Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Knud og Karen Ochsner. Udsendt som missionærer af DMS til Tanganyika/ Tanzania, 1958-1967. Arbejdssteder: Ungdomsarbejde i Bukoba, Kahororo og Nyakato gymnasier, hvor Knud Ochsner var præst og religionslærer. (Foto 1966). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Tanganyika, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Karen Ochsner, Knud Ochsner, Knud Christian Ochsner, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Kahororo Gymnasium, Kahororo High School, Nyakato Gymnasium, Nyakato High School, Skole Uddannelse, School Educcation
  Last Modified: 09-07-2019
  File name: Folder267_00008A.tiff
 • Peter Ochsner med lokal legekammerat i Bukoba. Peter er søn af missionærer Karen & Knud Ochsner, udsendt af DMS til Tanganyika/Tanzania, 1958-1967. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER203, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Karen Ochsner, Knud Ochsner, Peter Ochsner, Missionærbørn, Missionary kids, Tanganyika, Tanzania, Bukoba
  Last Modified: 09-07-2019
  File name: Folder203_00022A.tiff
 • Knud Christian Ochsner, (1930-). Cand.theol. 1957. Gift i 1957 med lærer Karen Ochsner, født Krabbe, (1931-2019). Udsendt af DMS til Tanganyika/ Tanzania, 1958-1967. Arbejdssteder: Ungdoms-arbejde i Bukoba, Kahororo og Nyakato gymnasier, hvor Knud Ochsner var præst og religionslærer. Efter hjemkomst ansat i DMS hjemmearbejdet indtil 1968. Foto: ca. 1958. (Se også senere portræt). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Tanganyika, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Church tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Kahororo Gymnasium, Kahororo High School, Nyakato Gymnasium, Nyakato High School, Skole Uddannelse, School Education, Knud Ochsner, Karen Ochsner, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 09-07-2019
  File name: Folder267_00032A.tiff
 • Lærer Karen Ochsner, født Krabbe, (1931-2019). Gift med cand.theol. Knud Ochsner, 1957. Udsendt som missionærer af DMS til Tanganyika (fra 1964 Tanzania), 1958-1967. Arbejdssteder: Ungdoms-arbejde i Bukoba, Kahororo og Nyakato gymnasier, hvor Knud Ochsner var præst og religionslærer. (Foto: ca. 1958). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Tanganyika, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Karen Ochsner, Knud Ochsner, Knud Christian Ochsner, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 09-07-2019
  File name: Folder267_00030A.tiff
 • ELCT, Nordveststiftet, Tanzania. Dr.theol. Samson Mushemba var biskop i Nordveststiftet, 1984-2000 samt præsident for ELCT, 1992-2007. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 37). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Nordveststiftet, North Western Diocese, Evg. Lutheran Church tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Kirkeledere ELCT, Church Leaders ELCT, Bukoba, Samson Mushemba, Ledelse Administration, Management Administration, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00012.tiff
 • HIV/AIDS har været en katastrofe for Tanzania gennem de sidste ca. 20 år. Kirken har sammen med bl.a. Danmission haft et omfattende hjælpeprogram for forældreløse børn. Og fra regeringen køres store kampagner for at bevidstgøre befolkningen om dens ansvar for at sygdommen ikke spredes. På denne plakat ved en indfaldsvej til Bukoba lyder teksten: 'Vær ikke genert! Tal med ham/hende om at vente, at være trofast - eller at bruge kondom.' (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 170). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER394, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Hospital Sundhed, Hospital Health, HIV-AIDS forebyggelse, HIV-AIDS prevention, Socialt-diakonalt arbejde, Social-diaconal work, Informationsmateriale, PR material, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00011.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Karen Kjær Baggesgaard på Rwantege-klinikken, Nordveststiftet, Tanzania. (Udsendt af DMS til ELCT, 1993-2000). (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 108). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Africa, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Nordveststiftet, North Western Diocese, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Rwantege Klinik, Rwantege Dispensary, Hospital Sundhed, Hospital Health, Karen Kjær Baggesgaard, Missionærer, Missionaries, Lokalt ansatte, Local staff, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00002.tiff
 • ELCT, Nordveststiftet, Tanzania. Ruhija Musikskole, REA. På Afro-Art skolen lærer de studerende at lave traditionelle afrikanske trommer. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 158). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Nordveststiftet, North Western Diocese, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Ruhija Musikskole, Ruhija School of Music, Ruhija Afro-Art school, Ruhija Evangelical Academy - REA, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00010.tiff
 • Bushangaro, Karagwe stift, Tanzania. DMS missionær og sognemedhjælper Gudrun Vest på besøg i området, 1994. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 81). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Africa, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Karagwe Stift, Karagwe Diocese, Bushangaro, Evg. Lutheran Chruch Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Socialt - diakonalt arbejde, Social - Diaconal work, Gudrun Vest, Missionærer, Missionaries, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00001.tiff
 • Den Lutherske Kirke i Tanzania, ELCT, er så vidt muligt selv ansvarlig for de direkte kirke-omkostninger. Indtægter kommer bl.a. gennem menighedens kollekter ved søndagens gudstjenester. Foruden penge gives ofte naturalier, som sælges ved auktion bagefter. Billedet her viser en sådan auktion. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 126). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Gudstjeneste, Church Service, Income generation, Indkomstforøgelse, Offergaver ELCT, Offerings ELCT, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00006.tiff
 • ELCT, Bukoba, Tanzania. Biskop Josiah Kibira besøger Izimbya Klinik, ca. 1971. Josiah Kibira var biskop fra 1964-1984 - og desuden en overgang præsident i Det Lutherske Verdens-forbund (LWF). (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 29). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Josiah Kibira, Kirkeledere, Church Leaders, Izimbya Clinic, Izimbya Klinik, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation - LWF, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00003.tiff
 • Kageraregionen, Tanzania. Missionær og sygeplejerske Anna Stubkjær Borg taler med patienter foran klinikken i Rwantege, 1978. (Anna Stubkjær Borg var leder af Rwantege Klinik, 1961-1982). (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 92). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Kagera Region, Rwantege Klinik, Rwantege Dispensary, Hospital Sundhed, Hospital Health, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Anna Stubkjær Borg, Missionærer, Missionaries, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00004.tiff
 • Anna Marie Wemmelund er den missionær i DMS/Danmission, som har gjort tjeneste flest år i Tanzania, 1967-2005. Sidst som leder af Bukoba Kirkecenter. Efter pensionering bor Anna Marie Wemmelund fortsat i Bukoba, hvor hun er involveret i mange aktiviteter. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 144). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Nordveststiftet, North Western Diocese, Bukoba, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bukoba Kirkecenter, Bukoba Church Centre, Anna Marie Wemmelund, Anna Marie Wemmelund-Nielsen, Missionærer, Missionaries, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00007.tiff
 • ELCT, Nordveststiftet, Tanzania. Undervisning på Mugeza Døveskole, Bukoba Skolen er startet i 1981. DMS missionær Ann-Karina Baun Christensen var udsendt til skolen, 1996-1999. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006 (s. 63). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission. Det danske Missionsselskab, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Tanzania, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Nordveststiftet, North Western Diocese, Bukoba, Mugeza Døveskole, Mugeza School for the Deaf, Skole Uddannelse, School Education, Ann-Karina Baun Christensen, Missionærer, Missionaries, Knud Ochsner
  Last Modified: 04-10-2017
  File name: FOLDER 394 00005.tiff
 • DMS-repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand. januar 1999. Tidl missionær i Tanzania, pastor Knud Ochsner, Hasle Kirke, taler til forsamlingen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER307, Nyborg Strand, Ledelse Administration, Management Administration, Knud Christian Ochsner, Knud Ochsner, Tanzania, Hasle Kirke, Hasle Church, DMS Repræsentantskabsmøder 1986 - 1999, DMS Annual Meetings 1986 - 1999
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder307_00010A.tiff
 • DMS Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand, 23.-24. januar 1998. Tidligere missionær i Tanzania, pastor Knud Ochsner, Hasle Kirke. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER307, Nyborg Strand, Ledelse Administration, Management Administration, Knud Christian Ochsner, Knud Ochsner, Hasle Kirke, Hasle Church, DMS Repræsentantskabsmøder 1986 - 1999, DMS Annual Meetings 1986 - 1999
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder307_00012A.tiff
 • ELCT, Nordveststiftet, Tanzania. Undervisning på Ruhija Musikskole, REA, 1997. Der benyttes afrikanske musik-instrumenter – her store<br />kirketrommer. (Anvendt i bog af Knud Ochsner: HÅND I HÅND - mission og partnerskab i Tanzania, 2006). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Tanzania, Skole Uddannelse, School Education, FOLDER201, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Nordveststiftet, North Western Diocese, Kirke Mission, Church Mission, Ruhija Musikskole, Ruhija School of Music, Ruhija Afro Art School, Ruhija Evangelical Academy - REA, Knud Ochsner
  Last Modified: 16-08-2017
  File name: Folder201_00001A.tiff
 • Bukoba, Tanzania. ELCTs Årsmøde på Kahororo Gymnasium, august 1966. Alterparti fra skolens kirkesal. (Missionær, pastor Knud Ochsner, udsendt af DMS 1957-1968, var skolens præst).&amp;nbsp;Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Tanzania, FOLDER199, Skole Uddannelse, School Education, Bukoba, Kahororo Gymnasium, Kahororo High School, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Årsmøde ELCT, Annual Meeting ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Knud Christian Ochsner, Knud Ochsner, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 16-08-2017
  File name: Folder199_00030A.tiff
 • Bukoba, Tanganyika/Tanzania. Afrikanske drenge foran Kahororo Gymnasium, 1966. Grundlagt af kirken, og senere overtaget af regeringen. (Missionær, pastor Knud Ochsner, udsendt af DMS 1957-1968, var præst på skolen).&amp;nbsp;Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER199, Skole Uddannelse, School Education, Tanganyika, Tanzania, Bukoba, Evg. Lutheran Chuch Tanzania, ELCT, Kahororo Gymnasium, Kahororo High School, Knud Christian Ochsner, Knud Ochsner, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 16-08-2017
  File name: Folder199_00031A.tiff
 • Kagera Region, Tanganyika (fra 1964 Tanzania). To nydøbte i 1959. Peter Ochsner blev døbt af sin far, missionær og præst Knud Ochsner, i Ndolage Hospitalskirke. Og Matayo blev døbt af den tyske missionær, pastor G. Jasper. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, DMS, Det danske Missionsselskab, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ndolage, FOLDER182, Knud Ochsner, Peter Ochsner, Matayo, G. Jasper, Missionærer, Missionaries, Tanganyika, Tanzania, Kagera Region, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Kirke Mission, Church Mission, Ndolage Hospitalskirke, Ndolage Hospital Chapel, Barnedåb, Christening of Baby, Dåbshandling, Baptism Service
  Last Modified: 07-08-2017
  File name: Folder182_00019A.tiff