health work, Mobilklinik, Mobile Clinic, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00007A.tiff
 • Fra de danske sygeplejerskers sundheds- og nødhjælpsarbejde i Baleprovinsen, Etiopien. Helene Olesen (tv) og Lisbeth Andreasen med lokale medarbejdere. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Klinikarbejde, Clinic work, Sundhedsarbejde, Health work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Lokalt ansatte, Local staff, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00008A.tiff
 • Fra de danske sygeplejerskers sundheds- og nødhjælpsarbejde i Baleprovinsen, Etiopien. Helene Olesen og Lisbeth Andreasen i selskab med lokale folk. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Sundhedsarbejde, Health work, Klinikarbejde, Clinic work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Health, Hospital Sundhed, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00010A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, 1980. Der er plads til ca.16 indlagte patienter på det lille hospital/klinik, som de danske sygeplejersker, Helene Olesen og Lisbeth Andreasen, har ansvar for. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Klinikarbejde, Clinic work, Sundhedsarbejde, Health work, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Nødhjæpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00019A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen, 1980. Det er vigtigt med særligt fokus på børns udvikling og sundhed. Her venter mødre på at få deres børn vejet.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DSM, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Sundhedsarbejde, Health work, Børneklinik, Children's clinic, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00017A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Skolegang er vigtig. Børn i Melka Oda Genbosættelseslejr samlet til undervisning. Her lærer de alfabetet, efterår 1979. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Skole Uddannelse, School Education, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00021A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, april 1979. Sygeplejerske, Lisbeth Andreasen i samtale med en flygtning i lejren. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Sundhedsarbejde, Health work, Refugees, Flygtninge, Lisbeth Andreasen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00051A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, 1980. Sygeplejerske Lisbeth Andreasen undersøger en patient, der er indlagt på klinikken. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Klinikarbejde, Clinic work, Sundhedsarbejde, Health work, Lisbeth Andreasen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00055A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Skolegang er vigtig. Børn i Melka Oda Genbosættelseslejr samlet til undervisning, efterår 1979. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Genbosættelseslejr, Resettlement camp, Udviklingsarbejde, Development, Skole Uddannelse, School Educatiion
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00058A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Den nye klinik i Dodola, bygget 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Dodola klinik, Dodola Clinic, Sundhedsarbejde, Health work, Klinikarbejde, Clinic work, Dansk Ethiopermission, Danish Evangelical Mission, DEM, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00068A.tiff