Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Manchuriet, Kina. Fra Præsteordination i Chinchow (Jinzhou), 6.10.1929. De danske missionærer Marius Christian Jensen, Jørgen Emil Jensen, Johannes Olaf Rasmussen og Aksel Julius Sørensen sammen med de kinesiske præster: pastor Chin, pastor Chü, pastor Hsieh, pastor Yen Baoding og Yen Xingqi, pastor Chen-yi (senere Kirkerådets formand). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER083, Danmission, Danish Missionary Society, DMS, Det Danske Missionsselskab, Kirke Mission, Church Mission, Præsteordination, Ordination of Pastors, Missionærer, Missionaries, Marius Christian Jensen, Jørgen Emil Jensen, Johannes Olaf Rasmussen, Aksel Julius Sørensen, Pastor Chin, Pastor Chü, Pastor Hsieh, Pastor Chen-yi, Jinzhou - 锦州 - Chinchow -, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Pastor Yen Xingqi, Pastor Yen Baoding
  Last Modified: 03-08-2019
  File name: Folder083_00009A.tiff
 • Manchuriet, Kina. Indvielse af Port Arthur (Lüshun) Kirke, 16. september 1934. Følgende præster deltog i indvielsen - fra venstre: missionær Alfred Hansen, pastor Yen Baoding (Dairen), pastor Chü (Pulantien), pastor Chia (Port Arthur), missionær Anders Aagaard Poulsen, pastor Hsieh (Chinchou) og pastor Chen-yi (Antung). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER082, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Kirkeindvielse, Church Inauguration, Missionærer, Missionaries, Hans Peder Alfred Hansen, Anders Aagaard Poulsen, Lokale Præster, Local Pastors, Pastor Chü –
  Pulantien, Pastor Chia
  – Port  Arthur, Pastor Hsieh
  – Chinchou, Lüshun - 旅顺 - Port Arthur - Lüshunkou, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Pastor Chen-yi - Antung, Pastor Yen Baoding, Dairen
  Last Modified: 03-08-2019
  File name: Folder082 C_00005A.tiff
 • Manchuriet, Kina. Missionær Christen Christensen og to kinesiske præster, Yen Baoding og Chü Yen-K'uei, uden for Kvindestationen i Port Arthur (Lüshun), 1926. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER082, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Christen Christensen, Lokale præster, Local pastors, Pastor Chü Yen-K'uei, Lüshun - 旅顺 - Port Arthur - Lüshunkou, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Pastor Yen Baoding
  Last Modified: 03-08-2019
  File name: Folder082 C_00004A.tiff
 • Manchuriet, Kina. Ordination i Antung (Dandong) af pastor Hsia (Takushan) og pastor Cheng (Linchiang), 13. maj 1934. Øverste række fra venstre: Alfred Hansen, Anders Aagaard Poulsen, Aksel Sørensen, Chen-yi (Antung), Villy Frimer-Larsen, Hsieh (Chinchou), Chü (Pulantien), Chia (Port Arthur) og Jens Lind Høgsgaard. Nederste række fra venstre: Peder Nørgaard, Conrad Bolwig, Hsia Te Hui (Takushan), Cheng Chan Yuan (Linchiang), Niels Buch og Jens Bjergaarde. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER082, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Præsteordination, Ordination of Pastors, Pastor Hsia - Tagushan, Pastor Cheng - Linchiang, Missionærer, Missionaries, Hans Peder Alfred Hansen, Anders Aagaard Poulsen, Aksel Julius Sørensen, Villy Joakim Frimer-Larsen, Jens Lind Høgsgaard, Peder Chr. Madsen Nørgaard, Conrad Sophus Bolwig, Niels Buch, Jens P. Bjergaarde, Lokale præster, Local Pastors, Pastor Chü –
  Pulantien, Pastor Chia – Port
  Arthur, Pastor Hsia Te Hui
  – Takushan, Pastor Cheng Chan Yuan - Linchiang, Pastor Hsieh
  – Chinchou, Kina - China - 中国, Dandong - 丹东 - Andong - Antung, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Pastor Chen-yi - Antung
  Last Modified: 21-03-2017
  File name: Folder082 C_00008A.tiff
 • Manchuriet, Kina. Nyt gadekapel i Tengshaho. Foran kapellet står nogle af de kristne kvinder samt pastor Chü og evangelist Hsing, (Foto 1935). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER081, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Tengshaho gadekapel, The Tengshaho street chapel, Lokale kristne, Local Christians, Pastor Chü, Evangelist Hsing, Tengshaho, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria
  Last Modified: 19-03-2017
  File name: Folder081_00012A.tiff