Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Generalsekretær Jørgen Nørgaard Pedersen til møde i Preah Sdech i 2001. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD12, Kirke Mission - Church Mission, Cambodja - Cambodia, Preah Sdech, Generalsekretær - General Secretary Jørgen Nørgaard Pedersen
  Last Modified: 30-03-2022
  File name: CD12 - 001.jpg
 • Family Bookshop Manama, Bahrain efter seneste flytning. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Bookshop Group, Manama
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: FBG Booshop i Bahrain .JPG
 • Country Manager Yusuf Haider og missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen. Bahrain. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Book Shop, Country Manager Yusuf Haider
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: Yusuf Haider,FBG partner iBahrian og JNP .JPG
 • Leder af Bahrain FBG (Family Book Shop Group), Samy og Missionssekretær Jørgen Nørgaard Petersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Book Shop Group, Leder Samy - Director Samy
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: Samy, leder af Bahrain FBG og JNP ved de kristne bøger .JPG
 • Missionærbolig i Manama, Bahrain. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Book Shop, Manama, Missionærbolig, House for Missionary
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: Missionærbolig i Bahrian - her boede G og JNP i 5 år .JPG
 • National Evangelical Church i Manama, Bahrain bygget af arkitekt Ove Bro Henriksen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Book Shop, National Evangelical Church, Manama, Arkitekt Ove Bro Henriksen, Architect Ove Bro Henriksen
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: Kirken i Bahrian -arkitekt Ove Bro Henriksen .JPG
 • American Mission Hospital, Bahrain 2002. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, CD 05, Rejser til udlandet - Travelling abroad, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain, Family Book Shop, American Mission Hospital
  Last Modified: 09-03-2022
  File name: American Mission Hospital Bahrain - første FBG site .JPG
 • Biskop Thorkild Græsholt (tv) og Info-chef Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS, besøger FBG-litteratur-arbejdet i Mellemøsten, 1979. Ses her i Abu Dhabi med den lokale leder Rafiq Boustani. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshol group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Abu Dhabi, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Jørgen Nørgaard Pedersen, Thorkild Ege Græsholt, Lokalt ansatte, Local staff, Rafiq Boustani
  Last Modified: 12-09-2018
  File name: DM_Abu Dhabi_06.tiff
 • Manila, Filippinerne, februar 1990. Fra venstre: Præsident i LCP, pastor Thomas Batong, DSM generalsekretær, Jørgen Nørgaard Pedersen og pastor Segundo Big-asan, Grace Lutheran Church. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Danmission, Danish Santal Mission, FOLDER039, Thomas Batong, Jørgen Nørgaard Pedersen, Segundo Big-asan, Manila, Den Lutherske Kirke - LCP, Lutheran Church Philippines - LCP, Kirke Mission, Church Mission, Grace Lutheran Church, Ledelse Administration, Management Administration, Filippinerne, Philippines
  Last Modified: 30-07-2018
  File name: Folder039_00101A.tiff
 • To gæster fra Arcot Lutherske Kirke (ALC) besøgte DMS i 1975. Fru Ruby Thomas, medlem af ALCs Råd og pastor K. Satiyachellan, vice-præsident i ALC. (Ruby Thomas har siden 1964 været forstander på Melpattambakkam Pigegymnasium. Pastor K. Satiyachellan, f. 1925 i Tirukoilur. Læreruddannet og arbejdet som lærer i 6 år. Teologistudier i 4 år ved Gurusala College. Ordineret til præst i 1962 og vicepræsident i ALC fra 1975). Ses her sammen med missions-sekretær Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DMS, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, FOLDER255, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ruby Thomas, K. Satiyachellan, Indien Syd, India South, Arcot Lutherske Kirke, Arcot Lutheran Church, ALC, Danmark, Denmark, Hellerup, Udenlandske gæster, International visitors
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: To gæster.jpeg
 • Generalsekretær i Dansk Santalmission, Jørgen Nørgaard Pedersen (tv) og Dr. Ramesh Khatry, Nepal, under besøg i Danmark, 1993. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER139, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ramesk Khatry, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Kathmandu, Nepal, Danmark, Denmark, NCF Nepal, National Churches Fellowship of Nepal, Udenlandske gæster, International visitors, Nepal Bible Ashram
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: Ramesh Khatry - JNP.tiff
 • Tidl. rektor ved Nepal Bible Ashram og fra 1998 uddannelsesleder ved ATEN (Association of Theological Education in Nepal), Dr. Ramesh Khatry og Mrs. Shanti Khatry mødes med DSM general-sekretær Jørgen Nørgaard Pedersen, 1999. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER056, Ramesh Khatry, Shanti Khatry, Jørgen Nørgaard Pedersen, ATEN, The Association of Theological Education in Nepal, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, National Churches Fellowship of Nepal, NCF Nepal, Kathmandu, Nepal, Nepal Bible Ashram
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: Folder016_00119A.tiff
 • Family Bookshop Group. Fra FBG-boghandelen i Doha, Qatar. Jørgen Nørgaard Pedersen var stifter af og direktør for FBG-litteraturarbejdet i Østarabien, 1968-73. Ses her med den lokale leder (NN?). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, DIAS Family Bookshop, Family Bookshop Group - FBG, Litteraturarbejde, Literature work, Qatar, Doha, Mellemøsten, Middle East, Østarabien, East Arabia, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Lokalt ansatte, Local staff
  Last Modified: 21-06-2018
  File name: DM_Doha_01.tiff
 • Det Danske Missionsselskabs informationschef Jørgen Nørgaard Pedersen var i Damaskus, Syrien, 7. december 1981 - til åbning af boghandel nr. 13 i Family Bookshop Group (FBG). Den græsk-ortodokse biskop Paul Bendeli, som vikar for Patriarken af Antiochia, foretog den officielle indvielse. Biskoppen udtrykte ønske om, at boghandelen måtte blive et mødested for kristne og udtryk for brobygning i et område, hvor der hersker spænding, og hvor kirken gerne vil bidrage til en løsning. Jørgen Nørgaard Pedersen er formand for FBG, som han selv for år tilbage tog initiativ til. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER149, Det Danske Missionsselskab, DMS, Syrian, Syria, Mellemøsten, Middle East, Damascus, Damaskus, Family Bookshop Group - FBG, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejdet, Literature work, FBG Boghandel Damaskus, Family Bookshop Damascua, Bishop Paul Bendeli, Den Græsk-Ortodokse Kirke, Greek Ortodox Church, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 21-06-2018
  File name: Folder149_00034A.tiff
 • Beirut, Libanon. Sammenkomst i Bookshop-regi, 1973. Fra venstre: Andre Geha, MECC - Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS og (NN). Fra højre: Hugh Thomas. FBG - (NN) - John Buteyn, RCA. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER002, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Kirke Mission, Church Mission, Mellemøsten, The Middle East, FBG - Family Bookshop Group, Konference - FBG, Conference - FBG, MECC, Middle East Council of Churches, Andre Geha, Jørgen Nørgaard Pedersen, Joergen Noergaard Pedersen, Hugh Thomas, John Buteyn, Reformed Church of America, RCA, Ledelse Administration, Management Administration, Libanon, Lebanon, Beirut
  Last Modified: 09-04-2018
  File name: Folder002_00006A.tiff
 • Afskedsreceptionen 1.9.2002 for Jørgen Nørgaard Pedersen. Formand Lars Mandrup (tv) meddeler at Dronning Margrethe har besluttet at tildele Jørgen Nørgaard Pedersen 'Den Kongelige Belønningsmedalje med krone'. Det lille foto viser Grethe og Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive.
  Keywords: Danmission, FOLDER207, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Lars Mandrup, Jørgen Nørgaard Pedersen, Grethe Nørgaard Pedersen, Afskedsreception - JNP, Farewell reception - JNP, Danmark, Denmark
  Last Modified: 28-03-2018
  File name: Belænningsmedalje.png
 • DMS Landsstævnet i København, 1979. Næsten klar til søndagens møder. Fra venstre: professor dr.theol. Johannes Aagaard, lektor Jens Kristian Krarup, formand, biskop Thorkild Græsholt og missionssekretær Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER306, København, Copenhagen, DMS Landsstævner 1961 - 1981, DMS Annual Meetings 1961 - 1981, Ledelse Administration, Management Administration, Johannes Aagaard, Jens Kristian Krarup, Thorkild Græsholt, Thorkild Ege Græsholt, Jørgen Nørgaard Pedersen
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder306_00035A.tiff
 • RCA (Reformed Church in America) og DMS (Det Danske Missionselskab) overdrager FBG aktier til MECC (Middle East Council of Churches). Foto 1982. Fra venstre: Informationschef Jørgen Nørgaard Pedersen, DMS - Generalsekretær Gabriel (Gabby) Habib, MECC - Sekretær for Mellemøsten, John Buteyn, RCA - (NN). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER149, Det Danske Missionsselskab, DMS, Libanon, Lebanon, Beirut, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Family Bookshop Group - FBG, Ledelse Administration, Management Administration, Overdragelse af FBG, Transfer of FBG, Jørgen Nørgaard Pedersen, Gabriel Habib, Gabby Habib, Middle East Council of Churches, MECC, John Buteyn, Reformed Church in America, RCA
  Last Modified: 17-02-2018
  File name: Folder149_00008A.tiff
 • The Bahrain Airport Bookshop, 1970. I baggrunden til venstre ses lederen af litteraturarbejdet, Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Bahrain, Airport Bookshop, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00026A.tiff
 • Manama, Bahrain. The Public Bookshop efter flytningen til nye og bedre lokaler. Herfra har Jørgen Nørgaard Pedersen haft tilsyn med udviklingen af kristne boglader i hele Mellemøsten. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, The Public Bookshop, Manama, Bahrain, Mellemøsten, The Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00027A.tiff
 • Bahrain Family Bookshop, Manama, 1973. Jørgen Nørgaard Pedersen sammen med hospitals-administrator Joe Haider, American Mission Hospital. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Joe Haidar, Yusuf Haidar, American Mission Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Bahrain Family Boolkshop, Manama, Bahrain, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00019A.tiff
 • Bahrain Family Bookshop, Manama 1969. I forgrunden ses Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Bookshop, Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER001, Manama, Bahrain, Bahrain Family Bookshop, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder001_00001A.tiff
 • American Mission Hospital, Manama, Bahrain. Pastor Marius Borch-Jensen (tv) uddeler den første bibel til FBG direktør Jørgen Nørgaard Pedersen, februar 1970. Danmission Photo Archive
  Keywords: Boghandler, Danish Missionary Society, FBG - Family Bookshop Group, Bookshop, Det danske Missionsselskab, American Mission Hospital, Danmission, FOLDER012, Bibeluddeling, Bible distribution, Marius Anders Borch-Jensen, Marius Borch-Jensen, Jørgen Nørgaard Pedersen, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Bahrain, Manama, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder012_00001A.tiff
 • American Mission Hospital, Manama, Bahrain. Missionærer Marius Borch-Jensen (tv) og Jørgen Nørgaard Pedersen. FBG direktør Jørgen Nørgaard Pedersen overrækker bibler doneret af FBG, til pastor Marius Borch-Jensen, februar 1970. Danmission Photo Archive
  Keywords: Bookshop, Danish Missionary Society, Boghandler, Danmission, American Mission Hospital, Det danske Missionsselskab, FBG - Family Bookshop Group, FOLDER012, Kirke Mission, Church Mission, Bahrain, Manama, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Marius Anders Borch-Jensen, Marius Borch-Jensen, Jørgen Nørgaard Pedersen, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Bibeluddeling, Bible distribution, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder012_00003A.tiff
 • Manama, Bahrain, februar 1970. Andagt før bibeluddeling på American Mission Hospital - ved pastor Marius Borch-Jensen (th). FBG direktør, Jørgen Nørgaard Pedersen står til venstre, Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Bookshop, Danmission, Boghandler, Det danske Missionsselskab, FBG - Family Bookshop Group, American Mission Hospital, FOLDER012, Bibeluddeling, Bible distribution, Kirke Mission, Church Mission, Bahrain, Manama, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Marius Anders Borch-Jensen, Marius Borch-Jensen, Jørgen Nørgaard Pedersen, Joergen Noergaard Pedersen, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder012_00004A.tiff