Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Missionær og lærer Ulla Christiansen (1942-1999). Diakonisseuddannelse med indvielse på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, 1967.Udsendt af DMS til Taiwan, 1972-1989. Efter kinesiske sprogstudier blev søster Ulla ansat ved et kristent studentercenter i Taichung og fra 1977 i Tainan. Senere arbejdede hun på Kirkekontoret i Taipei som sekretær for Præsidenten i TLC. I 1992-1993 flyttede Ulla C. til Los Angeles som associeret missionær og udviklingskoordinator i organisationen Kairos (med Radiomission til Kina). Tilbage i Danmark blev hun efter nogle års teologiske studier ordineret og fungerede som præst ved Sankt Lukas Stiftelsens Kirke og Hospice indtil sin død i 1999. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Missionaries, Missionærer, Portraits, Portrætter, FOLDER253, Taipei, Ungdomsarbejde TLC, Youth Ministry TLC, Taichung Student Centre, Tainan Student Centre, The Church Office TLC, Kirke Mission, Church Mission, Los Angeles, USA, Radiomission til Kina: Kairos, Broadcasting mission to China: Kairos, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa
  Last Modified: 09-08-2018
  File name: Folder253_00005A.tiff
 • Missionær og lærer Ulla Christiansen (1942-1999). Diakonisseuddannelse med indvielse på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, 1967.Udsendt af DMS til Taiwan, 1972-1989. Efter kinesiske sprogstudier i Taichung blev søster Ulla ansat ved et kristent studentercenter i Taichung og fra 1977 i Tainan. Senere arbejdede Ulla C. på Kirke-kontoret i Taipei som sekretær for Præsidenten i TLC. (Se også senere portræt). Foto i Danmark 1972. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Missionaries, Missionærer, Portraits, Portrætter, FOLDER253, Ulla Christiansen, Taichung, Tainan, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde TLC, Youth ministry TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan
  Last Modified: 09-08-2018
  File name: Folder253_00013A.tiff
 • Pastor Moses Muthusamy fra Malaysia blev udsendt til Bangladesh i et samarbejde mellem ELCM (Evg. Lutheran Church of Malaysia) og Dansk Santalmission (Danmission), 1995-2006. Som konsulent for lederudvikling var hans opgave bl.a. at støtte de fire områdepræster i BLC. Moses Muthusamys fokus blev især på børne- og ungdomsarbejdet: Pathway, samt udvikling af kurser i formidling og ledelse for kirkens medarbejdere. (Foto fra 2002). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Kirke Mission, Church Mission, JNPASIEN2, BLC, Bangladesh, Bangladesh Lutheran Church, Bangladesh Lutherske Kirke, ELCM, Evg. Lutheran Church in Malaysia, Syd-Syd missionær, South-South missionary, Pathway, Moses Muthusamy, Ledelse Administration, Management Administration, Junior ministry BLc, Ungdomsarbejde BLC, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: DX-16.JPG
 • Pastor Moses Muthusamy (Født 24.07.1938 i Malaysia). Udsendt som Syd-Syd missionær til Bangladesh af ELCM (Evg. Lutheran Church of Malaysia) og Dansk Santalmission/ Danmission, 1995-2006. Som konsulent for lederudvikling var hans opgave bl.a. at støtte de fire område-præster i BLC. Moses Muthusamys fokus blev især på børne- og ungdoms-arbejdet: Pathway, samt udvikling af kurser i formidling og ledelse for kirkens medarbejdere. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Portraits, Portrætter, FOLDER136, Danish Santal Mission, Bangladesh, Birganj, BLC, Bangladesh Lutherske Kirke, Bangladesh Lutheran Church, ELCM Malaysia, Evg. Lutheran Church in Malaysia, South-South missionaries, Syd-Syd missionærer, Moses Muthusamy, Pathway, Junior ministry BLC, Ungdomsarbejde BLC, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder136_00004A.tiff
 • Lilly Biswas. Diakon og plejehjemsassistent. Gift i 1981 med Kamalesh Biswas fra Calcutta, Indien, som siden 1977 har boet i Danmark. Familien har 2 sønner, Dan og Mark. Fra 1989-95 var familien Biswas udsendt af Dansk Santalmission til Storbymission i Calcuttas slumområder. Arbejdet omfattede bl.a. forskole for gadebørn, syskole for kvinder, ungdomsarbejde, samt formidling af det kristne budskab gennem film og drama. Efter 1995 fik UELCI overdraget ansvaret for storby-projektet. Familien bosatte sig i Kolding, hvor Lilly Biswas fik arbejde indenfor sit fag, mens Kamalesh Biswas blev involveret i det tvær-kulturelle arbejde som sognemedhjælper og indvandrerpræst frem til sin død i 2009. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Portraits, Portrætter, FOLDER136, Danish Santal Mission, Lilly Biswas, Kamalesh Biswas, Dan Biswas, Mark Biswas, Missionaries, Missionærer, Calcutta, Calcutta slum areas, Slumområder i Calcutta, Storbymission, Urban Mission, Forskole for Gadebørn, Pre-school for Street children, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Ungdomsarbejde, Youth Ministry, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Evangelism, Evangelisation, UELCI, United Evg. Lutheran Churches India, Cross-Culturel Work, Tværkulturelt arbejde, Indien Nord, India North
  Last Modified: 18-06-2018
  File name: Folder136_00024A.tiff
 • Lærer Bodil Lindgaard (1947- 2018). Gift med Jørgen Lindgaard. Udsendt af DSM til Nepal, 1992-95, Bodil L. til Den Norske Skole i Kathmandu. Jørgen L. til Projekt Vestens Unge, samt landbrugprojekt i UMN. Udsendt til Cambodia, 1995-2001. DSM/World Concern havde startet et arbejde i Preah Sdach, Prey Veng provins, med forskellige udviklingstiltag. bl.a. et landbrugsorienteret udviklingsprojekt, fra 1995-98 støttet af Danida. Det omfattede konsulentbistand til etablering af lokalkomiteer, kurser i øget produktion, husdyr-pleje og økonomisk rådgivning om mikrolån-program mv. Samtidig blev Bodil og Jørgen involveret i søndagsskole- og ungdomsarbejde, der førte til interesse for det kristne evangelium, og senere til dannelse af lokale Khmer- menigheder i området. (Foto i Danmark 1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Portraits, Portrætter, FOLDER136, Danish Santal Mission, DSM, Nepal, Bodil Lindgaard, Jørgen Lindgaard, Missionærer, Missionaries, Cambodia, World Concern, Danida, Sunday school, Søndagsskole, Ungdomsarbejde, Youth Ministry, Khmer congregations, Khmer menigheder, Preah Sdach, The Prey Veng Province, Udviklingsarbejde, Development work
  Last Modified: 23-02-2018
  File name: Folder136_00023A.tiff
 • Fra den danske mission i Aden. Her ses pigeklubben med lederen, missionær og sygeplejerske Esther Poulsen. (Udsendt af DMS til Mellemøsten, 1958-1971 og stationeret i Aden, Zingabar - og senere Muscat, Oman). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Mellemøsten, Middle East, DIAS-Mellemøsten1, Aden, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Junior work, Pigeklubben, Girls' Club, Esther Poulsen, Missionaries, Missionærer, Aden-kolonien, Colony of Aden, Aden - Yemen, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_003.tiff
 • Unge piger i gang på en syskole i Calcuttas slumområde, Nordindien 1989. (Pigen i midten er Bidjoli). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Bidjoli, Calcutta slum areas, Slumområder i Calcutta, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Indien Nord, India North, Socialt arbejde, Social work, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00030A.tiff
 • Unge piger i gang på en syskole i Calcuttas slumområder, Nordindien 1989. (Pigen til højre er Bidjoli). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Bidjoli, Syskole for kinnder, Sewing school for women, Calcutta slum areas, Slumområder i Calcutta, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00029A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her et foto fra syskolen, oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Missionaries, Missionærer, Storbymission, Urban Mission, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Forskole for gadebørn, Pre-school for Street children, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Urban Communication, Videoproduktion, Kirke Mission, Church Mission, Kamalesh Biswas, Lilly Biswas, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Indien Nord, India North, Socialt arbejde, Social work, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00032A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her et foto fra syskolen, oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, DSM, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Kamalesh Biswas, Lilly Biswas, Missionaries, Missionærer, Storbymission, Urban Mission, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Forskole for Gadebørn, Pre-school for Street children, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Calcutta slum areas, Slumområder i Calcutta, Skole Uddannelse, School Education, Indien Nord, India North, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00031A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her er elever fra syskolen, som viser et diplom til Kamalesh Biswas og en af skolens ledere, der siger: Hvis vi ikke havde denne skole, var nogle af disse piger endt i prostitution. Oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, Kamalesh Biswas, Lilly Biswas, Missionaries, Missionærer, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Storbymission, Urban Mission, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Pre-school Street children, Forskole for Gadebørn, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Skole Uddannelse, School Education, Socialt arbejde, Social work, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00028A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her et foto fra syskolen, oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, DSM, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Kamalesh Biswas, Lilly Biswas, Missionaries, Missionærer, Storbymission, Urban Mission, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Forskole for Gadebørn, Pre-school for Street children, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Skole Uddannelse, School Education, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00027A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her et foto fra husholdningsskolen, oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Forskole for Gadebørn, Pre-school for Street children, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Husholdningsskole, Home economic school, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00026A.tiff
 • Storbymission i Calcuttas slumområder, hvor DSM missionærer Lilly og Kamalesh Biswas arbejder med en række projekter, som forskole for gadebørn, erhvervsfaglig uddannelse af kvinder, en videoklub og læsestue for unge, etc. Her besøger generalsekretær Jørgen Nørgaard Pedersen syskolen, oktober 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, Jørgen Nørgaard Pedersen, DSM, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Storbymission, Urban Mission, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Syskole for kvinder, Sewing school for women, Forskole for Gadebørn, Pre-school for Street children, Urban Communication, Video produktion, Kirke Mission, Church Mission, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00025A.tiff
 • Hovedkontor for slumprojektet 'Urban Communication', Hastings Social Welfare Centre i Calcutta, Nordindien. April 1993. Kamalesh Biswas sammen med de unge, han har fået kontakt til i slumprojektet. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, UELCI, United Evg. Lutheran Churches India, Storbymission, Urban Mission, Hastings Social Welfare Centre, Urban Communication, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Kamalesh Biswas, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00022A.tiff
 • Storbymission i Calcutta. Unge drenge sammen med Kamalesh Biswas foran læsestuen i Hastings, et af byens mange slumområder, hvor Kamalesh og Lilly Biswas arbejder med forskellige projekter. (Foto april 1993). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER060, Calcutta, Kamalesh Biswas, Lilly Biswas, Missionærer, Missionaries, United Evg. Lutheran Churches India, UELCI, Urban Mission, Storbymission, Hastings, Slumområder i Calcutta, Calcutta slum areas, Urban Communication, Video produktion, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Skole Uddannelse, School Education, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Socialt arbejde, Social work, Indien Nord, India North, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: Folder020_00012A.tiff
 • Der studeres i 'Unge Mænds Klub', Aden. Foto 1055. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, FOLDER013, DMS, Aden, Syd Arabien, South Arabia, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Unge Mænds Klub, Young Men's Club, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00052A.tiff
 • Medlemmer af 'Unge mænds Klub' i Aden. Foto 1955. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, Danmission, FOLDER013, DMS, Aden, Syd Arabien, South Arabia, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Unge Mænds Klub, Young Men's Club, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00051A.tiff
 • Fra 'Unge Mænds KLub', som bringer os i kontakt med ungdommen i Aden. Foto 1955. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, FOLDER013, DMS, Aden, Syd Arabien, South Arabia, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Unge Mænds Klub, Young Men's Club, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00060A.tiff
 • Et glimt fra Unge Mænds Klub i Aden. Foto 1957. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, FOLDER013, DMS, Aden, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Unge Mænds Klub, Young Men's Club, Syd Arabien, South Arabia, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00065A.tiff
 • Alterparti i kirken, Aden, 1965. Klub-piger deltager i gudstjeneste. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER013, DMS, Aden, Kirke Mission, Church Mission, Gudstjeneste, Church Service, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Federation of South Arabia, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00057A.tiff
 • Der studeres engelsk i kirkeklubben, Aden, 1962. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER013, DMS, Aden, Kirke Mission, Church Mission, Ungdomsarbejde, Youth ministry, Syd Arabien, South Arabia, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 11-01-2018
  File name: Folder013_00086A.tiff
 • Bangladesh Lutherske Kirke (BLC). Musik-band/kirkekor medvirker ved gudstjeneste i Harowa Kirkecenter, Nilphamari, 1991. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmission, NEGATIVER00000787, Bangladesh, Kirke Mission, Church Mission, Harowa, Nilphamari, Bangladesh Lutheran Church, BLC, Gudstjeneste, Worship Service, Church Service, Ungdomsarbejde BLC, Junior ministry BLC, Harowa Kirkecenter, Harowa Church Centre
  Last Modified: 15-11-2017
  File name: 000007870022.tiff
 • Bangladesh Lutherske Kirke,1988. Arabindo Bormon. Ordineret i juli 1994, og ansat som tilsynsførende præst i BLC - med fokus på ungdoms-arbejdet. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, NEGATIVER00000685, Bangladesh, Portrætter, Portraits, Kirke Mission, Church Mission, Bangladesh Lutheran Church, BLC, Ungdomsarbejde BLC, Junior ministry BLC, Arabindo Bormon, Supervising Pastors, Tilsynsførende præster
  Last Modified: 11-11-2017
  File name: 000006850018.tiff