Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Familien Tove & Iver Viftrup, med Lars, Birgitte og Christian, under ophold i Danmark, juli 1976.- Diakon og sygeplejerske Iver Viftrup og diakon Tove Viftrup var udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Familien begyndte i Chapai Nawabganj, hvor Iver Viftrup bl.a. var engageret i opbygningsarbejde efter borger-krigen. I 1977 var han med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari, og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Tove Viftrup, Iver Viftrup, Lars Viftrup, Birgitte Viftrup, Christian Viftrup, Chapai Nawabganj, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder026_00044A.tiff
 • Birganj, Bangladesh, december 1983. Iver Viftrup og lokale medarbejdere. (Diakon og sygeplejerske Iver Viftrup var udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00500, Danmission, Bangladesh, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Iver Viftrup, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DSM, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Chapai Nawabganj, Local staff, Lokalt ansatte, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Birganj, Bangladesh Lutheran Church - BLC
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: DM_00526.tiff
 • Diakon Tove Viftrup (1948-). Sammen med ægtefælle, diakon og sygeplejerske Iver Viftrup, udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Arbejdsopgaver: Chapai Nawabganj, 1972-76, opbygnings efter borgerkrigen. I 1976 var Iver Viftrup med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari, Og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse og Toves medvirken. De sidste år af deres tjeneste var de tilbage i Chapai Nawabganj samt i Birganj. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Chapai Nawabganj, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Tove Viftrup, Iver Viftrup, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Kirke Mission, Church Mission, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder026_00043A.tiff
 • Steen Møllgaard Andersen, (1952-). Cand.med. 1979. Specialkursus i spedalskhed, Etiopien 1980-1981. Tropemedicin i England, 1981. Gift med sygeplejerske Karen Lisbeth Østerby Andreasen, 1982. Sammen udsendt af Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til nødhjælps-arbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan, 1985-2001 (og associeret til DMS). (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1980. Danmision Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Steen Møllgaard Andersen, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Missionærer, Missionaries, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, The Leprosy Mission International - TLMI, Ethiopia, Bhutan
  Last Modified: 29-08-2018
  File name: Folder270_00004A-1.tiff
 • Nordindien, Saldoha, Santal Parganas. Missionærer Eli Bøgh og Hilda Karen Martens Wolff på forlovelsesdagen, 01.09.1932. (Eli Bøgh (1893-1981), udsendt af DSM fra 1919. Grundlagde spedalskhedsarbejdet i Saldoha. Karen Wolff (1904-?), udsendt af NSM, 1930. De blev gift 28.10.1932, men måtte forlade arbejdet i 1933 pga. helbreds-problemer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER380, Indien Nord, India North, Santalkirken, The Santal Church, Kirke Mission, Church Mission, Santal Parganas, Spedalskhedsarbejde, Leprosy Work, Saldoha Spedalskhedskoloni, Saldoha Leprosy Colony, Norsk Santalmisjon, Norwegian Santal Mission, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Northern Evg. Lutheran Church, NELC, Eli Bøgh, Hilda Karen Martens Wolff, Karen Bøgh
  Last Modified: 26-06-2018
  File name: DM_380_00005.tiff
 • Diakon Victor Emil Bagger (1894-1977). Gift med Kristine Petrea Bagger, 1926. Udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1925-1951. Overtog ledelsen af Saldoha Spedalskhedskoloni efter grundlæggeren, Eli Bøgh. Arbejdede her i flg. perioder: 1926-32, 1933-41, 1946-51. Flyttede efter 1951 til Colorado, USA. Victor Bagger har skrevet bogen: 'Spedalske i Saldoha', 1935. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Santal Parganas, FOLDER119, Portrætter, Portraits, Spedalskhedsarbejde, Leprosy Work, Bog: Spedalske i Saldoha, Saldoha Leprosy Colony, Saldoha Spedalskhedskoloni, Mohulpahari, NELC, Northern Evg. Lutheran Church, Santalkirken, The Santal Church, Eli Bøgh, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Indien Nord, India North, Kristine Petrea Bagger, Petrea Bagger, Victor Emil Bagger, Victor Bagger
  Last Modified: 25-06-2018
  File name: Folder119_00076A.tiff
 • Per (Norman) Søndergaard (1956-). Gift med Else Søndergaard. Diakon/Plejehjemsassistent fra Kolonien Filadelfia 1980. Missionskursus på Selly Oak i England 1986-87. Sammen udsendt af Dansk Santalmission til spedalskhedsarbejde på Nilphamari Hospital i Bangladesh, 1987-89. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Per Norman Søndergaard, Per Søndergaard, Else Søndergaard
  Last Modified: 22-06-2018
  File name: Folder026_00060A.tiff
 • Lægemissionær Riitta Aho, Finland. Udsendt af Dansk Santalmission til DBLM, Nilphamari Spedalskheds-hospital, Bangladesh, 1981-1988. (Foto fra 1986). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Riitta Aho, Finland, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00057A.tiff
 • Sygeplejerske Anna-Else Sohn Pedersen (1954-) og socialpædagog/ diakon Bjarne Søltoft Pedersen (1953-), samt deres børn Frans og Lea, var udsendt af Dansk Santalmission til DBLM, Spedalskhedscentret i Thakurgaon, Bangladesh, 1983-1986 og 1994-1995. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Portraits, Portrætter, FOLDER136, Danish Santal Mission, Bangladesh, Missionaries, Missionærer, DSM, Thakurgaon, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Spedalskhedsarbejde, Leprosy Work, Hospital Sundhed, Hospital Health, Frans Søltoft Pedersen, Lea Søltoft Pedersen, Anna-Else Sohn Pedersen, Bjarne Søltoft Pedersen
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder136_00017A.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Nilphamari, Bangladesh. Sygeplejerske og diakonisse, søster Bente Birkmose Jakobsen (1953-), udsendt af Dansk Santalmission til Bangladesh, 1978-1987. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Spedalskhedsarbejde, Leprosy Work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Bente Birkmose Jakobsen, Bente Birkmose, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00039A.tiff
 • Ruth Egedal (født Frost 1942). Sammen med ægtefælle Jens Kristian Egedal udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskheds-hospitalet i Nilphamari, Bangladesh, 1980-87. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan/Bangladesh, 1969-73 - midt i politisk uro med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, sygeplejerske og diakon Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/FKN i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ruth Frost, Ruth Egedal, Jens Kristian Egedal, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00010A.tiff
 • Jens Kristian Egedal (1943-). Sammen med ægtefælle Ruth Egedal (født Frost 1942) udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskheds-hospitalet i Nilphamari, Bangladesh, 1980-87. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan (Bangladesh), 1969-1973 - midt i politisk uro med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, sygeplejerske og diakon Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/FKN i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DSM, FKN, Folkekirkens Nødhjælp, DanChurchAid, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administrattion, Jens Kristian Egedal, Ruth Frost, Ruth Egedal, Portrætter, Portraits, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00054A.tiff
 • Lægemissionær Lena Hagelskjær, (1958-). Cand.med. 1984. Udsendt af Dansk Santalmission til DBLM, Nilphamari Spedalskheds-hospital i Bangladesh, 1987-1989. (Foto 1988). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Lena Hagelskjær, Lena Hagelskjær Kristensen
  Last Modified: 20-06-2018
  File name: Folder026_00027A.tiff
 • DBLM/Thakurgaon Spedalskhedscenter. DSM missionær, sygeplejerske Anna-Else Sohn Pedersen undersøger kvinder på klinikken. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionærer, Missionaries, DIAS00102, DSM, Bangladesh, Thakurgaon, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Thakurgaon Spedalskhedscenter, Thakurgaon Leprosy Center, Klinikarbejde, Clinic work, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Danmission, Hospital Sundhed, Hospital Health, Anna-Else Sohn Pedersen
  Last Modified: 04-06-2018
  File name: DM_00076.tiff
 • Missionærer i forskellige lande - Asien og Afrika. Formand i DSM, pastor Ole Christiansen (th) på besøg hos Anna-Else Sohn og Bjarne Søltoft Pedersen i Thakurgaon, Bangladesh, december 1984. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionærer, Missionaries, DIAS00J, Danmission, DSM, Bangladesh, Thakurgaon Spedalskhedscenter, Thakurgaon Leprosy Centre, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Klinikarbejde, Clinic work, Ole Christiansen, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Hospital Sundhed, Hospital Health, Anna-Else Sohn Pedersen, Bjarne Søltoft Pedersen
  Last Modified: 04-06-2018
  File name: DM_01181.tiff
 • Diakon Jens Vestergaard (1935-2017). Sammen med sygeplejerske Kirsten Vestergaard (1939-) udsendt af Dansk Santalmission til Bangladesh, 1977-1984. De begyndte i Chapai Nawabganj og flyttede senere til spedalskhedsarbejdet i Thakurgaon, men var også involveret i andre opgaver. Jens V. var bl.a engageret i kirkearbejde og undervisning i bibelfag. Kirsten V. var sygeplejerske på en mor-barn klinik og engageret i undervisning af kvinder. (Deres tre børn, Britta, Martin Bo og Christian fik deres skolegang på den Norske Skole i Kathmandu, Nepal). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Portraits, Portrætter, FOLDER136, Danish Santal Mission, Bangladesh, Missionærer, Missionaries, Chapai Nawabganj, Thakurgaon, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, Kirke Mission, Church Mission, Bibelundervisning, Bible teaching, Mor-barn klinik, Mother-Child clinic, Jens Vestergaard, Kirsten Vestergaard, Den Norske Skole Kathmandu, The Norwegian School Kathmandu, Nepal, Bangladesh Lutheran Church, BLC, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 04-06-2018
  File name: Folder136_00015A.tiff
 • Else Søndergaard (1957-). Gift med Per (Norman) Søndergaard. Diakon/Plejehjemsassistent fra Kolonien Filadelfia 1982. Missionskursus på Selly Oak i England 1986-87. Sammen udsendt af Dansk Santalmission til spedalskhedsarbejde på Nilphamari Hospital i Bangladesh, 1987-89. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Missionaries, Missionærer, FOLDER026, Bangladesh, Nilphamari, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Leprosy Work, Spedalskhedsarbejde, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Else Søndergaard, Per Søndergaard, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 09-05-2018
  File name: Folder026_00061A.tiff
 • Foto fra studietur til Bangladesh, 1995. Besøg på det nye DBLM kursuscenter i Nilphamari, indviet af Viceminister for sundhed og velfærd, MD. Sirajul Hoque,18. januar, 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER217, Bangladesh, Nilphamari, Spedalskhedsarbejdet, Leprosy Work, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, MD. Sirajul Hoque, DBLM kursuscenter, DBLM Training Centre, Hospital Sundhed, Hospital Health, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, Skole Uddannelse, School Education
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder217_00069A.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missionshospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982. Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Ethiopia, Etiopien, Bale province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Bahrain, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Mellemøsten, Middle eEst, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder270_00003A-1.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemor. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missions-hospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982.(Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Danmark, Denmark, Etiopien, Ethiopia, The Bale Province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, DanChurchAid - DCA, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, Portrætter, Portraits, Bahrain, American Mission Hospital, Libanon, Lebanon, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Leprosy work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder267_00027A.tiff
 • Foto uden tekst - formentlig spedalskheds-arbejde. (Lokalitet? Hvem er personen til højre?). Danmission Photo Archive
  Keywords: DIAS00500, Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Indien Nord, India North, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Northern Evg. Lutheran Church, NELC
  Last Modified: 11-02-2018
  File name: DM_00498.tiff
 • Diasserie 1980-85: Der er håb for de spedalske -  Nr. 11 - Mange spedalske søger først hjælp på hospitalet, når sygdommen viser sig med grimme sår og forkrøblede hænder. Sådanne patienter må straks indlægges for at få behandlet sårene. Bengalske sygeplejersker sørger hver dag for, at sårene bliver renset og forbundet. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Leprosy work, Spedalskhedsarbejde, DIASSERIE7, Bangladesh, Nilphamari, Thagurgaon, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Thakurgaon Leprosy Centre, Thakurgaon Spedalskhedscnter, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Local staff, Lokalt ansatte, Hospital Sundhed, Hospital Health, Sårbehandling, Ulcer treatment
  Last Modified: 03-02-2018
  File name: DM_241.tiff
 • Spedalskhedsarbejdet/DBLM, Bangladesh. Ruth & Jens Kristian Egedal udenfor deres bolig i Nilphamari. Udsendt af Dansk Santalmission som ledere ved Spedalskhedshospitalet, 1980-1987. En periode, hvor det bl.a. med bistand fra Danida blev muligt at udbygge DBLMs arbejde for de spedalske. (Sygeplejerske og jordemoder Ruth Frost har desuden været udsendt til klinikarbejde i Østpakistan/ Bangladesh, 1969-1973 - i en ustabil periode med borgerkrig og oprettelse af det nye land, Bangladesh. Her mødte hun sin senere ægtefælle, diakon og sygeplejerske Jens Kristian Egedal, som var udsendt af DSM/ Folkekirkens Nødhjælp i 1972, til genopbygning efter krigen i 1971). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Bangladesh, Nilphamari, Spedalskhedsarbejdet, Leprosy Work, FOLDER220, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Danish Bangladesh Leprosy Mission, DBLM, Nilphamari Spedalskhedshospital, Nilphamari Leprosy Hospital, Danida, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Ruth Frost, Ruth Egedal, Jens Kristian Egedal, Østpakistan, East Pakistan
  Last Modified: 02-02-2018
  File name: Folder220_00016A.tiff
 • Missionær Nanny Ørsted-Hansen, (1906-1962). Udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1946-1952. Arbejdsopgaver: Evangelisering blandt kvinder. (Senere udsendt til BDMs spedalskheds-arbejde i Palæstina. Fra 1960 på ’Stjernebjerget’ i Ramallah, hvor et nyt center blev bygget). Danmission Photo Archive
  Keywords: Folder395, Mission to the Orient, Østerlandsmissionen, Danmission, Nanny Ørsted-Hansen, Nebk, Syrien, Syria, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Kirke Mission, Evangelism, Evangelisation, Kvindearbejde, Women's ministry, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Stjernebjerget, Star Mountain, Ramallah
  Last Modified: 26-01-2018
  File name: DM_folder 378_0012.tiff
 • Nilphamari Spedalskhedshospital, Bangladesh. Konsultation under halvtaget. Fra højre: en patient, Jørgen Nørgaard Pedersen (DSM), Susanne Pedersen (DBLM) og Bill Edgar (TLMI), September 1991. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmission, Nilphamari, Bangladesh, NEGATIVER00000809, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Nilphamari Leprosy Hospital, Nilphamari Spedalskhedshospital, TLMI, The Leprosy Mission International, DSM, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bill Edgar, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Hospital Sundhed, Hospital Health, Susanne Pedersen
  Last Modified: 13-01-2018
  File name: 000008090005.tiff