Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Cand.theol. Otto Skat Petersen (1877-1919). Udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien 1902-1917. Leder af Assam kolonien fra 1907. Blev i 1902 gift med Bartha Skat Petersen, født Winkel (1875-1953). Datteren Rigmor Skat Petersen blev født 1903 i Calcutta. (Rigmor blev senere gift med Aksel Kristiansen i 1928, og de opholdt sig i Indien til 1949). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER119, Portrætter, Portraits, Kirke Mission, Church Mission, Otto Skat Petersen, Bartha Skat Petersen, Rigmor Skat Petersen, Rigmor Kristiansen, Aksel Kristiansen, Assamkolonien, The Assam Colony, Santalkirken, The Santal Church, Indien Nord, India North, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 29-06-2018
  File name: Folder119_00063A.tiff
 • Missionær Rigmor Kristiansen (1903-1987), datter af Otto og Bartha Skat Petersen. Gift 1928 i Darjeeling med pastor Aksel Kristiansen, som var udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1927-39 + 1946-49. Arbejdssteder sammen med ægtefælle: Gaorang 1929-39 + 1946-47 og Bongaigaon 1948-49. Sognepræst i Danmark, 1940-46. (se også portræt: Aksel Kristiansen). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Assam, FOLDER119, Portrætter, Portraits, Darjeeling, Bongaingaon, Gaorang, Gaurang, Santalkirken, The Santal Church, The Boro Mission, NELC, Northern Evg. Lutheran Church, Kirke Mission, Church Mission, Rigmor Kristiansen, Rigmor Skat Petersen, Aksel Kristiansen, Otto Skat Petersen, Bartha Skat Petersen, Missionærer, Missionaries, Indien Nord, India North
  Last Modified: 21-07-2017
  File name: Folder119_00070A.tiff
 • Missionær Rigmor Kristiansen (1903-1987), datter af Otto og Bartha Skat Petersen. Gift 1928 i Darjeeling med pastor Aksel Kristiansen, som var udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1927-39 + 1946-49. Arbejdssteder sammen med ægtefælle: Gaorang 1929-39 + 1946-47 og Bongaigaon 1948-49. Sognepræst i Danmark, 1940-46. (se også portræt: Aksel Kristiansen). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER119, Portraits, Portrætter, Rigmor Kristiansen, Rigmor Skat Petersen, Otto Skat Petersen, Bartha Skat Petersen, Aksel Kristiansen, Assam, Gaorang, Gaurang, Bongaigaon, Santalkirken, The Santal Church, NELC, Northern Evg. Lutheran Church, Missionærer, Missionaries, The Boro Mission, The Bodo Mission, Indien Nord, India North
  Last Modified: 21-07-2017
  File name: Folder119_00014A.tiff
 • Pastor Aksel Kristiansen (1896-1967). Udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1928-39 og 1946-49. Gift med Rigmor Skat Petersen, 1928 i Darjeeling. Arbejdssteder: Gaorang 1929-39 + 1946-47 og Bongaigaon 1948-49. Sognepræst i i Danmark, 1939-46. Aksel Kristiansen blev pioner for mission blandt Boro/Bodo-folket i Assam. I 1929 var Gaorang missions-station opført, og senere en kostskole for drenge. I de følgende år blev mange menigheder grundlagt, og da familien vendte hjem i 1939, var der 3000 døbte Boroer. En særlig betydningsfuld indsats gjorde Aksel Kristiansen på det litterære område, hvor han bl.a. oversatte Det Nye Testamente til Boro/Bodo-sproget, 1939. Senere vendte han tilbage for at revidere denne, og et nyt oplag var færdigtrykt i 1949. Aksel Kristiansen har også skrevet flere bøger om sine år som missionær, således: 'Blandt Urfolk i Assams Jungle', 1934, og 'Arbejdsaar blandt Boroerne',1942. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER119, Portrætter, Portraits, Kirke Mission, Church Mission, Bibeloversættelse - NT, Bible Translation - NT, Evangelism, Evangelisation, Gaurang, Gaorang, Bongagaon, Assam, Santalkirken, The Santal Church, NELC, Northern Evg. Lutheran Church, Aksel Kristiansen, Rigmor Kristiansen, Rigmor Skat Petersen, Bog: Arbejdsaar blandt Boroerne, Bog: Blandt Urfolk i Assams Jungle, Missionærer, Missionaries, Indien Nord, India North, The Boro Mission, The Bodo Mission
  Last Modified: 21-07-2017
  File name: Folder119_00071A.tiff
 • Fra Aksel Kristiansens bryllup med Rigmor Skat Petersen i Darjeeling, 3. august 1928. (Drengen foran er Erik Winding, søn af Esther og Holger Winding). Rigmor Skat Petersen, f. 1903 i Calcutta, datter af Bartha og Otto Skat Petersen, missionærer i Assam-kolonien, Nordindien, 1877-1917. Rigmor og Aksel Kristiansen blev pionerer for mission blandt Boro/Bodo-folket i Assam, hvor de opholdt sig fra 1928-1939 og 1946-1948 (se i øvrigt portrætter). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER119, Aksel Kristiansen, Rigmor Kristiansen, Rigmor Skat Petersen, Otto Skat Petersen, Bartha Skat Petersen, Erik Winding, Esther Winding, Holger Winding, Indien Nord, India North, Darjeeling, Bryllupsgudstjeneste, Wedding Service, Assam, Santalkirken, The Santal Church, NELC, Northern Evg. Lutheran Church, Kirke Mission, Church Mission, The Boro Mission, The Bodo Mission
  Last Modified: 21-07-2017
  File name: Folder119_00017A.tiff