Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fra DMS Landsstævnet i Fredericia, oktober 1996. Lektor Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, København (tv). Leder af Dialogcentret og professor i missionsteologi, Aarhus Universitet, dr.theol.Johannes Aagaard (th). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, FOLDER303, Danmark, Denmark, Landsstævner 1982 - 1996, Annual Meetings 1982 - 1996, Fredericia, Ledelse Administration, Management Administration, Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, Faculty og Theology, København, Copenhagen, Johannes Aagaard, Diakogcentret Aarhus, Aarhus Universitet, Aarhus University
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder303_00002A.tiff
 • DMS Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand, januar 1999. Bestyrelsen og repræsentanter for medarbejdere. Bagerste række fra venstre: Provst Verner Tranholm-Mikkelsen; Lærer Søren Spangsberg Bro; Sognepræst Lars Mandrup; Pastor Karen Neergaard Stubkjær; Økonomi-direktør, cand.merc. Verner Rud Nielsen; Forreste række fra venstre: EDB-medarbejder Jørgen Østfeldt; Universitets-lektor Johannes Nissen; Inspektør Henning Kirkfeldt; Sognepræst Peter Buch; Organist Inge Marie Andersen; Højskole-lærer Thyra Smidt; Universitetslektor Hans Raun Iversen; Info-sekretær pastor Anne Slinger; Efterskolelærer Thomas Jakobsen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, Danmark, Denmark, FOLDER320, DMS Bestyrelsen 1999, DMS Boards of Directors 1999, Ledelse Administration, Managenent Administration, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, DMS Repræsentantskabsmøder 1986 - 1999, DMS Annual Meetings 1986 - 1999, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, Verner Tranholm-Mikkelsen, Søren Spangsberg Bro, Lars Mandrup, Karen Neergaard Stubkjær, Verner Rud Nielsen, Jørgen Østfeldt, Johannes Nissen, Henning Kirkfeldt, Peter Buch, Inge Marie Andersen, Thyra Smidt, Hans Raun Iversen, Thomas Jakobsen, Anne Slinger
  Last Modified: 16-09-2017
  File name: Folder320_00037A.tiff
 • Hans Raun Iversen (1948-). Cand.theol. Aarhus Universitet, 1976. (Lektor og forsknings-stipendiat 1974-82). Kandidat-stipendiat i Sociologi, Dar es Salaam Universitet, Tanzania, 1977-78. Lektor i Praktisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1982. Har i øvrigt gennem årene haft en række administrative lederposter og været medlem af utallige universitets- og kirke-relaterede bestyrelser og udvalg, både nationalt og internationalt. Bestyrelses-medlem i DMS/ Danmission, 1997-2005. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER318, Hans Raun Iversen, København Universitet, University of Copenhagen, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration, DMS -Danmission Bestyrelsesmedlemmer, DMS - Danmission Board Members
  Last Modified: 16-09-2017
  File name: Folder318_00033A.tiff
 • DMS Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand, januar 1999. Tre bestyrelsesmedlemmer gav oplæg til gruppedrøftelser. Fra venstre: pastor Lars Mandrup, lærer Thyra Smidt og universitets-lektor Hans Raun Iversen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER307, Lars Mandrup, Thyra Smidt, Hans Raun Iversen, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Repræsentantskabsmøder 1986 - 1999, DMS Annual Meetings 1986 - 1999, Nyborg Strand
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder307_00005A.tiff
 • Danmission, Hellerup. Jørgen Nørgaards Pedersens afskedsreception, september 2002. Fra venstre: Lektor Hans Raun Iversen, Jørgen og Grethe Nørgaard Pedersen og Michael Wichmann. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danmark, Denmark, Hellerup, FOLDER207, Afskedsreception - JNP, Farewell reception - JNP, Ledelse Administration, Management Administration, Jørgen Nørgaard Pedersen, Grethe Nørgaard Pedersen, Michael Wichmann, Hans Raun Iversen
  Last Modified: 17-08-2017
  File name: Folder207_0004A.tiff
 • Fejring af Danmissions fødsel, Hellerup 1. januar 2000. Lektor på Det Teologiske Fakultet, Hans Raun Iversen, taler til forsamlingen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER206, Danmission 2000 reception, Danmark, Denmark, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Danmissions fødsel, The birth of Danmission, Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, Faculty of Theology, Københavns Universitet, Copenhagen University
  Last Modified: 17-08-2017
  File name: Folder206_00022A.tiff
 • Dansk Santalmissions Landsmøde på Hammerum Landbrugsskole, (senere Agroskolen), 1988. Cand.theol. Hans Raun Iversen taler til forsamlingen. (Lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Kbh). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER167, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmark, Denmark, Landsmøder 1971 - 1999, Annual Meetings 1971 - 1999, Hammerum 1988, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Hans Raun Iversen
  Last Modified: 05-08-2017
  File name: Folder167_00096A.tiff
 • Nyt samarbejde mellem Danmission og Den Evg. Lutherske kirke i Malaysia (ELCM), om Syd-Syd Mission, 2001. Fra et seminar mellem parterne afholdt for nylig. ELCM's Kirkeråd besøgte Danmark i den forbindelse. Her ses biskop Julius Paul (nr. 2 fra højre) sammen med Kirkerådet og flg. repræsentanter fra Danmission: Hans Raun Iversen, Anne Marie Boile Nielsen, Mogens B. Kjær og Jørgen Nørgaard Pedersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, ELCM Malaysia, Foreign Guests, International relations, Udenlandske gæster, FOLDER139, Julius Paul, Syd-Syd Mission, South-South Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Hans Raun Iversen, Anne Marie Boile Nielsen, Mogens B. Kjær, Jørgen Nørgaard Pedersen
  Last Modified: 28-07-2017
  File name: Svend Dissing- Iver Viftrup - H.P.H Kamp - Immanuel Mandrup - Thormann - Hartvig Andersen- Ole Christensen.tiff
 • Magleås, Danmark 2001. Syd-Syd møde mellem Danmission og ELCM/ Evg. Lutherske Kirke i Malaysia. Fra venstre: Hans Raun Iversen, Ida Kongsbak og Mogens B. Kjær fra Danmission. Til højre: medlemmer af Kirkerådet i ELMC. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER139, Evangelical Lutheran Church Malaysia, ELCM, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Syd-Sydprogram ELCM - Danmission, South- South program ELCM - Danmission, Magleås, Danmark, Denmark, Hans Raun Iversen, Ida Kongsbak, Mogens B. Kjær, Udenlandske gæster, International Delegates
  Last Modified: 28-07-2017
  File name: DX-17A.JPG
 • Bestyrelsesseminar i Danmission, 13-14. januar 2000. Lektor Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, København Universitet. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER134, Danmark, Denmark, Bestyrelsesseminar 2000, Board seminar 2000, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, Faculty of Theology, Københavns Universitet, Copenhagen University, Bestyrelsesmedlemmer, Board members
  Last Modified: 24-07-2017
  File name: Folder134_00005A.tiff
 • Bestyrelsesseminar i Danmission, 13-14. januar 2000. Fra venstre: Økonomidirektør, cand.merc. Verner Rud Nielsen og Universitetslektor Hans Raun Iversen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER134, Danmark, Denmark, Bestyrelsesseminar 2000, Board seminar 2000, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Verner Rud Nielsen, Hans Raun Iversen, Bestyrelsesmedlemmer, Board members
  Last Modified: 24-07-2017
  File name: Folder134_00004A.tiff
 • Fejring af Danmissions fødsel, Hellerup 1. januar 2000. Lektor på Det Teologiske Fakultet, Hans Raun Iversen, i en samtale. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER206, Danmark, Denmark, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Kirke Mission, Church Mission, Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet, Faculty of Theology, Københavns Universitet, Copenhagen University, Danmissions fødsel, The birth of Danmission
  Last Modified: 23-07-2016
  File name: Folder206_00020A.tiff