Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Møde på Family Bookshop Groups hovedkontor i Limassol, Cypern. Fra højre Generalsekretær Mogens Kjær, lokal medarbejder, Abdullah Ghossaini og Missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen.Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Kirke Mission - Church Mission, Cypern - Limasol, Family Bookshop Group, Hovedkontor - Head Office, Generalsekretær - General Secretary Mogens Kjær, Lokal medarbejder - Local staff member, Abdullah Ghossaini, Missionssekretær - Mission Secretary Jørgen Nørgaard Petersen, CD05
  Last Modified: 14-03-2023
  File name: FBG Møde i Limassol - Mogens Kjær, Samy El-Butrawi, Abdulla.JPG
 • Manchuriet, Kina. Lærere og elever fra Bibelkvindeskolen i Fenghwangcheng. I midten ses bl.a. gamle pastor Yen og frue samt missionær Nanny Brostrøm. (Foto foråret 1933). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, DMS, FOLDER100, Det Danske Missonsselskab, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Bibelkvindeskole, Women Evangelist School, Local staff, Lokalt ansatte, Pastor Yen, Mrs. Yen, Nanny Brostrøm, Fengcheng - 风城 - Fenghwangcheng, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 24-10-2019
  File name: Folder100_00017A.tiff
 • Birganj, Bangladesh, december 1983. Iver Viftrup og lokale medarbejdere. (Diakon og sygeplejerske Iver Viftrup var udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00500, Danmission, Bangladesh, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Iver Viftrup, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DSM, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Chapai Nawabganj, Local staff, Lokalt ansatte, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Birganj, Bangladesh Lutheran Church - BLC
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: DM_00526.tiff
 • Biskop Thorkild Græsholt (tv) og Info-chef Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS, besøger FBG-litteratur-arbejdet i Mellemøsten, 1979. Ses her i Abu Dhabi med den lokale leder Rafiq Boustani. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshol group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Abu Dhabi, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Jørgen Nørgaard Pedersen, Thorkild Ege Græsholt, Lokalt ansatte, Local staff, Rafiq Boustani
  Last Modified: 12-09-2018
  File name: DM_Abu Dhabi_06.tiff
 • Pakistan, NWFP. Fra venstre: pastor Børge Frello, en kateket og pastor Muhammed Ali Taib. (Børge Frello (Christensen), født 1.1.1922. Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Ida Frello, født Kristensen. Sammen udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1952-58. Arbejdssteder: Præst i Risalpur og lærer ved præsteseminariet. Børge Frello døde efter en trafikulykke, 22.2.1958). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS-Pakistan, DIASdec13, DIAS-film1, Kirke Mission, Church Mission, Pakistan, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province, NWFP, Pakistani Lutheran Church, Muhammed Ali Taib, Lokalt ansatte, Local staff, Missionærer, Missionaries, Risalpur, Børge Frello Christensen, Børge Frello, Ida Frello
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: DM_374.tiff
 • Postkort med trykt tekst: Fra Santalmissionen. Maharo Kirke med Frk. Anna Jensen og Santalmedhjælpere - samt Julegaasen, 1911. (Anna Kristine Jensen (1866-1946) var norsk missionær, 1908-1931). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, India North, Indien Nord, FOLDER115, Maharo Kirke, Maharo Church, Anna Jensen, Anna Kristine Jensen, Norsk Santalmisjon, Norwegian Santal Mission, Santal Parganas, Maharo, Santalkirken, The Santal Church, Kirke Mission, Church Mission, Lokalt ansatte, Local staff, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Folder115_00012A.tiff
 • Santal Parganas, Nordindien. Benagaria Hospital, 1935. Hospitalet blev opført af lægemissionær Boe Bojesen Bøgh, 1922-23. På trappen ses missionær og sygeplejerske Gudrun Holten med nationale santal sygeplejersker.  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, India North, FOLDER109, Indien Nord, Benagaria, Santal Parganas, Benagaria Hospital, Boe Bojesen Bøgh, Gudrun Holten, Local staff, Lokalt ansatte, Santalkirken, The Santal Church, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Folder109_00011A.tiff
 • Family Bookshop Group. Fra FBG-boghandelen i Doha, Qatar med den lokale leder, John Lowrie. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshop Group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Qatar, Doha, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Arabian Gulf, Den Arabiske Golf, Lokalt ansatte, Local staff, John Lowrie
  Last Modified: 23-06-2018
  File name: DM_Doha_02.tiff
 • Family Bookshop Group (FBG). Fra litteratur-arbejdet i Abu Dhabi, hvor boghandelen åbnede i 1974. (Navne på personer?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshop Group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Abu Dhabi, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Lokalt ansatte, Local staff
  Last Modified: 21-06-2018
  File name: DM_Abu Dhabi_02.tiff
 • Family Bookshop Group. Fra FBG-boghandelen i Doha, Qatar. Jørgen Nørgaard Pedersen var stifter af og direktør for FBG-litteraturarbejdet i Østarabien, 1968-73. Ses her med den lokale leder (NN?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshop Group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Qatar, Doha, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Lokalt ansatte, Local staff
  Last Modified: 21-06-2018
  File name: DM_Doha_01.tiff
 • Missionærer i forskellige lande - Asien og Afrika. Sygeplejersker Inger Pedersen (tv) og Ellen Margrethe Christensen (siddende), med lokale medarbejdere, Izimbya Klinik, Kagera-regionen, Tanzania, 1986-87. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, Missionaries, DIAS00J, Tanzania, Danmission, Izimbya, Izimbya Klinik, Izimbya Clinic, Local staff, Lokalt ansatte, Ellen Margrethe Christensen, Inger Margrethe Pedersen, Inger Pedersen, Kagera Region, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 24-03-2018
  File name: DM_01158.tiff
 • Olav Hodne forhandler med lokale medarbejdere. Lederen af flygtningearbejdet i Cooch Behar er Dr. theol. Olav Hodne, der i mange år har arbejdet for Norsk Santalmisjon i Indien. Siden 1964 har Dr. Hodne arbejdet med retablering af flygtninge i Cooch Behar. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, India North, Indien Nord, NELC, Northern Evangelical Lutheran Church, FOLDER112, Flygtningearbejde, Refugee work, Olav Hodne, Cooch Behar, Local staff, Lokalt ansatte, Norsk Santalmisjon, Norwegian Santal Mission, Ledelse Adminnistration, Management Administration, Udviklingsarbejde, Development, Nødhjælpsarbejde, Relief work, North Bengal
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder112_00016A.tiff
 • Salim, lokal medarbejder i Bahrain Family Bookshop, Manama 1973. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Salim, Lokalt ansatte, Local staff, Bahrain Family Bookshop, Manama, Bahrain, Kirke Mission, Church Mission, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00007A.tiff
 • Medarbejdere ved Bahrain Family Bookshop, Manama 1973. Fra højre Mazooma, (NN). Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Kirke Mission, Church Mission, Bahrain Family Bookshop, Manama, Bahrain, Lokalt ansatte, Local staff, Mazooma, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00024A.tiff
 • Family Bookshop, Bahrain, 1973. Fra venstre: Mazooma, anden medarbejder (NN), FBG direktør Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER001, FGB - Family Bookshop Group, Jørgen Nørgaard Pedersen, Mazooma, Local staff, Lokalt ansatte, Boghandler, Bookshop, Kirke Mission, Church Mission, Manama, Bahrain, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00022A.tiff
 • Bahrain Family Bookshop, Manama 1969. Lederen Jørgen Nørgaard Pedersen drøfter strategi med Salim. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Bahrain, Bahrain Family Bookshop, Manama, Kirke Mission, Church Mission, Salim, Local staff, Lokalt ansatte, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00006A.tiff
 • Lokale medarbejdere i Bahrain Family Bookshop, Manama, sammen med FBG direktør Jørgen Nørgaard Pedersen. Fra højre: Mazooma, (NN). Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Bahrain Family Bookshop, Manama, Bahrain, Kirke Mission, Church Mission, Local staff, Lokalt ansatte, Mazooma, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00020A.tiff
 • Et sug af vandpiben. Familien Dunhams hushjælp i Manama, Bahrain. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, Memoryscan, Danmission, FOLDER022, Bahrain, Manama, Arabian Gulf, Den Arabiske Golf, Mellemøsten, Middle East, Folkeliv Religion, Daily Life Religion, Local staff, Lokalt ansatte, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder022_00043A.tiff
 • Staben fra Bahrain FBG boghandel i Manama, 1973. Jørgen Fruergaard Lauridsen (Østerlandsmissionen) ses i baggrunden. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER149, Det Danske Missionsselskab, DMS, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Kirke Mission, Church Mission, Bahrain, Manama, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Mellemøsten, Middle East, Family Bookshop Group - FBG, FBG Boghandel Bahrain, FBG Bookshop Bahrain, Litteraturarbejdet, Literature work, Local staff, Lokalt ansatte, Jørgen Fruergaard Lauridsen, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Folder149_00027A.tiff
 • Missionær og lærer Thyra Smidt taler med en kollega på Den Amerikanske Missionsskole, Al Raja skolen, i Manama, Bahrain. (Thyra Smidt var udsendt af DMS til Bahrain, 1986-1994). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Danish Santal Mission, DIAS00G, Danmission, Bahrain, Manama, Lokalt ansatte, Local staff, Thyra Smidt, Missionaries, Missionærer, Skole Uddannelse, School Education, Al Raja School, Missionsskolen - RCA, American Mission School - RCA, Reformed Church in America, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_00987.tiff
 • Fra et møde for den samlede stab ved Missionen i Kuwait, 1969. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, FBG - Family Bookshop Group, Boghandler, Bookshop, Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER004, Kuwait, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Kirke Mission, Church Mission, Family Bookshop Kuwait, Missionærer, Missionaries, Lokalt ansatte, Local staff, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Fotomappe004_00021A.jpg
 • Lærerinder fra DMS Pigeskolen i Crater, Aden, 1966. Fra venstre: Aisha, Zeinab, Shafiqa, Esther Poulsen, Miriam og to ass. lærerinder. (Esther Poulsen blev udsendt af DMS, 1958-1971 og stationeret i Aden, Zingabar og Oman). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, DIASSERIE10, Crater, Aden, Mellemøsten, Middle East, DMS Pigeskolen, Danish Missioin Girls' School, Skole Uddannelse, School Education, Lokalt ansatte, Local staff, Missionærer, Missionaries, Aisha, Zeinab, Shafiqa, Miriam, Esther Poulsen, Federation of South Arabia, Aden - Yemen, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_350.tiff
 • Arabisk lærerinde underviser i Den Amerikanske Missionsskole (RCA) i Muscat, Oman, hvor missionær Martha Holst er skoleleder, 1973-1981. Foto 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER072, Oman, Muscat, Mellemøsten, Middle East, Missionsskolen - RCA, American Mission School - RCA, Reformed Church in America, Skole Uddannelse, School Education, Kirke Mission, Church Mission, Lokalt ansatte, Local staff, Martha Holst, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Folder072_00001A.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Signe Jung på det Amerikanske Missionshospital i Muscat, Oman, 1968. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00D, Danmission, Oman, Muscat, Mellemøsten, Middle East, American Mission Hospital, RCA, Reformed Church in America, Hospital Sundhed, Hospital Health, Signe Jung, Missionaries, Missionærer, Lokalt ansatte, Local staff, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_00868.tiff
 • Oman, Østarabien. Fra morgenbøn på Missions-hospitalet i Muscat, hvor dr. William Wells Thoms minder muslimer og kristne medarbejdere om deres ansvar i omsorgen for de syge. (Fra højre ses: dr. Thoms, RCA, og sygeplejerske Signe Jung, DMS). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER376, Danmission, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Oman, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Hospital Sundhed, Hospital Health, Muscat, Lokalt ansatte, Local staff, Missionærer, Missionaries, Signe Jung, William Wells Thoms, American Mission Hospital, Reformed Church in America - RCA, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_376_00026.tiff