Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Hanne Beha Graulund, født Bracher, (1935-2020). Gift med Niels Erik Graulund, 1955. Sammen udsendt af DMS til Arusha, Tanzania, 1968-73. Arbejds-opgaver: Udvikling af ‘hjemmeindustri ‘ for kvinder samt undervisning i engelsk og swahili. Projektkonsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), ca. 1988-98. Bestyrelsesmedlem i DMS, 1979-1990. (Foto 1985). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER318, Hanne Beha Graulund, Niels Erik Graulund, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Dansk Missionsråds Udviklingsafdelilng - DMRU, Danish Mission Council Development Department - DMCDD, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members
  Last Modified: 22-08-2020
  File name: Folder318_00016A.tiff
 • Knud Christian Ochsner, (1930-). Cand.theol. 1957. Gift i 1957 med lærer Karen Ochsner, født Krabbe (1931-2019). Udsendt af DMS til Tanzania, 1958-1967. Arbejdssteder: Ungdomsarbejde i Bukoba, Kahororo og Nyakato gymnasier, hvor Knud Ochsner var præst og religionslærer. Efter hjemkomst ansat i DMS hjemmearbejdet indtil 1968. Studieleder i Dansk Missionsråd og underviser på Det Teologiske Fakultet ved Århus Universitet, 1968-1973. Sognepræst i Hasle, Århus, 1974-1999. Knud Ochsner er forfatter til flere bøger, bl.a. HÅND I HÅND – mission og partnerskab i Tanzania, 2006. (Danmissions Historie-projekt, bind 5). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, DMS, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER394, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Tanganyika, Tanzania, Bukoba, Kahororo Gymnasium, Kahororo High School, Nyakato Gymnasium, Nyakato High School, Skole Uddannelse, School Education, Knud Christian Ochsner, Karen Ochsner, Missionærer, Missionaries, Evg. Lutheran Church Tanzania, ELCT, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Hasle, Aarhus
  Last Modified: 09-07-2019
  File name: FOLDER 394 00009.tiff
 • I 1987 holdt Dansk Missionsråd sit 75 års jubilæum. Samarbejdet med de lokale kirker i missionsområderne og med de danske missionsselskaber blev fejret med 25 gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Det sluttede med en stor konference i Herning Kongrescenter, hvor der også var inviteret 1500 danske gæster. Her: Mr. Raheef Aromamyouz fra Bahrain. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER038, Internationale Gæster, International Delegates, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Jubilæum 75 år, Jubilee 75 years, Herning Congress Center, Herning Kongrescenter, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Raheef Aromamyouz, Bahrain, Mellemøsten, The Middle East, Portrætter, Portraits, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 13-02-2018
  File name: Folder038_00053A.tiff
 • Fra en konference i 1987 med deltagelse af internationale gæster. (Muligvis i anledning af Dansk Missionsråds 75 års jubilæum?). Her ses fra Dansk Santalmission: Anne Dorte Schwartz-Nielsen (th) og Inge Marie Jensen med et par gæster. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, Memoryscan, NEGATIVER00000658, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Konference 1987, Conference 1987, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, 75 års Jubilæum, 75th Anniversary, Udenlandske gæster, International visitors, Anne Dorte Schwartz-Nielsen, Inge Marie Jensen, DSM ansatte u Danmark, DSM staff in Denmark
  Last Modified: 18-11-2017
  File name: 000006580007.tiff
 • Fra en konference i 1987 med deltagelse af internationale gæster. (Muligvis i anledning af Dansk Missionsråds 75 års jubilæum?). Fra venstre ses: Inge Marie Jensen, Else og Per Søndergaard, alle DSM. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Danmission, Memoryscan, NEGATIVER00000658, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Konference 1987, Conference 1987, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, 75 års Jubilæum, 75th Anniversary, Udenlandske gæster, International visitors, Inge Marie Jensen, Else Søndergaard, Per Søndergaard
  Last Modified: 18-11-2017
  File name: 000006580006.tiff
 • Fra en konference i 1987 med deltagelse af internationale gæster. (Muligvis i anledning af Dansk Missionsråds 75 års jubilæum??). Gruppefoto af deltagere fra Dansk Santalmissions hjemmearbejde sammen med gæster. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Memoryscan, Danmission, Dansk Santalmission, NEGATIVER00000658, Danmark, Denmark, Kirke Mission, Church Mission, Konference 1987, Conference 1987, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, 75 års Jubilæum, 75st Anniversary, Udenlandske gæster, International visitors, DSM ansatte i Danmark, DSM Staff in Denmark
  Last Modified: 18-11-2017
  File name: 000006580008.tiff
 • SON/Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet. 'Regnbueudstillingen' på Charlottenborg, 15.-30. april 1977. Den religiøse sektion. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danmark, Denmark, FOLDER344, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for New Religious Movement, Charlottenborg, Regnbueudstillingen, The Rainbow Exhibition, Religionsdialog, Religious Dialogue, Kirke Mission, Church Mission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, København, Copenhagen
  Last Modified: 20-09-2017
  File name: DM_344_00003A.tiff
 • Jens Johansen, uddannet præst ved Metodis-tkirkens Teologiske Seminarium i Göteborg, 1978. Sekretær i SON/ Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet,1979-1985. (SON var startet af Dansk Missionsråd,1975). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER343, Danmark, Denmark, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for New Religious Movement, Jens Johansen, Metodiskkirken, The Methodist Church, Det Teologiske Seminarium Göteborg, The Theological Seminary Göteborg, Religious Dialogue, Religionsdialog, Portraits, Portrætter, Kirke Mission, Church Mission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00007A.tiff
 • Jens Johansen, uddannet præst ved Metodist-kirkens Teologiske Seminarium i Göteborg, 1978. Sekretær i SON/ Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, 1979-1985. (SON var startet af Dansk Missionsråd, 1975). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, SON Committee for New Religious Movement, SON samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, FOLDER343, Danmark, Denmark, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Jens Johansen, Metodistkirken, The Methodist Church, Det Teologiske Seminarium Göteborg, The Theological Seminary Göteborg, Religious Dialogue, Religionsdialog, Kirke Mission, Church Mission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00008A.tiff
 • SON/Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet. Fra 'Regnbueudstillingen' på Charlottenborg, 15.-30. april 1977. Kirken var ikke repræsenteret på udstillingen, men den er jo også så gammel. Alle de nye budskaber var der: buddhister, økofeminister og Moder Jord samt Tongilfamilien. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, SON Committee for New Religious Movement, SON samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, FOLDER343, Danmark, Denmark, Religious Dialogue, Religionsdialog, Charlottenborg, Buddhism, Buddhisme, Øko-feminister, Eco-feminists, Tongilfamilien, The Tongil family, Moder Jord, The Mother Earth, The Rainbow Exhibition, Regnbueudstillingen, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00005A.tiff
 • SON/Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet. Fra 'Regnbueudstillingen'på Charlottenborg, 15.-30. april 1977. Folkelig og religiøs rodløshed giver nyreligiøsiteten grobund også i Danmark – som det også fremgik af denne udstilling. (Den var delvis financieret af en ikke ukendt rig herre mod pant i dette fromme maleri). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER343, Danmark, Denmark, København Copenhagen, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for Religious Movement, The Rainbow Exhibition, Regnbueudstillingen, Religionsdialog, Religious Dialogue, Kirke Mission, Church Mission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00006A.tiff
 • SON/Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet. Konference om Nyreligiøsitet i KB-Hallen, København, november 1985. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER343, Danmark, Denmark, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for New Religious Movement, Religious Dialogue, Religionsdialog, KB-Hallen, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00002A.tiff
 • SON/Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet. Konference om Nyreligiøsitet i KB-Hallen, København, november 1985. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER343, Danmark, Denmark, KB-Hallen, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Sanarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for New Religious Movement, Religious Dialogue, Religionsdialog, Kirke Mission, Church Mission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00003A.tiff
 • Elsebeth Garde Kjær, sekretær i SON/Samarbejds -udvalg om Nyreligiøsitet, 1990. (SON var startet af Dansk Missionsråd, 1975).  Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER343, Danmark, Denmark, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, SON Samarbejdsudvalg om Nyreligiøsitet, SON Committee for New Religious Movement, Religionsdialog, Religious Dialogue, Elsebeth Garde Kjær, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 19-09-2017
  File name: DM_343_00001A.tiff
 • Dansk Missionsråd. Fra kursus på KFUK i København, 13.-17. december 1943. Deltagere er forskellige danske Missions-selskabers missionærer, hjemmearbejdere m. fl. Siddende forrest til venstre: pastor og senere formand i DMS, Conrad Rendtorff. I forreste stående række fra venstre ses bl.a. følgende missionær-kandidater: BDM missionær søster Ingrid Olsen, Tanzania, 1948-72 (nr.1), DMS missionær Rigmor Madsen, Kina 1947-49, Sydindien 1949-70, Tanzania 1970-84 (nr. 3), DMS missionær søster Kirsten Marie Mogensen, Kina 1946-49, Tanzania, 1949-79 (nr. 6). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, Danmark, Denmark, FOLDER320, København, Copenhagen, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Kursus - DMR, Seminary - DMR, Kirke Mission, Church Mission, Brødremenighedens Danske Mission - BDM, Moravian Church, Ingrid Olsen, Rigmor Madsen, Kirsten Marie Mogensen, Missionærer, Missionaries, Conrad Rendtorff, Missionsstævner 1930erne -1970, Mission Conferences 1930s -1970
  Last Modified: 16-09-2017
  File name: Folder320_00024_1.tiff
 • Jens Kristian Krarup (1935-). Cand.mag. 1960. Lærer på Haslev Udv. Højskole, 1960-64. Forstander på Haslev Højskole, 1964-70, og på Løgumkloster Højskole, 1970-78. Lektor på Præstehøjskolen, 1981-92, og hjælpepræst ved Løgumkloster Kirke, 1981-85. Rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1992-96. Jens Kr. Krarup har gennem årene haft mange tillidshverv indenfor mission, økumenisk arbejde og kristendoms-formidling. Han var bestyrelses-medlem i DMS 1964-1976 og næstformand, 1973-1976. Desuden bestyrelsesformand i Dansk Missionsråd, 1979-1985, og i DMS, 1985-1991. (Foto 1985). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER318, Jens Kr. Krarup, Jens Kristian Krarup, Løgumkloster, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council
  Last Modified: 16-09-2017
  File name: Folder318_00023A.tiff
 • Henrik Christiansen (1921-2011). Cand.theol. 1946. Hjælpepræst i Moltrup, 1946-49. Res. kapellan i Torslev – Lendum sogn, 1949-54. Forstander for Haslev Højskole, 1954-64. Sognepræst i Dronninglund, 1964-74. Domprovst i Helsingør, 1975. Biskop over Aalborg Stift, 1975-91. Bestyrelsesmedlem i DMS, 1966-1976, og fra 1973 formand for Dansk Missionsråd og Folkekirkens Missionsråd. Biskop Henrik Christiansen var desuden involveret i økumenisk arbejde, bl.a. som formand for Det Økumeniske Fællesråd, 1983-90, og medlem af Kirkernes Verdensråds Centralkomité, 1983-91. (Foto Hellerup 1973). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER318, Henrik Christiansen, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Aalborg Stift, Aalborg Diocese, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Missionsråd, Danish Mission Council, Danish Folk Church Mission Council, Det Økumeniske Fællesråd, The Ecumenical Council, Kirkernes Verdensråd, World Council of Churches - WCC, Hellerup
  Last Modified: 16-09-2017
  File name: Folder318_00064.tiff
 • DMS Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand, 12.-13. oktober 1967. Sekretær i Folkekirkens Missionsråd, pastor Børge Helleskov taler til forsamlingen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER308, DMS Annual
  Meetings 1965 - 1973, DMS Repræsentantskabsmøder
  1965 – 1973, Ledelse Administration, Management Administration, Nyborg Strand, Folkekirkens Missionsråd, Danish Mission Council, Børge Helleskov
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder308_00006A.tiff
 • DMS Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand, januar 1996. Pastor emeritus Simon Thorup, Sorø, taler til forsamlingen. (Formand for Dansk Missionsråd, 1992-1995). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER307, Simon Thorup, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Ledelse Administration, Management Administration, Nyborg Strand, DMS Repræsentantskabsmøder 1986 - 1999, DMS Annual Meetings 1986 - 1999
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder307_00018A.tiff
 • DMS Landsstævnet i Tarm, 1980. Formand for Dansk Missionsråd, cand.mag. Jens Kristian Krarup taler til forsamlingen. Fra 1979 lektor i religionspædagogik ved Præstehøjskolen i Løgumkloster og hjælpepræst ved Løgumkloster Kirke. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER306, Tarm, Jens Kr. Krarup, Jens Kristian Krarup, Ledelse Administration, Management Administration, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, DMS Landsstævner 1961 - 1981, DMS Annual Meetings 1961 - 1981, Præstehøjskolen, Løgumkloster
  Last Modified: 12-09-2017
  File name: Folder306_00029A.tiff
 • DMS/ALC Partnerskabs-mødet i Lunderskov, september 1995. Generalsekretær Birger Nygaard fra Dansk Missionsråd taler til forsamlingen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER262, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Danmark, Denmark, Lunderskov, DMS-ALC Partnerskabsmøde, The DMS-ALC Council of Partners, Arcot Lutherske Kirke, Arcot Lutheran Church, ALC, Indien Syd, India South, Birger Nygaard Madsen, Birger Nygaard, Dansk Missionsråd, Danish Mission Council, Udenlandske gæster, International Visitors
  Last Modified: 28-08-2017
  File name: Folder262_00013A.tiff
 • Kjeld Henrik Jensen (1963-). Cand agro. 1992. Gift med Lone Ahlers, 1989. Sammen udsendt af DMS/Danmission til den Gassisk Lutherske Kirke (FLM), Madagaskar, 1995-2004. Arbejdsområder: Sprogstudier i Antsirabe, 1995-1996. Konsulent i Antsiranana-synodens landbrugs-afdeling, 1996-2004. (Fra 2001 ansat under DMR-U). Foto 1999. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Madagascar, FOLDER227, Madagaskar, Antsiranana Synod, Den Gassisk Lutherske Kirke - FLM, Malagasy Lutheran Chuech - FLM, Kjeld Henrik Jensen, Lone Ahlers, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Landbrugsudvikling, Agricultural development, Ledelse Administration, Management Administration, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - DMR-U, Danish Mission Council Development Department - DMCDD
  Last Modified: 21-08-2017
  File name: Folder227_00016A.tiff
 • Lone Ahlers (1965-). Læreruddannelse 1993. Gift med Kjeld Henrik Jensen, 1989. Sammen udsendt af DMS/Danmission til den Gassisk Lutherske Kirke (FLM), Madagaskar, 1995-2004. Arbejds-områder: Sprogstudier i Antsirabe, 1995-1996. Sekretær i Antsiranana-synodens landbrugs-afdeling, 1996-2004. (Fra 2001 ansat under DMR-U). Foto 1999. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Madagascar, FOLDER227, Madagaskar, Antsiranana Synod, Sambava, Den Gassisk Lutherske Kirke - FLM, Malagasy Lutheran Church - FLM, Lone Ahlers, Kjeld Henrik Jensen, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Landbrugsudvikling, Agriculture development, Ledelse Administration, Management Administration, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - DMR-U, Danish Mission Council Development Department - DMCDD
  Last Modified: 21-08-2017
  File name: Folder227_00017A.tiff
 • Besøg hos missionær Else Højvang i Kyerwa, Karagwe Stift, Tanzania, 14. marts 2004. Fra<br />venstre: pastor Karen Berntsen, Else Højvang og Karen Swartz Sørensen, udviklings-konsulent<br />i DMR-U.&amp;nbsp;Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Tanzania, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER197, Karagwe Stift, Karagwe Diocese, Kyerwa Provsti, Kyerwa Deanery, Else Højvand, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Karen Berntsen, Karen Swartz Sørensen, DMR-U, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Danish Mission Council Development Department, DMCDD
  Last Modified: 14-08-2017
  File name: Folder197_00005A.tiff
 • ELCT, Karagwe Stift, Tanzania. Fra en Gudstjeneste i Kyerwa Provsti, 14. marts 2004. Missionær Else Højvang præsenterer sig selv, mens pastor Karen Berntsen oversætter for Karen Swartz Sørensen, udviklings-konsulent i DMR-U. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Tanzania, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER197, Karagwe Stift, Karagwe Diocese, Kyerwa Provsti, Kyerwa Deanery, Gudstjenste, Church Service, Else Højvang, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Karen Berntsen, Karen Swartz Sørensen, DMR-U, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, The Danish Mission Council Development Section, Danish Mission Council Development Department, DMCDD
  Last Modified: 14-08-2017
  File name: Folder197_00046A.tiff