Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Dialogmøde i Addis Abeba, januar 2012. Daniel Nygaard Madsen, udsending, Arngeir Langaas, missionær på Zanzibar samt Abdul Wahid Pedersen, imam. Danmission Photo Archive
  Keywords: CD19, Danmission, Etiopien, Ethiopia, Addis Abeba, Addis Ababa, Dialog, Daniel Nygaard Madsen, Arngeir Langaas, Abdul Wahid Pedersen
  Last Modified: 15-06-2022
  File name: IMG_0109.JPG
 • Knud Jørgensen (1942-2018). Cand.theol. 1970. Gift med Eva Berger Jørgensen, (f. 1941 i Norge). Udsendt af DMS/LWF til Etiopien. Programchef ved Radio Evangeliets Stemme (RVOG), Addis Abeba, 1970-1976. Ph.d i mission og kommunikation fra Fuller Theological Seminary, USA, 1977-1980. Leder af LWFs internationale Media-arbejde, Geneve, 1980-1981. Leder af IMMI (International Mass Media Institute, Norge, 1981-1987. (Gæste-professor ved Fuller Theological Seminary, 1988-1989. Rektor ved ’Gå Ut Senteret’, 1989-1992. Info-chef ved Kirkens Nødhjælp, 1992. Senere konsulent for projekt-arbejde i Etiopien. Fra 1998 direktør for Den Nordiske Kristne Buddhistmission - fra 2000 Areopagos). Foto 1979. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER361, Ledelse Administration, Management Administration, Norge, Norway, Portrætter, Portraits, Radio Evangeliets Stemme - RVOG, Radio Voice of the Gospel - RVOG, Addis Ababa, Etiopien, Ethiopia, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation - LWF, International Mass Media Institure - IMMI, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Knud Jørgensen, Eva Berger Jørgensen
  Last Modified: 13-12-2018
  File name: FOLDER 361_00019A.tiff
 • Steen Møllgaard Andersen, (1952-). Cand.med. 1979. Specialkursus i spedalskhed, Etiopien 1980-1981. Tropemedicin i England, 1981. Gift med sygeplejerske Karen Lisbeth Østerby Andreasen, 1982. Sammen udsendt af Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til nødhjælps-arbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan, 1985-2001 (og associeret til DMS). (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1980. Danmision Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Steen Møllgaard Andersen, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Missionærer, Missionaries, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, The Leprosy Mission International - TLMI, Ethiopia, Bhutan
  Last Modified: 29-08-2018
  File name: Folder270_00004A-1.tiff
 • Gerda Buchvald Andersen, (f. Hansen 1929). Uddannet lærer. Gift 1952 med Knud Tage Andersen, (1927-2018). Fire børn i perioden 1955-1963. Sammen med familie udsendt af DMS til Addis Abeba, Etiopien, 1968-1970, hvor Knud Tage Andersen underviste i GT på Præsteskolen ’Mekane Yesus Seminary’. Gerda Buchvald A. var involveret i arbejde blandt kvinder på Seminariet. Se i øvrigt ægtefælles portræt. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Etiopien, Ethiopia, Addis Abeba, Addis Ababa, Mekane Yesus Seminary - MYS, Præsteskolen - MYS, EECMY, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk uddannelse, Theological education, Kvindearbejde, Women's ministry, Gerda Buchvald Andersen, Knud Tage Andersen, Portrætter, Portraits, Missionæreer, Missionaries
  Last Modified: 15-08-2018
  File name: Folder270_00006A-1.tiff
 • Udsendelsesfest for Knud Tage Andersen og Gerda Buchvald Andersen i Sporup Kirke, 1968. Ses her med bestyrelsesformand i DMS, pastor Conrad Rendtorff (tv.) og familiens børn: Anette, Poul, Bente og Jens. (Knud Tage Andersen, professor i Det Gamle Testamente. Udsendes af DMS til undervisning på Præsteskolen 'Mekane Yesus Seminary' i Addis Abeba, Etiopien 1968-70). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Dedication Services, Det Danske Missionsselskab, DMS, Udsendelsesfester, Denmark, Danmark, FOLDER265, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Sporup Kirke, Conrad Rendtorff, Ledelse Administration, Management Administration, Knud Tage Andersen, Missionærer, Missionaries, Missionærbørn, Missionary kids, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Mekane Yesus Seminary - MYS, Addis Abeba, Ethiopia, Gerda Buchvald Andersen, Anette Buchwald Andersen, Poul Buchwald Andersen, Jens Buchwald Andersen, Bente Buchwald Andersen
  Last Modified: 15-08-2018
  File name: Folder265_00052A.tiff
 • Helene Christine Olesen, f. 1945. Uddannet sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af DMS til sundhedsarbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælpsarbejde i Baleprovinsen, 1979-83. I 1982 blev Helene gift med Knud Erik Erbs, udsendt af DEM til byggeopgaver. Og fra 1983 var de som familie ansat af DEM med bopæl i Yavello Sidamo, samt Dodola og Hebano i Bale - frem til hjemkomst til Danmark i 1990.  Danmission Photo Archive
  Keywords: DMS, Danmission, FOLDER025, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Sundhedsarbejde, Health work, Klinikarbejde, Clinic work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, FKN, Folkekirkens Nødhjælp, DCA, DanChurchAid, Dansk Ethioper Mission, DEM, Danish Evangelical Mission, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Helene Christine Olesen, Helene Olesen, Helene Erbs, Knud Erik Erbs, Yavello Sidamo, Dodola, Hebano, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Folder025_00096A.tiff
 • Det Lutherske Verdensforbund (LWF). Fra en konsultation i Danmark, 1980. Fra venstre: Leder af det internationale Media-arbejde, ph.d. Knud Jørgensen og lærer Flemming Kramp. De arbejdede sammen om projektet med udvidelse af Radiostationer på Seychellerne og i Sierre Leone, Vestafrika, med mulighed for udsendelse af kristne programmer til en række lande i området. (F. Kramp var missionær med bl.a. Radio-mission i Nigeria og Etiopien, 1964-72 + 1977-79). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, DMS, FOLDER361, Det danske Missionsselskab, Ledelse Administration, Management Administration, Internationale Konferencer, International Conferences, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation - LWF, Knud Jørgensen, Flemming Kramp, Nigeria, Ethiopia, Mediamission, Media Mission, Denmark, Danmark, Radiostationer, Rado Broadcasting Stations, Seychellerne, The Seychelles, Sierra Leone, West Africa
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: FOLDER 361_00001A.tiff
 • Knud Tage Andersen, (1927-2018). Cand.theol. 1956. Gift med Gerda Buchvald Hansen, 1952. Præstearbejde på Fyn og i Aarhus Stift indtil 1965. Adjunkt i GT på Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet, 1965-1968. Sammen med familie udsendt af DMS til Addis Abeba, Etiopien, 1968-1970 - som lektor og missionær ved Præste-skolen ’Mekane Yesus Seminary'. (Herefter præst og senere provst i Viborg stift, 1971-1982. Domprovst ved Aarhus Domkirke, 1982-1995. Fra 1978 til 2003 formand i Dansk Ethioper Mission (DEM). Efter pensionering fortsat optaget af etiopiske og GT studier. Har skrevet flere bøger om mission, kirke og kristendom i Afrika. I 2007 (som 80-årig) ph.d. om ’Påskekalendere i Oldkirken’). Foto 1968. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Folder270, Etiopien, Ethiopia, Addis Abeba, Addis Ababa, Mekane Yesus Seminary - MYS, Præsteskole - MYS, EECMY, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk uddannelse, Theological education, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Knud Tage Andersen, Gerda Buchvald Andersen
  Last Modified: 17-02-2018
  File name: Folder270_00005A-1.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missionshospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982. Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Ethiopia, Etiopien, Bale province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Portrætter, Portraits, Hospital Sundhed, Hospital Health, Bahrain, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Mellemøsten, Middle eEst, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder270_00003A-1.tiff
 • Karen Lisbeth Østerby Andreasen (1944-). Uddannet sygeplejerske og jordemor. Udsendt af DMS til sundheds-arbejde i DEM/Dansk Ethiopier Missions arbejdsområde, Bale, Etiopien fra 1976-77. Kaldt hjem pga. krig og uro. Udsendt til Det Amerikanske Missions-hospital i Bahrain, 1978. Genudsendt af DMS/FKN til sundheds- og nødhjælps-arbejde i Baleprovinsen, Etiopien, 1979-1982.(Gift med læge Steen Møllgaard Andersen, 1982. Sammen udlånt til Folkekirkens Nødhjælp og sendt til nødhjælpsarbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan,1985-2001. Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1975. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Danmark, Denmark, Etiopien, Ethiopia, The Bale Province, Nødhjælpsarbejde, Relief work, DanChurchAid - DCA, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, Portrætter, Portraits, Bahrain, American Mission Hospital, Libanon, Lebanon, Bhutan, The Leprosy Mission International - TLMI, Leprosy work, Spedalskhedsarbejde, Hospital Sundhed, Hospital Health, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Lisbeth Østerby Andersen, Steen Møllgaard Andersen, Missionærer, Missionaries, Østarabien, East Arabia, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder267_00027A.tiff
 • Den arabiske, kristne læge, Dr. Ahmad. S. Affara fra Det Skotske Missionshospital og missionær Grethe Jensen, leder af DMS Pigeskolen i Aden - på ferie i Asmara, Etiopien (senere Eritrea). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, DIAS00I, Missionaries, Danmission, Grethe Jensen, Margrethe Anne Jensine Jensen, Dansk Kirkemission i Arabien, Danish Church Mission in Arabia, Hospital Sundhed, Hospital Health, Skole Uddannelse, School Education, Etiopien, Ethiopia, Eritrea, Asmara, Ahmad S. Affara, Scottish Mission Hospital, Sheikh Othman, DMS Pigeskolen, Danish Mission Girl's School, Aden - Yemem
  Last Modified: 12-01-2018
  File name: DM_01092.tiff
 • Spedalskhedskirurg, Dr. med. Johannes. G. Andersen (1922-2005). Johs. G. og Karen Andersens liv har i anden halvdel af det 20. årh. været koncentreret om udviklingen af spedalskhedsbehandling i Asien og Afrika - med specielt fokus på rehabilitering via rekonstruktiv kirurgi og genoptræning. Arbejdssteder: Sevapur, Nordindien, 1953-58, Purulia, West Bengal, samt Nepal, 1962-67. I 1970erne uddannelse i Sydindien, samt undervisning og specialkirurgi i Tanzania, Kenya og Uganda. Konsulent i Danida og Spedalskhedsmissionen. I 1977-84 var Johs. G. leder af Spedalskhedscentret ALERT, Addis Abeba, Etiopien - med uddannelse i behandling og rehabilitering af spedalske for medicinsk personale fra hele kontinentet. Efter pensionering, bl.a. ophold i Nilphamari, Bangladesh, udsendt af Danida og Spedalskhedsmissionen. (Foto 1964). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER220, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Johannes G. Andersen, Karen Andersen, Sevapur Assam, Purulia West Bengal, Nepal, Spedalskhedsmissionen, The Leprosy Mission, Danida, Tanzania, Kenya, Uganda, ALERT Addis Abeba, Ethiopia, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Rehabilitation, Operation, Bangladesh, Nilphamari, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Indien Nord, India North
  Last Modified: 25-11-2017
  File name: Folder220_00012A.tiff
 • Mosaik om Mission. Diasserie om dansk missions-arbejde fra starten i 1821 og op til vore dage. De forskellige missions-selskaber beretter om deres arbejde i Afrika og Asien. (Forberedt af Jørgen Nørgaard Pedersen i perioden 1970 - 80). Ortodoks kirke i Etiopien. Kristendommen kom til Etiopien omkring år 300. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, DIASSERIE2, Dansk mission fra 1821 - 2000, Danish Mission from 1821 - 2000, Kirke Mission, Church Mission, Mosaik om Mission, Mosaic on Mission, Etiopien, Ethiopia, Den Etiopisk Ortodokse Kirke, Ethiopian Orthodox Church
  Last Modified: 28-10-2017
  File name: DM_037-1.tiff
 • Mosaik om Mission. Diasserie om dansk missions-arbejde fra starten i 1821 og op til vore dage. De forskellige missions-selskaber beretter om deres arbejde i Afrika og Asien. (Forberedt af Jørgen Nørgaard Pedersen i perioden 1970 - 80). Mekane Yesus kirken i Etiopien tæller i dag over en halv million kristne. Sammen med den gamle Ortodokse Kirke udgør de kristne ca. 40 % af befolkningen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, DIASSERIE2, Mission in general, Danish Mission from 1821 - 2000, Kirke Mission, Church Mission, Mosaik om Mission, Mosaic on Mission, Etiopien, Ethiopia, Mekane Yesus kirken, Evangelical Ethiopian Church Mekane Yesus - EECMY, Den Etiopisk Ortodokse Kirke, Ethiopian Ortodox Church
  Last Modified: 28-10-2017
  File name: DM_034-1.tiff
 • De svenske missionærer, Dr. Agge og søster Adele udenfor det nye hospital i Asella, Etiopien. (Grundlagt i 1946 af Evangelisk Luthersk Mission, Sverige). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER015, Hospital Sundhed, Hospital Health, Kirke Mission, Church Mission, Etiopien, Ethiopia, Asella, Arsi Zone, Missionærer, Missionaries, Dr Agge, Sister Adele, Evangelisk Lutherks Mission Sverige, Evg Lutheran Mission Sweden
  Last Modified: 18-10-2017
  File name: Folder015_00002A.tiff
 • DMS Landsstævnet i København, 1979. Missionssekretær Jørgen Nørgaard Pedersen interviewer Knud Jørgensen, Geneve. (cand.theol. og senere ph.d Knud Jørgensen var program-chef for ’Radio Evangeliets Stemme’ (RVOG) i Etiopien, 1970-1977. Herefter ansat af LWF i Geneve – med ansvar for kommunikation i de Lutherske Kirker, 1977-1980). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER306, København, Copenhagen, DMS Landsstævner 1961 - 1981, DMS Annual Meetings 1961 - 1981, Ledelse Administration, Management Administration, Jørgen Nørgaard Pedersen, Knud Jørgensen, Radio Evangeliets Stemme - RVOG, Radio Voice of the Gospel - RVOG, Ethiopia, Etiopien, Geneve, Geneva, Det Lutherske Verdensforbund - LWF, Lutheran World Federation - LWF
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder306_00036A.tiff
 • Hjalmar og Marianne Andersen, missionærer i Etiopien (på egen hånd). I samarbejde med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp (FKN) involveret i nødhjælp og flygtningearbejde. Ses her på marked i Addis Abeba: Indkøb af landbrugs-redskaber for 400.000 DKK til de 350.000 flygtninge i Bale provinsen, september 1978. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER270, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA, Etiopien, Ethiopia, Bale province, Addis Ababa, Nødhjælp, Flygtningearbejde, Relief work, Refugee work, Udviklingsarbejde, Development, Hjalmar Andersen, Marianne Andersen, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder270_00001A-1.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra sygeplejersker, Helene Olesen & Lisbeth Andreasens mobile klinikarbejde i Gasera/Goro området, ca. 1980. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Ethiopia, Etiopien, Bale province, Gasera - Goro area, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mobilklinik, Mobile clinic, Missionærer, Missionaries, Helene Olesen, Lisbeth Østerby Andreasen, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA, Nødhjælpsarbejde, Relief work
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder270_00002A-1.tiff
 • Fra sygeplejerske Helene Olesens missionær-indvielse og udsendelse i Døstrup Kirke, 7. januar 1976. Udsendt til Etiopien af DMS i samarbejde med Dansk Ethioper Mission (DEM). Fra venstre: Generalsekretær Carl Christian Jessen, Helene Olesen og pastor N. J. Tobiesen. I baggrunden pastor Sommer Jørgensen. (Se i øvrigt portræt). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Dedication Services, Det Danske Missionsselskab, DMS, Udsendelsesfester, Denmark, Danmark, FOLDER265, Helene Olesen, Missionærer, Missionaries, Dansk Ethioper Mission, Danish Evangelical Mission - DEM, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Carl Christian Jessen, C.C. Jessen, Ledelse Administration, Management Administration, Døstrup Kirke, N.J. Tobiesen, Sommer Jørgensen, Etiopien, Ethiopia
  Last Modified: 29-08-2017
  File name: Folder265_00055A.tiff
 • Sigurd Aske, (1914-1991). Født i Norge. Missionær i Kina, 1936-47. Ph.d. i Missions-videnskab, USA, 1947-50. Missionær i Japan, 1950-57. Assisterende direktør i LWFs Radio-arbejde i Geneve fra 1957, hvor han stod for opbygning af ’Radio Evangeliets Stemme’ (RVOG), med sendere fra Etiopien til mange lande i verden. Dr. Sigurd Aske var leder af arbejdet i Addis Abeba,1960-67, hvorefter han vendte tilbage til Geneve og i 1969 blev generaldirektør for LWFs Internationale Radioarbejde. Fra 1974-78 var Sigurd Aske generalsekretær i Kirkens Nødhjælp, Norge. Senere startede han og blev direktør for International Mass Media Institute (IMMI), Kristianssand, 1978-81. (Foto 1973). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER261, Kirke Mission, Church Mission, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federaton, LWF, Geneve, Geneva, Schweiz, Switzerland, Sigurd Aske, Ledelse Administration, Management Administration, Portraits, Portrætter, LWFs Radiomission, The LWF Radio Broadcasting Mission, Radio Evangeliets Stemme, Radio Voice of the Gospel, RVOG, Addis Abeba, Addis Ababa, Etiopien, Ethiopia
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder261_00003A.tiff
 • Bibliotekar Eva BergerJørgensen (f. 1941 i Norge). Sammen med ægtefælle, cand. theol. Knud Jørgensen udsendt af DMS/LWF til Etiopien. Knud Jørgensen var programchef for Radio 'Evangeliets Stemme' (RVOG), Addis Abeba, 1970-1976. (Foto fra 1979). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission, Etiopien, Ethiopia, Eva Berger Jørgensen, Knud Jørgensen, Addis Abeba, Addis Ababa, LWF, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation, Radio Evangeliets Stemme - RVOG, Radio Voice of the Gospel - RVOG, Radio Mission, Radio Broadcasting Mission, Portrætter, Portraits, Norge, Norway
  Last Modified: 23-08-2017
  File name: Folder027_00061A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, april 1979. Det går hurtigt fremad med at opbygge genhusningslejren, der skal tjene som bolig for de mange mennesker, der er flyttet hertil fra de tørkeramte områder i Wollo provinsen. Alle hjælper til efter bedste evne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Sundhedsarbejde, Health work, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Wollo, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00004A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. En interimistisk start på klinikarbejdet i Melka Oda lejren, april 1979. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Klinikarbejde, Clinic work, Sundhedsarbejde, Health work, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00005A.tiff
 • Etiopien, Baleprovinsen. Fra Melka Oda lejren, april 1979. Det går hurtigt fremad med at opbygge genhusningslejren, der skal tjene som bolig for de mange mennesker, der er flyttet hertil fra de tørkeramte områder i Wollo provinsen. Alle hjælper til efter bedste evne. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Lisbeth Andreasen, Helene Olesen, Sundhedsarbejde, Health work, Wollo, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00006A.tiff
 • Etiopien, Melka Oda lejren, efterår 1979. Helene Olesen & Lisbeth Andreasen har fået hjælp af 2 amerikanske sygeplejersker, som bor i Ghinir. Dermed kan arbejdet opdeles, så de fortsætter i området her, mens Helene og Lisbeth flyttes til Robe, med ansvar for Goro og Gasera, mere fokus på lokalbefolkningen, samt start af et mobilt klinikarbejde i disse områder - med ca. 100 bosættelser. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER027, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Etiopien, Ethiopia, Baleprovinsen, The Bale Province, Melka Oda lejren, The Melka Oda Camp, Ghinir, Goro, Gasera, Robe, Helene Olesen, Lisbeth Andreasen, Sundhedsarbejde, Health work, Mobilklinik, Mobile Clinic, Nødhjælpsarbejde, Relief work, Folkekirkens Nødhjælp, FKN, DanChurchAid, DCA, Hospital Sundhed, Hospital Health, Udviklingsarbejde, Development
  Last Modified: 10-07-2017
  File name: Folder027_00007A.tiff