Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole Bertelsen. (1925 - ). Cand.theol. 1950. Forskellige præstembeder 1950-1958. Landssekretær i KFUM fra 1958. General-sekretær i DMS 1965-1971. Sognepræst i Maglegaard sogn 1971-1975. Biskop i Københavns Stift 1975-1992. Desuden været involveret i en række bestyrelser og råd, bl.a. Det Danske Bibelselskab, Det Mellemkirkelige Råd og Pastoralseminariet. (Efter pensionering i 1992 har biskop Ole Bertelsen valgt et tilbagetrukket liv med fokus på studier af Bibelen og familielivet). Foto 1971. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Ole Bertelsen, København Stift, Copenhagen Diocese, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 04-06-2020
  File name: Folder216_00013A.tiff
 • Steen Johansen (1926-2019). Sekretær i Det Danske Missions-selskab, 1971-1993. Arbejdsopgaver: Gennem mange år engageret i arbejde med børn og unge. Rejsesekretær for Tanzania, Madagaskar og Indien, 1989-1990. Sekretær i DMS hjemme-arbejdet, 1991-1993. Også efter de 22 år fortsatte Steen Johansen med frivilligt arbejde for missionen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER194, Danmark, Denmark, Hellerup, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Steen Johansen, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 12-12-2019
  File name: Folder194_00009A.tiff
 • Palle Dinesen (1933-2019 ). Cand.theol. 1957. Værnepligtig teolog ved Søværnet. Ansat i Det Danske Missionsselskabs hjemmearbejde, 1958-65. Orlov til studieophold i Heidelberg, 1960-61. (Fra 1966 ansat som den første danske studenterpræst i København og tilknyttet Trinitatis Kirke som kaldskapellan. Med Universitetet som arbejdsplads, gik en stor del af præstens tid med socialt og sjælesørgerisk arbejde for den udsatte ungdomsgruppe. Fra 1977-1998 var Palle Dinesen sognepræst ved Trinitatis Kirke. Blandt meget andet initiativtager til ’Projekt Gadepræst’ - med henblik på at nå byens unge med evangeliet, og i 1993 blev Ellen Margrethe Gylling ansat som den første gade-præst, tilknyttet Trinitatis Kirke. Desuden var Palle Dinesen medlem af en lang række råd og bestyrelser, bl.a. Det Danske Bibelselskab, 1972-2003, Repræsentantskabet i DMS, Det Økumeniske Fællesråd og Det Mellemkirkelige Råd). Foto 1964. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Palle Dinesen, Trinitatis Kirke, Trinitatis Church, Studenterpræst, Student pastor, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 22-03-2019
  File name: Folder216_00028A.tiff
 • Det Danske Missionsselskabs 175 års Jubilæum. Reception på Hovedkontoret i Hellerup, 17. juni 1996. Formand i Dansk Ethioper Mission (DEM), Knud Tage Andersen (th) - her i samtale med DMS bestyrelsesmedlem, Mogens Madsen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER313, 175 års Jubilæum 1996, 175th Anniversary 1996, Ledelse Administration, Management Administration, Hellerup, Reception, Knud Tage Andersen, Dansk Ethioper Mission - DEM, Danish Evangelical Mission - DEM, Mogens Madsen, DMS bestyrelsesmedlemmer, DMS Board members
  Last Modified: 31-01-2019
  File name: Folder313_00002A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857- 1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indremissionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904 -1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER040, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bestyrelsesmedlemmer - DMS, Board members - DMS, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder040_00006A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857-1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indre-missionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904-1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch, Bestyrelsesmedlemmer DMS, Board Members DMS, DMS Bestyrelsesformænd, DMS Board Chairmen
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder216_00022A.tiff
 • Carl Christian Jessen (1941- ). Cand.theol. 1967. Sognepræst i Rimsø-Kastbjerg 1968-1972. Generalsekretær i Det Danske Missionsselskab, 1973-1979. (Herefter sognepræst i Søborgmagle sogn 1979-1989 og i Skagen fra 1989. Sideløbende med sit arbejde har C. C. Jessen gennem årene siddet i en række bestyrelser, herunder Den Danske Præsteforening, Det Økumeniske Fællesråd, Sankt Lukas Stiftelsen og Folkekirkens Nødhjælp). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Carl Christian Jessen, C. C. Jessen, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 26-11-2018
  File name: Folder216_00018A.tiff
 • Jørgen Østergaard. Bogholder i DMS/ Danmission, Hellerup, ca 1994-2000. (Gift i 1997 med Dorthe Uldal Skov, missionær i Madagaskar, 1990-1997). Foto 1994. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER317, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, DMS-ansatte i Danmark, DMS staff in denmark, Jørgen Østergaard, Dorthe Uldal Skov, Dorthe Skov-Østergaard, Jørgen Skov-Østergaard
  Last Modified: 10-09-2018
  File name: Folder317_00027A.tiff
 • Det Danske Missionsselskabs 100 års Jubilæum 17. juni 1921. Historiske Fotos. Her fra et bestyrelsesmøde i DMS. Formand pastor Axel Busch sidder for bordenden. Langs bordets venstre side: Professor Christian Saugman; Amtsvejinspektør R.W. Winkel (stående); Pastor Andersen; Købmand Agger; Komtesse Henriette Knuth. Langs bordets højre side, bagfra: Missionær Johannes Nyholm; Pastor Sørensen; Greve J. Moltke (stående); Provst Vibe-Petersen; Pastor C.J. Holt; Gårdejer Peder Hedegaard. I baggrunden: Sekretærerne Christian Georg Andreas Schlesch og Eilert Morthensen samt kontorchef Johannes Viale. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Historical photoes and material, Historiske fotos og materiale, Danmark, Denmark, FOLDER316, Hellerup, 100 års Jubilæum 1921, Centenary Celebration 1921, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Christian Saugman, R.W. Winkel, Købmand Agger, Komtesse Henriette Knuth, Countess Henriette Knuth, Johannes Nyholm, Pastor Sørensen, Count J. Moltke, Greve J. Moltke, Vibe-Petersen, Peder Hedegaard, Eilert Morthensen, Johannes Viale, Christian Georg Andreas Schlesch, C.J. Holt
  Last Modified: 30-08-2018
  File name: Folder316_00002.tiff
 • Steen Møllgaard Andersen, (1952-). Cand.med. 1979. Specialkursus i spedalskhed, Etiopien 1980-1981. Tropemedicin i England, 1981. Gift med sygeplejerske Karen Lisbeth Østerby Andreasen, 1982. Sammen udsendt af Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til nødhjælps-arbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan, 1985-2001 (og associeret til DMS). (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1980. Danmision Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Steen Møllgaard Andersen, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Missionærer, Missionaries, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, The Leprosy Mission International - TLMI, Ethiopia, Bhutan
  Last Modified: 29-08-2018
  File name: Folder270_00004A-1.tiff
 • To gæster fra Arcot Lutherske Kirke (ALC) besøgte DMS i 1975. Fru Ruby Thomas, medlem af ALCs Råd og pastor K. Satiyachellan, vice-præsident i ALC. (Ruby Thomas har siden 1964 været forstander på Melpattambakkam Pigegymnasium. Pastor K. Satiyachellan, f. 1925 i Tirukoilur. Læreruddannet og arbejdet som lærer i 6 år. Teologistudier i 4 år ved Gurusala College. Ordineret til præst i 1962 og vicepræsident i ALC fra 1975). Ses her sammen med missions-sekretær Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DMS, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, FOLDER255, Kirke Mission, Church Mission, Jørgen Nørgaard Pedersen, Ruby Thomas, K. Satiyachellan, Indien Syd, India South, Arcot Lutherske Kirke, Arcot Lutheran Church, ALC, Danmark, Denmark, Hellerup, Udenlandske gæster, International visitors
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: To gæster.jpeg
 • Karl Erik Wienberg (1933- ). Cand.theol. 1958. Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP (Det nordvestlige Pakistan), 1960-1964. Arbejds-steder: Mardan, Peshawar. Missions-sekretær i DMS, 1965-1973. (Sognepræst ved Advents-kirken, Vanløse, 1973-1981. Senere sognepræst ved Hellerup Kirke og provst i Gentofte provsti, 1993-2003). Foto 1973. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Karl Erik Wienberg, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Missionærer, Missionaries, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Folder216_00015A.tiff
 • Karl Erik Wienberg (1933-). Cand.theol. 1958. Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP (Det nordvestlige Pakistan), 1960-1964. Arbejdssteder: Mardan, Peshawar. Missions-sekretær i DMS, 1965-1973. (Sognepræst ved Adventskirken, Vanløse, 1973-1981. Senere sognepræst ved Hellerup Kirke og provst i Gentofte provsti, 1993-2003). Foto 1973. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER317, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Karl Erik Wienberg, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Missionærer, Missionaries, DMS-ansatte i Danmark, DMS staff in Denmark, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Folder317_00044.tiff
 • Kristne fra Japan Evg. Lutherske Kirke (JELC) besøger DMS i Danmark, 1982. Her er det pastor Kiyohiko Akehi. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER258, Kirke Mission, Church Mission, Japan Evg. Lutherske Kirke, Japan Evg. Lutheran Church, JELC, Kiyohiko
  Akehi, Danmark, Denmark, Hellerup, Udenlandske gæster, International Visitors, Japan, Præster - JELC, Pastors - JELC
  Last Modified: 18-05-2018
  File name: Folder258_00009A.tiff
 • Portrætter af Dansk Santalmissions formænd i perioden 1877 – 2000. Øverst til nederst, fra venstre mod højre: Vilhelm Birkedal 1877-1892; V.J. Hoff 1892-1896; Benedikt Brammer 1897-1900; Christian von Leunbach 1900-1902; P.E. Blum 1903-1909; Edvard Paludan 1910-1913; Paul Oldenburg 1913-1935; Marius Hansen 1935-1949; Vilhelm Dickmeiss 1949-1956; Gudmund Schiøler 1956-1963; Aksel Thormann 1963-1975; Asger Holmsgaard 1975-1978; Ole Christiansen 1978-1988; Thorkild Schousboe Laursen 1988-2000. (Fra 2000 til 2002 bliver Thorkild Schousboe Laursen Danmissions første formand). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmark - Denmark, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Dansk Santalmissions formænd, Danish Santal Mission Chairmen, Vilhelm Birkedal, V. J. Hoff, Benedikt Brammer, Christian von Leunbach, P. E. Blum, Edvard Paludan, Paul Oldenburg, Marius Hansen, Vilhelm Dickmeiss, Gudmund Schiøler, Aksel Thormann, Asger Holmsgaard, Ole Christiansen, Thorkild Schousboe Laursen, FOLDER134
  Last Modified: 11-04-2018
  File name: Dansk Santalmissions formænd 1877-2000.JPG
 • Afskedsreceptionen 1.9.2002 for Jørgen Nørgaard Pedersen. Formand Lars Mandrup (tv) meddeler at Dronning Margrethe har besluttet at tildele Jørgen Nørgaard Pedersen 'Den Kongelige Belønningsmedalje med krone'. Det lille foto viser Grethe og Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive.
  Keywords: Danmission, FOLDER207, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Lars Mandrup, Jørgen Nørgaard Pedersen, Grethe Nørgaard Pedersen, Afskedsreception - JNP, Farewell reception - JNP, Danmark, Denmark
  Last Modified: 28-03-2018
  File name: Belænningsmedalje.png
 • Det Danske Missionsselskabs 175 års Jubilæum. Reception på Hovedkontoret i Hellerup, 17. juni 1996. Børn hygger sig med sodavand og balloner. (Drengen er søn af pastor Brighton Kahigi fra Bukoba, Tanzania - og for tiden præst i Nr. Aaby, Fyn). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER313, Ledelse Administration, Management Administration, Hellerup, 175 års Jubilæum 1996, 175th Anniversary 1996, Reception
  Last Modified: 26-03-2018
  File name: Folder313_00023A.tiff
 • 150 års jubilæum, DMS. Første udenlandske gæst, professor, dr. theol. Andrew Hsiao, præsident ved Det Lutherske Præsteseminarium i Hongkong , overrækker en gave fra kinesiske kristne, 19. marts 1971. DMS formand, pastor Conrad Rendtorff modtager gaven. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, Udenlandske gæster, International Delegates, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00005A.tiff
 • Hilsen fra kinesiske venner. Den første udenlandske gæst, der besøgte DMS i anledning af 150 års jubilæet, 17. juni 1971, var professor dr.theol. Andrew Hsiao, nyudnævnt præsident for Det Lutherske Præste-seminarium (LTS) i Hong-kong. Efter et internationalt kirkemøde i Amsterdam benyttede han lejligheden til at besøge København, hvor han ved en reception på DMS Hovedkontoret overbragte en gave fra kinesiske kristne. Stående: professor Hsiao, siddende for bordenden: formand i DMS, pastor Conrad Rendtorff. (Foto 19. marts 1971). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Jubilee 1971, Jubilæum 1971, Danmark, Denmark, FOLDER311, Hellerup, Andrew Hsiao, Conrad Rendtorff, Niels Buch, Jørgen Almdal, Ledelse Administration, Management Administration, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, Andrew Hsiao, Lutheran Theological Seminary - LTS, Hongkong - 香港, Udenlandske gæster, International visitors
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder311_00003.tiff
 • Hilsen fra kinesiske venner. Den første udenlandske gæst, der besøgte DMS i anledning af 150 års jubilæet, 17. juni 1971, var professor dr.theol. Andrew Hsiao, nyudnævnt præsident for Det Lutherske Præste-seminarium (LTS) i Hong-kong. Efter et internationalt kirkemøde i Amsterdam benyttede han lejligheden til at besøge København, hvor han ved en reception på DMS Hovedkontoret overbragte en gave fra kinesiske kristne. Stående: professor Hsiao, siddende for bordenden: formand i DMS, pastor Conrad Rendtorff. (Foto 19. marts 1971). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00009A.tiff
 • Professor, dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole (LTS) Hongkong besøger DMS, 19. marts 1971. Gæster ved receptionen - Holger Tingleff Hansen, Helga Bech-Andersen, Gerda Bech og Karl Erik Wienberg - lytter til professor Andrew Hsiaos tale. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Holger Tingleff Hansen, Karl Erik Wienberg, Gerda Bech, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, Helga Bech-Andersen, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00006A.tiff
 • 150 års jubilæum, DMS. Professor, dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole i Hongkong besøger DMS, 19. marts 1971. Jubilæumsfejringen starter med, at professor Andrew Hsiao overrækker Det Danske Missionsselskabs formand, pastor Conrad Rendtorff en gave fra kinesiske kristne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Conrad Rendtorff, Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Lutheran Theological Seminary - LTS, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, International Delegates, Udenlandske gæster, Hongkong - 香港
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00008A.tiff
 • Professor dr. theol. Andrew Hsiao, Den Lutherske Præsteskole (LTS) i HongKong, besøger DMS, 19. marts 1971, hvor han overrækker gaven fra kinesiske kristne: En smuk håndbroderet dug og 12 servietter. Til venstre står missions-sekretær Karl Erik Wienberg. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER256, Kirke Mission, Church Mission, Andrew Hsiao, Teologisk Uddannelse, Theological Education, The Lutheran Theological Seminary - LTS, Den Lutherske Præsteskole - LTS, Danmark, Denmark, Hellerup, 150 års Jubilæum 1971, 150th Anniversary 1971, Karl Erik Wienberg, Hongkong - 香港, Udenlandske gæster, International visitors
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder256_00007A.tiff
 • Jørgen Skov Sørensen (1964- ). Cand.theol. 1994, Ph.d. fra Birmingham Universitet 2005. Missionssekretær i Det Danske Missionsselskab, 1994-1999. Var i denne periode på en lang række rejser til missionsområder i Asien og Afrika. (Forskning i interkulturel kommunikation og undervisningserfaring fra højere læreanstalter og universiteter i Asien, Storbritannien og Danmark, bl.a. United College of the Ascension, Birmingham, 1999-2002 og Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 2002-2006. Sekretariatschef for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 2006-2015. Konsulent i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), 2015-2016. Jørgen Skov Sørensen har desuden gennem årene haft talrige bestyrelses- og tillidsposter. Generalsekretær i Danmission fra marts 2016). Foto 1995. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Jørgen Skov Sørensen, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder216_00027A.tiff
 • Krista Rosenlund Bellows (født Larsen 1959). Cand.theol. fra Aarhus Universitet og Menigheds-fakultetet. I 2001 ph.d. fra Københavns Universitet. Info- og mødesekretær i Danmission, 2001-2002, missionssekretær for Tanzania, Madagaskar og Mellemøsten 2002, og fra 2006-2013 fag-konsulent og landekoordinator. (Tværfaglig konsulent i Indre Mission, fra 2013. Bestyrelses-formand i Israelsmissionen fra 2014). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Krista Rosenlund Bellows, Tanzania, Madagaskar, Mellemøsten, Middle East, Sekretærer - Danmission, Secretaries of Danmission, Ansatte i Danmark, Staff in Denmark
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder216_00014A.tiff