Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Arcot, Sydindien. Bungalow i Libanon, Tiruvannamalai. Danmission Photo Archive
  Keywords: CD43, Danmission, Indien Syd, India South, Tiruvannamalai, Arcot, Libanon Bungalow, Lebanon Bungalow, Kirke Mission - Church Mission
  Last Modified: 16-08-2023
  File name: 0023A.jpg
 • Østerlandsmissionen, skolegårdens i Deratije, . Libanon. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD41, Kirke Mission - Church Mission, Skole Undervisning - School Education, Skolegården - the school playground, Deratije, Libanon - Lebanon
  Last Modified: 17-07-2023
  File name: 0051A_1.jpg
 • Andre Geha, medlem af Family Bookshop Groups bestyrelse og missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen på torvet i Beirut. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Kirke Mission - Church Mission, Libanon, Beirut, Missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen, Family Book Shop Group, Andre Geha, bestyrelsesmedlem - board member, CD05
  Last Modified: 14-03-2023
  File name: Andre Geha, første bestyrelsesmedlem aaf FBG og JNP i Beirut.JPG
 • Boghandler manager John Lowrie med missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen. Beirut. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Kirke Mission - Church Mission, Libanon, Beirut, Missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen, Family Book Shop Group, Boghandler - Manager John Lowrie, CD05
  Last Modified: 14-03-2023
  File name: John Lowrie (FBG-Beirut) og JNP .JPG
 • FBG - Family Bookshop Group, overdrages til MECC - Middle East Council of Churches, Beirut 1975. Fra venstre: John Buteyn fra RCA og (NN) fra MECC. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, Danmission, FOLDER002, Libanon, Beirut, MECC, Middle East Council of Churches, John Buteyn, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, FBG - Family Bookshop Group, Konference - FBG, Conference - FBG, Mellemøsten, The Middle East, Reformed Church In America - RCA
  Last Modified: 09-04-2018
  File name: Folder002_00035A.tiff
 • Beirut, Libanon. Sammenkomst i Bookshop-regi, 1973. Fra venstre: Andre Geha, MECC - Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS og (NN). Fra højre: Hugh Thomas. FBG - (NN) - John Buteyn, RCA. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER002, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, Mellemøsten, The Middle East, FBG - Family Bookshop Group, Konference - FBG, Conference - FBG, MECC, Middle East Council of Churches, Andre Geha, Jørgen Nørgaard Pedersen, Joergen Noergaard Pedersen, Hugh Thomas, John Buteyn, Reformed Church of America, RCA, Ledelse Administration, Management Administration, Libanon, Lebanon, Beirut
  Last Modified: 09-04-2018
  File name: Folder002_00006A.tiff
 • RCA (Reformed Church in America) og DMS (Det Danske Missionselskab) overdrager FBG aktier til MECC (Middle East Council of Churches). Foto 1982. Fra venstre: Informationschef Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS - Generalsekretær Gabriel (Gabby) Habib, MECC - Sekretær for Mellemøsten, John Buteyn, RCA - (NN). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER149, Det Danske Missionsselskab, DMS, Libanon, Lebanon, Beirut, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Family Bookshop Group - FBG, Ledelse Administration, Management Administration, Overdragelse af FBG, Transfer of FBG, Jørgen Nørgaard Pedersen, Gabriel Habib, Gabby Habib, Middle East Council of Churches, MECC, John Buteyn, Reformed Church in America, RCA
  Last Modified: 17-02-2018
  File name: Folder149_00008A.tiff
 • Missionær Ester Pedersen, (1903-?). Uddannelse: Økonoma og sygeplejerske. Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien og Libanon, 1938- 68. Arbejdssteder: Nebk Hospital, 1938-64. ’Lebanon Evangelical Mission’s Pigekostskole i Beirut, 1964-68. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, FOLDER430, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ester Pedersen, Syrien - Syria, Nebk Hospital, Libanon - Lebanon, Beirut, Lebanon Evangelical Mission, Pigekostskole, Girls' Boarding School, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 14-02-2018
  File name: Ester Pedersen, ØM 10 1964, side 153.jpg
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemor. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missions-hospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982.(Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Danmark, Denmark, Etiopien, Ethiopia, The Bale Province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, DanChurchAid - DCA, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, Portrætter, Portraits, Bahrain, American Mission Hospital, Libanon, Lebanon, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Leprosy work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder267_00027A.tiff
 • Leder af Bibelselskabet i Mellemøsten, pastor Fouad Elias Accad og hustru, Bahrain, 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER148, Det Danske Missionsselskab, DMS, Bahrain, Manama, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Mellemøsten, Middle East, Libanon, Lebanon, Fouad Elias Accad, Mrs Fouad Accad, Bibelselskabet, The Bible Society, Ledelse Administration, Management Administration, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Folder148_00001A.tiff
 • Missionær Anne Lise (Elisabeth) Jensen, (1934-). Uddannelse: sygeplejerske og diakonisse fra Sankt Lukas Stiftelsen. (Medlem af Søster-fællesskabet til 1973). Jordemodereksamen i England. Planlagt udsendelse af Østerlands-missionen (ØM) til Nebk Hospital i Syrien blev ændret, da missionen i 1964 indstillede arbejdet i landet. Herefter udsendt af ØM og DMS til sprogskole i Beirut, 1965-67 og til Bahrain, 1967-75. Arbejdssted: Det Amerikanske Missions-hospital (RCA) i Manama. (Anne Lise Jensen blev senere gift Hunter). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER430, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Missionærer, Missionaries, Anne Lise Jensen, Portrætter, Portraits, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society - DMS, Beirut, Libanon - Lebanon, Bahrain, Manama, American Mission Hospital, Reformed Church in America - RCA, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Anne Lise Jensen ØM 5 1967, side 130.jpg
 • FB Konferencen i Beirut, Libanon, 1976. Pastor Albert Isteero, generalsekretær i Nærøstens kirkelige Råd, åbner mødet. Fra venstre: Knud Aage Bank, Kuwait; Harvey Staal, Muscat og Hugh Cade, Abu Dhabi. Med ryggen til som nr. 2 fra venstre ses Jørgen Fruergaard Lauridsen, Bahrain. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, FOLDER419, Libanon, Lebanon, Beirut, Family Bookshop Group, FBG, Kirke Mission, Church Mission, Albert Isteero, Knud Aage Bank, Kuwait, Harvey Staal, Muscat, Hugh Cade, Abu Dhabi, Jørgen Fruergaard Lauridsen, Bahrain, Mellemøsten, Middle East, FB konference, FB Conference, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_Folder_419_0022.tiff
 • FBG boghandlermøde i Beirut, Libanon, 1976. Fra venstre: Halim Salum, Beirut; Tim Staal, Muscat; Ove Bro Henriksen, Bahrain; John Yussef, Beirut; Knud Aage Bank, Kuwait; Harvey Staal, Muscat; Hugh Cade, Abu Dhabi, samt litterær koordinator Hugh Thomas, Beirut. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, FOLDER419, Libanon, Lebanon, Family Bookshop Group, FGB, Kirke Mission, Church Mission, FBG boghandlermøde, FBG Meeting, Halim Salum, John Yusseff, Hugh Thomas, Beirut, Ove Bro Henriksen, Bahrain, Knud Aage Bank, Kuwait, Tim Staal, Harvey Staal, Muscat, Hugh Cade, Abu Dhabi, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: DM_Folder_419_0020.tiff
 • Leif Munksgaard, (1942- ). Boghandler-uddannelse. Gift i 1964 med Lis Munksgaard (født Schärfe). Udsendt af Kvindelige Missions Arbejdere (KMA) til børnehjemmet ’ Fuglereden’ i Libanon, 1964-1970. Missionærer i DMS og udsendt til udvikling af litteraturarbejdet i Kuwait, Isfahan, Iran og Bahrain, 1970-78 og igen 1985-99. Fra 1979-84 var Leif Munksgaard missions-sekretær i DMS med ansvar for Mellemøsten, Indien, Pakistan og Afghanistan. Herefter tog han teologisk bispeeksamen og blev efter ordination tilknyttet Odense Domkirke som præst for flygtninge og indvandrere. Desuden blev Lis og Leif Munksgaard ledere af FTS – Odense (Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense). Foto 2002. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kvindelige Missions Arbejdere - KMA, Fuglereden, Libanon, Lebanon, Bahrain, Kuwait, Iran, Litteraturarbejde, Literature work, Family Bookshop Group - FBG, Missionssekretærer, Mission Secretaries, Odense Domkirke, Odense Cathedral, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, TFS - Odense, Portrætter, Portraits, Lis Munksgaard, Leif Munksgaard, Missonærer, Missionaries, Kirke Mission, Church Mission, Indvandrerarbejde, Immigrant ministry, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Leif Munksgaard.tiff
 • Lis Munksgaard, født Schärfe, 1941. Gift med Leif Munksgaard, 1964. Udsendt af Kvindelige Missions Arbejdere (KMA) til børnehjemmet ’Fuglereden’ i Libanon, 1964-1970. Missionærer i DMS og udsendt til udvikling af litteraturarbejdet i Kuwait og Isfahan, Iran, 1970-78. Fra 1979-84 var Leif Munksgaard missionssekretær i DMS. Lis Munksgaard blev værtinde for indere, pakistanere, arabere og andre gæster på DMS Hovedkontoret i Hellerup. Genudsendt til Den Arabiske Golf, 1985-99, hvor Lis Munksgaard stod for udviklingen af kirkens ressourcecentre i Bahrain og Kuwait, med salg af bibler og kristne medieprodukter. Fra 1999 blev Leif Munksgaard præst for flygtninge og indvandrere ved Odense Domkirke. Desuden blev de begge ledere af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS – Odense). Foto 2002. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kvindelige Missions Arbejdere - KMA, Fuglereden, Libanon, Lebanon, Kuwait, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Mellemøsten, Middle East, Isfahan, Iran, Bahrain, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Lis Munksgaard, Leif Munksgaard, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, FTS - Odense, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejde, Literature work, Family Bookshop Group - FBG, Indvandrerarbejde, Immigrant ministry, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 12-02-2018
  File name: Lis Munksgaard.tiff
 • Missionær Ester Pedersen, (1903-?). Uddannelse: Økonoma og sygeplejerske. Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien og Libanon, 1938- 68. Arbejdssteder: Nebk Hospital, 1938-64.(’Lebanon Evangelical Mission’s Pigekostskole i Beirut, 1964-68). Danmission Photo Archive
  Keywords: Folder395, Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ester Pedersen, Lebanon Evangelical Mission, Pigekostskole, Girl's Boarding School, Libanon - Lebanon, Beirut
  Last Modified: 08-02-2018
  File name: DM_folder 378_0009.tiff
 • Besøg på hjemmet for armenske børn, 'Fuglereden' i Jubayl, Libanon, september 1965. Fra venstre: Johanne Holst, FN-hospital, Gaza - Hans Steenberg - Anna Jacobsen, (KMA) - Leif Munksgaard, (KMA) - Inger Wisborg - Ester Petersen, Beirut (ØM) - Marius Borch-Jensen, Aden (DMS). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS001, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Libanon, Lebanon, Jubayl, Beirut, Kirke Mission, Church Mission, Anna Jacobsen, Leif Munksgaard, Kvindelige Missions Arbejdere - KMA, Johanne Holst, Ester Petersen, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Hans Steenberg, Inger Wisborg, Mellemøsten, Middle East, Fuglereden, The Bird's Nest, Orphanage, Børnehjem, Missionærer, Missionaries, Marius Borch-Jensen, Aden - Yemen
  Last Modified: 08-02-2018
  File name: DM_0038.tiff
 • Besøg på hjemmet for armenske børn. 'Fuglereden' i Jubayl, Libanon, september 1965. Fra venstre: Johanne Holst, FN-hospital, Gaza - Hans Steenberg - Anna Jacobsen, (KMA) - Leif Munksgaard, (KMA) - Inger Wisborg - Ester Petersen, Beirut (ØM) - Jørgen Nørgaard Pedersen, Aden (DMS). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS001, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Libanon, Lebanon, Mellemøsten, Middle East, Beirut, Jubayl, Kirke Mission, Church Mission, Anna Jacobsen, Leif Munksgaard, Kvindelige Missions Arbejdere - KMA, Johanne Holst, Ester Petersen, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Hans Steenberg, Inger Wisborg, Missionærer, Missionaries, Fuglereden, The Bird's Nest, Orphanage, Børnehjem, Jørgen Nørgaard Pedersen, Aden - Yemen
  Last Modified: 08-02-2018
  File name: DM_0037.tiff
 • Besøg på hjemmet for armenske børn. 'Fuglereden' i Jubayl, Libanon. Fra højre: Grethe Jensen, missionær og leder af DMS Pigeskolen i Aden - Missionær i KMA, Maria Jacobsen, grundlagde Fuglereden i 1920erne og virkede her til sin død i 1960 - hendes søster: missionær i KMA, Anna Jacobsen, ansat på børnehjemmet, 1931-1967. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Mellemøsten, Middle East, DIAS-Mellemøsten4, Libanon, Lebanon, Jubayl, Beirut, Kirke Mission, Church Mission, Maria Jacobsen, Anna Jacobsen, Grethe Jensen, DMS Pigeskole, Danish Mission Girl's School, Skole Uddannelse, School Education, Kvindelige Missions Arbejdere - KMA, Women's Missionary Workers, Fuglereden, The Bird's Nest, Orphanaga, Børnehjem, Aden - Yemen
  Last Modified: 12-01-2018
  File name: DM_094.tiff
 • Arcot, Sydindien, 1920. Væveriet. (i Libanon, Tiruvannamalai?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, GLASDM03, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society - DMS, Kirke Mission, Church Mission, Indien Syd, India South, Arcot District, Tiruvannamalai, Libanon, Lebanon, Væveri, Weaving mill, Erhvervsfaglig uddannelse, Vocational Training
  Last Modified: 02-11-2017
  File name: DM 040.tiff
 • Arcot, Sydindien. Missionær Else Krog med Juniorgruppen, Libanon, Tiruvannamalai. (Else Krog ses yderst til højre). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS200, Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Juniorgruppen, Junior Ministry Group, Libanon, Lebanon, Tiruvannamalai, Arcot District, Indien Syd, India South, Missionærer, Missonaries, Else Krog, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 27-10-2017
  File name: DM_00773.tiff
 • Libanon under politisk uro og borgerkrig. (Foto: Folkekirkens Nødhjælp, november 1978). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER376, Danmission, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Mellemøsten, Middle East, Folkeliv Religion, Daily Life Religion, Politisk uro, Political unrest, Borgerkrig 1978, Civil War 1978, Libanon, Lebanon, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA
  Last Modified: 25-10-2017
  File name: DM_376_00004.tiff
 • Arcot, Sydindien. Missionær Else Krog på Libanon i Tiruvannamalai, med en handikappet kvindes datter. November 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, Missionaries, Kirke Mission, Church Mission, DM222, DIAS00222, Else Krog, Tiruvannamalai, Indien Syd, India South, Arcot District, Libanon, Lebanon
  Last Modified: 21-10-2017
  File name: Danmission_05.tiff
 • Beirut, Libanon, 1979. Biskop og DMS formand Thorkild Græsholt (tv) i samtale med Info-chef Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS001, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Libanon, Lebanon, Beirut, Kirke Mission, Church Mission, Thorkild Græsholt, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 21-10-2017
  File name: DM_0035.tiff
 • Samtale om FBG (Family Bookshop Group) i Beirut, 1979. Fra højre: koordinator Hugh Thomas, biskop Thorkild Græsholt og Info-chef Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS001, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Libanon, Lebanon, Beirut, Mellemøsten, Middle East, Family Bookshop Group - FBG, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejdet, Literature work, Ledelse Administration, Management Administration, Hugh Thomas, Thorkild Græsholt, Jørgen Nørgaard Pedersen
  Last Modified: 21-10-2017
  File name: DM_0032.tiff