Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Foto til DMS generalsekretær Erik W. Nielsen med påskriften: 'Grateful for your fellowship. Anders K. Hanson. March 1965, Hong Kong'. (Pastor Anders K. Hanson er missionær i Lutheran Church America (LCA - senere ELCA). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER273, Ledelse Administration, Management Administration, Erik W. Nielsen, Erik William Nielsen, Anders K. Hanson, Missionærer, Missionaries, Lutheran Church America- LCA, ELCA, Hongkong - 香港
  Last Modified: 31-08-2017
  File name: Folder273_00013A-1.tiff
 • Taiwan Lutherske Kirke (TLC), Kaohsiung. Ordination af Dr. Chin Chung-an, ca. 1954. Deltagende præster, fra venstre: pastor Bly, pastor Anders K. Hanson, pastor Johansen, Dr. Chin Chung-an, pastor Kaj Johannes Olsen, pastor Sovik, pastor Aavik og biskop Peng-fu. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER245, Rev. Bly, Rev. Johansen, Kaj Johannes Olsen, Rev. Sovik, Rev. Aavik, Bishop Peng-fu, Missionaries, Missionærer, Chin Chung-an, Præsteordination TLC, Ordination of Pastors TLC, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Taiwan, Formosa, Anders K. Hanson, Kaohsiung - 高雄
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder245_00004A.tiff
 • Taiwan Lutherske Kirke (TLC), Fengshan, 1959. Missionærerne pastor Kaj Olsen (Kaj Johannes Olsen), DMS (th.) og pastor Anders K. Hanson, LCA, følger op på kirkebyggeriet. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER245, Kristuskirken Fengshan, The Christ Church Fengshan, Kaj Johannes Olsen, Kaj Olsen, Missionærer, Missionaries, Kirker TLC, Churches TLC, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Lutheran Church America, LCA, Taiwan, Formosa, Anders K. Hanson, Fengshan - 鳳山
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder245_00005A.tiff
 • Taiwan Lutherske Kirke (TLC), Fengchan. På byggepladsen til den nye kirke, 1959. Den amerikanske missionær, pastor Anders K. Hanson, LCA, taler med byggelederen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER245, Kristuskirken Fengshan, The Christ Church Fengshan, Kirker TLC, Churches TLC, Taiwan Lutherske Kirke, Taiwan Lutheran Church, TLC, Lutheran Church America, LCA, Taiwan, Formosa, Anders K. Hanson, Missionærer, Missionaries, Fengshan - 鳳山
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder245_00006A.tiff
 • Den Lutherske Kirkesynode i Kaohsiung, 18.-19. november 1956. Imellem møderne fortsætter drøftelser. Her er to repræsentanter fra Hsinchu i samtale med missionær, pastor Anders K. Hanson, LCA (th). Den ene er en tidligere Mandarin fra 'Hovedlandet', men er blevet kristen her og bruger nu sin dygtighed i kirkens tjeneste. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER244, Kaohsiung, Mainland China, Hsinchu, Kirkesynode TLC, Church Synod TLC, Ledelse Administration, Management Administration, Taiwan Lutherske Kirke, TLC, Taiwan Lutheran Church, Taiwan, Formosa, Anders K. Hanson, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 25-08-2017
  File name: Folder244_00028A.tiff
 • ALN/Asia Lutheran News er et nyhedsbrev, udgivet af LWFs regionalkontor i Singapore fra 1976 og støttet af de lutherske kirkeledere i Asien - med henblik på at fremme kommunikation og fællesskab mellem de forskellige lutherske kirker i regionen. Pastor Anders K. Hanson, missionær i ELCA, var chefredaktør, og David Lin blev fra 1978 ansat som redaktionssekretær. Begge med bopæl i Hongkong. Formand for komiteen var Dr. Andrew Chiu, præsident for Concordia Teologiske Præsteskole i Hongkong. - Foto: udenfor ALN-kontoret med Anders K. Hanson (th) og David Lin (tv), marts 1980. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER028, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Danmission, Asia Lutheran News, ALN, Singapore, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation, LWF, Andrew Chiu, Concordia Theological Seminary, Kirke Mission, Church Mission, Evg. Lutheran Church America, ELCA, Ledelse Administration, Management Administration, Anders K. Hanson, David Lin, Kina - China - 中国, Hongkong - 香港
  Last Modified: 11-07-2017
  File name: Folder028_00014A.tiff
 • Asia Lutheran News/ALN. Personalemøde 21. februar 1980 i Hongkong. Bagerst fra venstre: Chefredaktør, pastor Anders K. Hanson, sekretær David Lin. Forrest fra venstre: Komitéformand Dr. Andrew Chiu, bestyrelsesmedlem Bill Mahlke. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER028, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Danmission, Asia Lutheran News, ALN, Kirke Mission, Church Mission, David Lin, Andrew Chiu, Bill Mahlke, Personalemøde ALN, Staff meeting ALN, Ledelse Administration, Management Administration, Anders K. Hanson, Hongkong - 香港, Kina - China - 中国
  Last Modified: 11-07-2017
  File name: Folder028_00013A.tiff
 • Asia Lutheran News/ALN. Personalemøde 21. februar 1980 i Hongkong. Fra venstre: Chefredaktør, pastor Anders K. Hanson, Komitéformand Dr. Andrew Chiu, bestyrelsesmedlem Bill Mahlke, sekretær David Lin. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER028, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Danmission, Asia Lutheran News, ALN, Personalemøde ALN, Staff meeting ALN, Kirke Mission, Church Mission, Andrew Chiu, Bill Mahlke, David Lin, Ledelse Administration, Management Administration, Anders K. Hanson, Hongkong - 香港, Kina - China - 中国
  Last Modified: 11-07-2017
  File name: Folder028_00012A.tiff