Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Diasserie: 'Diakoni i Cairo', 1992. Det Danske Missionsselskabs arbejde i Egypten begyndte i 1989, med udsendelse af missionærparret Nete og Henrik Ertner Rasmussen til Kairo. I 1992 var DMS engageret i en række projekter i samarbejde med forskellige kirker: den Koptisk Órtodokse, den Koptisk Evangeliske og den Anglikanske Kirke. Fælles for projekterne var, at de henvendte sig til de svageste grupper i det egyptiske samfund. Denne diasserie om 'Diakoni i Cairo' viser nogle af de omsorgsopgaver, disse kirker har i gang, og som DMS tager medansvar for. Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00367, Egypten, Egypt, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Diakoni i Cairo, Diaconia in Cairo, Samarbejdskirker, Cooperation Churches, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Den Koptisk Evangeliske Kirke, Coptic Evangelical Church, Den Anglikanske Kirke, Anglican Church, Nete Ertner Rasmussen, Henrik Ertner Rasmussen, Missionærer, Missionaries, Mission og Dialog, Mission and Dialogue, Mission og Nødhjælp, Mission and Relief work, Cairo - Kairo
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00445.tiff
 • Diasserie: 'Diakoni i Cairo'-08. Midt inde i 'Skraldebyen' har Den Koptisk Ortodokse Kirke bygget en kirke og en skole, hvorfra der udføres et stort hjælpearbejde blandt indbyggerne i området. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00367, Egypten, Egypt, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Diakoni i Cairo, Diaconia in Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Skole Uddannelse, School Education, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Skraldebyen, Garbage City, Dumping Sites, Cairo - Kairo
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00454.tiff
 • Diasserie: 'Diakoni i Cairo'-09. Den Koptisk Ortodokse Kirkes skole i 'Skraldebyen', 1992. Kirken har sørget for at tilpasse skolens rytme til skraldebyens. Børnene skal ofte hjælpe deres forældre, så skolen er bygget op på et system, hvor børnene kan komme, når de har mulighed for det. I regeringens skoler kræves regelmæssig skolegang. Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00367, Egypten, Egypt, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Diakoni i Cairo, Diaconia in Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Skole Uddannelse, School Education, Skolebørn, School children, Skraldebyen, Garbage City, Dumping Sites, Cairo - Kairo
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00455.tiff
 • Diasserie: 'Diakoni i Cairo'-10. DMS volontør på besøg i den Koptisk Ortodokse Kirkes skole, 1992. Fremmede gæster vækker stor opsigt. Volontøren deltog i Bibelundervisning om Abraham og Jonas. Skolens ressourcer og undervisningsmidler er yderst sparsomme, og lærernes aflønning lille, så meget afhænger af den enkelte lærers 'idealisme'. Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00367, Egypten, Egypt, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Diakoni i Cairo, Diaconia in Cairo, Skole Uddannelse, School Education, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Skolebørn, School children, Volontører, Volunteers, Skraldebyen, Garbage City, Dumping Sites, Cairo - Kairo
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00456.tiff
 • Diasserie: 'Diakoni i Cairo'-12. Nonner, der er knyttet til Den Koptisk Ortodokse Kirkes skole i 'Skraldebyen'. Nonnerne bor i en lejlighed i skolebygningen. Her er de i færd med at bage brød til børnenes frokost. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00367, Egypten, Egypt, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Nonner, Nuns, Diakoni i Cairo, Diaconia in Cairo, Skraldebyen, Garbage City, Dumping Sites, Cairo - Kairo
  Last Modified: 23-10-2017
  File name: DM_00458.tiff
 • Delegation fra Det Mellemkirkelige Råd i Danmark på besøg i Egypten, maj 2003. Fra El-Ragaa Centret i Ezbet Henein, Menoufia distrikt. Fra venstre ses: Ayad Henry, Sara Nakhla, Erik Norman Svendsen, biskop Benjamin og Ane Hjerrild. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER215, Egypten, Egypt, Det Mellemkirkelige Råd, Council
  on International Relations, Den Danske Folkekirke, Evg. Lutheran Church of Denmark, Kirkedelegation 2003, Church delegation 2003, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, El-Ragaa Center, Ezbet Henein, Menoufia District, Bishop Benjamin, Ayad Henry, Sara Nakhla, Erik Norman Svendsen, Ane Hjerrild
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder215_00026A.tiff
 • Delegation fra Det Mellemkirkelige Råd i Danmark på besøg i Egypten, maj 2003. Fra El-Ragaa Centret i Ezbet Henein. I midten ses den Koptisk Ortodokse Biskop Benjamin, Menoufia Stift i det nordlige Egypten. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER215, Egypten, Egypt, Det Mellemkirkelige Råd, Council
  on International Relations, Den Danske Folkekirke, Evg. Lutheran Church of Denmark, Kirkedelegation 2003, Church delegation 2003, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bishop Benjamin, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Menoufia District, Ezbet Henein, The E-Ragaa Center
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder215_00013A.tiff
 • Delegation fra Det Mellemkirkelige Råd i Danmark på besøg i Egypten, maj 2003. Fra El-Ragaa Centret i Ezbet Henein, Menoufia distrikt. Den Koptisk Ortodokse Biskop Benjamin ses her sammen med nonner i centret. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER215, Egypten, Egypt, Cairo, Det Mellemkirkelige Råd, Council
  on International Relations, Den Danske Folkekirke, Evg. Lutheran Church of Denmark, Kirkedelegation 2003, Church delegation 2003, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bishop Benjamin, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Ezbet Henein, Manoufia District, The El-Ragaa Center, Koptisk ortodokse nonner, Coptic Orthodox Nuns
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder215_00015A.tiff
 • Delegation fra Det Mellemkirkelige Råd i Danmark på besøg i Egypten, maj 2003. Den Koptisk Ortodokse Kirke i El-Ragaa Centeret, Ezbet Henein, Menoufia distrikt. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER215, Egypten, Egypt, Det Mellemkirkelige Råd, Council
  on International Relations, Den Danske Folkekirke, Evg. Lutheran Church of Denmark, Kirkedelegation 2003, Church delegation 2003, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Kirker, Churches, The El-Ragaa Center, Ezbet Henein, Menoufia District
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder215_00014A.tiff
 • Delegation fra Det Mellemkirkelige Råd i Danmark på besøg i Egypten, maj 2003. Børn synger ved åbning af mejeriprojektet, El-Ragaa Center, Ezbet Henein. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER215, Egypten, Egypt, Cairo, Det Mellemkirkelige Råd, Council
  on International Relations, Den Danske Folkekirke, Evg. Lutheran Church of Denmark, Kirkedelegation 2003, Church delegation 2003, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Menoufia District, Ezbet Henein, El-Ragaa Center, Børn i Ezbet Herein, Children at Ezbet Herein, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder215_00016A.tiff
 • Christa Lund Herum. Cand.theol. Gift med cand.polit. Peter Herum. Sammen med deres to sønner udsendt af Danmission til Egypten, 2005-2007. Arbejdsopgaver: Christa L. Herum som inter-religiøs koordinator for den Anglikanske Kirke, og Peter Herum administrativ konsulent for Den Koptisk Ortodokse Kirke. Efter hjemkomsten blev Christa Lund Herum Info-medarbejder og mødesekretær i Danmission. (Fra 2014 er familien genudsendt til Bangladesh, Asien, Christa Lund Herum som dialog/kommunikations-konsulent og Peter Herum som regionsleder for Asien). Foto 2005. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER214, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Egypten, Egypt, Cairo, Christa Lund Herum, Peter Herum, Ledelse Administration, Management Administration, Religionsdialog, Religious Dialogue, Den Anglikanske Kirke, The Anglican Church, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Bangladesh, Asien, Asia
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder214_00011A.tiff
 • Stud.psych. Signe Sørensen. Volontør i Danmission og udsendt til Egypten 8/2005 – 6/2006. Arbejdssted: Den Koptisk Ortodokse Kirke, Port Said. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER214, Volontører, Volunteers, Danmark, Denmark, Signe Sørensen, Portrætter, Portraits, Volontører, Volunteers, Egypten, Egypt, Port Said, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder214_00009A.tiff
 • Cairo, Egypten. Midt i slumområdet af Ezbet el-Nahl (Ezbet El Nakhl), driver ’The Daughters of St Mary’ en skole med over 1000 elever. (The Daughters of St Mary er et fællesskab af Nonner, grundlagt af den Koptisk Ortodokse Kirke i 1965. Det har fokus på en lang række sociale projekter, der opfattes som ’Khedma’ - I koptisk kontekst 'Service as an Act for God'). Foto 1998. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Skole Uddannelse, School Education, FOLDER213, Egypten, Egypt, Cairo, Slumområde, Slum Area, Ezbet el-Nahl, Ezbet El Nakhl, The Daughters of St Mary, Nonne-fællesskab, Community of Nuns, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Social-diaconal work, Socialt-diakonalt arbejde
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder213_00010A.tiff
 • Fra DMS besøget til bl.a. Menoufia Landbrugs-projekt i landsbyen Ezbet Henein, det nordlige Egypten, november 1995. På gruppe-billedet ses, blandt andre: Verner Tranholm-Mikkelsen, Jørgen Skov Sørensen, Henrik og Nete Ertner Rasmussen med deres børn, Gideon og Maria, samt Biskop Benjamin, Sara Nakhla og Ayad Henry. (Flere navne?). Danmission Photo Archive <br />
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Menoufia District, Menoufia Landbrugsprojekt, Menoufia Agricultural Project, Danida, Udviklingsarbejde, Development, Ledelse Administration, Management Administration, Bishop Benjamin, Sara Nakhla, Ayad Henry, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Verner Tranholm-Mikkelsen, Jørgen Skov Sørensen, Henrik Ertner Rasmussen, Nete Ertner Rasmussen, Missionærer, Missionaries, Missionærbørn, Missionary kids, Gideon Ertner Rasmussen, Maria Ertner Rasmussen, Ezbet Henein Villega
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00014A.tiff
 • Den Koptisk Ortodokse Biskop Benjamin, Menoufia distrikrt i det nordlige Egypten. Foto: november 1995 - fra Det Danske Missions-selskabs besøg til Menoufia og det integrerede landbrugsprojekt i landsbyen Ezbet Henein, som var støttet af Danida (via DMS). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Menoufia District, Menoufia Landbrugsprojekt, The Menoufia Agricultural Project, Udviklingsarbejde, Development, Danida, Bishop Benjamin, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Kirkeledere, Church Leaders, Ledelse Administration, Management Administration, Ezbet Henein Village
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00001A.tiff
 • Fra Menoufia distriktet nord for Cairo i Egypten. Bestyrelsesformand i DMS, provst Verner Tranholm-Mikkelsen besøger Landbrugsprojektet i landsbyen Ezbet Henein, som er støttet af Danida. Gaveoverrækkelse. I midten står den Koptisk Ortodokse Biskop Benjamin. (Foto november 1995).Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Menoufia District, Menoufia Landbrugsprojekt, The Menoufia Agricultural Project, Danida, Ledelse Administration, Management Administration, Udviklingsarbejde, Development, Bishop Benjamin, Kirkeledere, Church Leaders, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Verner Tranholm-Mikkelsen, Gaveoverrækkelse, Presentation of Awards, Ezbet Henein Village
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00017A.tiff
 • Menoufia distriktet nord for Cairo i Egypten. Bestyrelsesformand i DMS, provst Verner Tranholm-Mikkelsen besøger det integrerede landbrugsprojektet i landsbyen Ezbet Henein, som er støttet af Danida. Her fra fællesspisning. (Foto november 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Menoufia District, Menoufia Landbrugsprojekt, Tne Menoufia Agricultural Project, Udviklingsarbejde, Development, Danida, Ledelse Administration, Management Administration, Bishop Benjamin, Kirkeledere, Church Leaders, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Ezbet Henein Village, Verner Tranholm Mikkelsen
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00016A.tiff
 • Menoufia distriktet nord for Cairo i Egypten. Bestyrelsesformand i DMS, provst Verner Tranholm-Mikkelsen besøger det integrerede landbrugsprojektet i landsbyen Ezbet Henein, som er støttet af Danida. Ses her i samtale med den Koptisk Ortodokse Biskop Benjamin. (Foto november 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Menoufia District, Menoufia Landbrugsprojekt, The Menoufia Agricultural Project, Udviklingsarbejde, Development, Danida, Ledelse Administration, Management Administration, Bishop Benjamin, Menoufia Stift, Menoufia Diocese, Kirkeledere, Church Leaders, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Ezbet Henein Village, Verner Tranholm Mikkelsen
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00015A.tiff
 • Studerende fra det katolske &#39;Dar Comboni Institute&#39; på besøg ved Sankt Markus Koptisk Ortodokse Katedral i Abbasiah distriktet, Cairo, Egypten. (Foto 1998). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Abbasiah District, Sankt Markus Katedral, The Saint Mark Cathedral, Den Koptisk Ortodokse Kirke, The Coptic Orthodox Church, Ledelse Administration, Management Administration, Kirker, Churches, Dar Comboni Institute, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00006A.tiff
 • Studerende fra det katolske &#39;Dar Comboni Institute&#39; på besøg ved Sankt Markus Koptisk Ortodokse Katedral i Abbasiah distriktet, Cairo, Egypten. Pave, 1998. Pave Shenouda III ses her med missionær Paul Bruno Bødker Hansen (stående tv) og Asraf, en lærer på sprogskolen. (Pave Shenouda III (1923-2012) var den 117. Koptiske Pave, og hans embeds-periode varede 41 år. Han beskrives som en af de helt store Koptisk Ortodokse Paver). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Abbasiah District, Sankt Markus Katedral, The Saint Mark Cathedral, Pave Shenouda III, Pope Shenouda III, Den Koptisk Ortodokse Kirke, The Coptic Orthodox Church, Ledelse Administration, Management Administration, Kirkeledere, Church Leaders, Asraf, Paul Bruno Bødker Hansen, Missionærer, Missionaries, Dar Comboni Institute, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00013A.tiff
 • Studerende fra det katolske &#39;Dar Comboni Institute&#39; på besøg ved Sankt Markus Koptisk Ortodokse Katedral i Abbasiah distriktet, Cairo, Egypten, 1998. Pave Shenouda III ses her med en gruppe studerende. (Asraf, en lærer fra sprog-skolen står til venstre). (Pave Shenouda III (1923-2012) var den 117. Koptiske Pave, og hans embedsperiode varede 41 år. Han beskrives som en af de helt store Koptisk Ortodokse Paver). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Abbasiah District, Sankt Markus Katedral, The Saint Mark Cathedral, Den Koptisk Ortodokse Kirke, The Coptic Orthodox Church, Pave Shenouda III, Pope Shenouda III, Kirkeledere, Church Leaders, Ledelse Administration, Management Administration, Asraf, Dar Comboni Institute, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00002A.tiff
 • Koptisk Ortodokse præster i Cairo, Egypten. (Foto: november 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Opthodox Church, Koptisk Ortodokse præster, Coptic Orthodox Priests, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00005A.tiff
 • Koptisk Ortodokse præster i Cairo, Egypten. (Foto: november 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Koptisk Ortodokse præster, Coptic Orthodox Priests, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00004A.tiff
 • Sidealter i Koptisk Ortodoks Kirke, Cairo, Egypten. (Foto: november 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, Coptic Orthodox Church, Kirker, Churches, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00023A.tiff
 • Cairo, Egypten, november 1995. Sara Nakhla. Leder af Den Koptisk Ortodokse Kirkes socialt-diakonale arbejde, i samtale med missions-sekretær i DMS Jørgen Skov Sørensen. Danmissison Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER212, Egypten, Egypt, Cairo, Den Koptisk Ortodokse Kirke, The Coptic Orthodox Church, Ledelse Administration, Management Administration, Social - Diaconal Work, Socialt - diakonalt arbejde, Sara Nakhla, Jørgen Skov Sørensen, DMS-ansatte, DMS Staff
  Last Modified: 18-08-2017
  File name: Folder212_00011A.tiff