Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Missionær, sygeplejerske og jordemoder Esther Poulsen, (1927- 2018). Udsendt af DMS til Mellem-østen, 1958-1971. Arbejdssteder: Aden og Zingabar indtil 1965. Muscat, Oman 1965-1971. (Cand.theol. 1978. Sognepræst i Brabrand – Sdr. Aarslev, 1979-1995). Foto 1963. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missikonsselskab, DMS, Aden, Zingabar, Mellemøsten, Middle East, Muscat, Oman, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Esther Poulsen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Klinikarbejde, Clinic work, Federation of South Arabia, Aden - Yemen, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 09-10-2018
  File name: Esther Poulsen.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Ingeborg Voigt. Sygepleje-arbejde i Dansk Vestindien, 1911-1917. Missionsskole på Hartford Seminarium, Amerika. Nødhjælp og hospitalsarbejde i Trebizond ved Sortehavskysten, 1919-1921. Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden, 1922-1925. Arbejds-steder: Pigeskolen og kvinde-arbejde. (Ingeborg Voigt døde pludseligt i Aden, 29/12 1925). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ingeborg Voigt, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Nødhjælpsarbejde, Relief work
  Last Modified: 01-08-2018
  File name: Ingeborg Voigt.jpeg
 • Missionær Anne Marie Henriksen, (1878-?). Et års uddannelse i sygepleje, som senere blev fuldført i London under krigen. Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden-Yemen, 1909-1914 + 1920-1924. Arbejdssteder: Aden 1909-1912, som medhjælper for Oluf Høyer. Hodejdah 1913-1914, åbning af poliklinik. Aden 1920-1924, sygeplejerskearbejde. (Fratrådte i 1924 pga. giftermål med Thomas P. Bevan og flytning til Etiopien). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Anne Marie Henriksen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Klinikarbejde, Clinic work, Hodejdah, Anne Marie Bevan, Thomas Perc. Bevan
  Last Modified: 01-08-2018
  File name: Anne Marie Henriksen.jpeg
 • Missionær og sygeplejerske Johanne Thalund. Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden-Yemen, 1939-1940. Arbejdssteder: Sprogskole i Cairo, Egypten 1939. Sygepleje-arbejde i Aden, 1939-1940. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Johanne Thalund, Hospital Sundhed, Hospital Health
  Last Modified: 30-07-2018
  File name: Johanne Thalund.jpeg
 • Missionær Sofie Hansen, (1895-?). Uddannelse: Forskolelærerinde. Missionskursus i London og København. Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden, 1925-1929. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Sofie Hansen, Skole Uddannelse, School Education
  Last Modified: 30-07-2018
  File name: Sofie Hansen.jpeg
 • Missionær og lærerinde Edel Jensen, (1884-1960). Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden-Yemen, 1912-1914 + 1920-1923. Arbejdssteder: 1912-1914, Aden. Undervisning på den nystartede pigeskole, der blev lukket under 1. verdenskrig, hvor alle missionærer måtte forlade Sydarabien. 1920-1923, Aden. Leder af Aden Pigeskole. (I 1922 gift med den engelske officer Alexander Henley MacGuffie, (1888-1983) og fra 1923 bosat nogle år i Indien). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Edel Jensen, Skole Uddannelse, School Education, Edel MacGuffie, Alexander Henley MacGuffie
  Last Modified: 27-07-2018
  File name: Edel Jensen.jpeg
 • Missionær Carl Johannes Rasmussen, (1885-?). Uddannelse på China Inland Mission School i London, 1913-1914. Præsteordination i Københavns Domkirke, 1921. Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden-Yemen, 1915-1925. Arbejdssteder, Port Said, Egypten, 1915-1919: Studier i Arabisk og Islam. Aden, 1919-1920: Genåbning af drengeskolen efter 1. verdenskrig. Aden, 1921- 1925: Genåbning af boghandelen. Aftenmøder i sit hjem og søndags-møder i klinikken. (Undervisning og dåb af Mubarak Ibrahim 8/8 1923). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Carl Johannes Rasmussen, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Mubarak Ibrahim
  Last Modified: 27-07-2018
  File name: Carl J. Rasmussen.jpeg
 • Missionær og lærer Grethe Jensen (Anna Jensine Margrethe Jensen). (1905-2005). Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien til Aden, 1940-1965. Gennem mange år leder af DMS Pigeskolen i Crater, Aden. (Foto 1966). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missionsselskab, DMS, Dansk Kirke Mission i Arabien, Danish Church Mission in Arabia, Crater, Aden, Mellemøsten, Middle East, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Skole Uddannelse, School Education, DMS Pigeskolen, Danish Mission Girls' School, Ledelse Administration, Management Administration, Federation of South Arabia, Aden - Yemen, Grethe Jensen, Anna Jensine Margrethe Jensen
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Grethe Jensen.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Edna G. Emerson. (født i England 1878). Fra 1902 udsendt til Nordafrika. Efter kontakt til Anne Marie Henriksen ønske om at blive tilknyttet Dansk Kirke Mission i Arabien (for egen regning). Udsendt til Aden-Yemen, 1911-1914 + 1924. Arbejdssteder: Aden 1911-1912. Hodejdah 1913-1914, åbning af poliklinik. (Ophold i Irland under krigen). Aden 1924, klinikarbejde som afløser under Anna Andersens hjemmeophold. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Edna G. Emerson, Anne Marie Henriksen, Anna Andersen, Hodejdah, Klinikarbejde, Clinic work
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Edna Emerson.jpeg
 • Missionær og lærer Rasmine Grambo, (1889-?). Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien (DKM) til Aden-Yemen, 1913-1914. Arbejdssteder: Hodejdah 1913-1914. Arbejde blandt kvinder og børn. Aden 1914, indtil alle missionærer måtte forlade Sydarabien under 1. verdenskrig. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Rasmine Grambo, Skole Uddannelse, School Education, Kvindearbejde, Women's ministry, Hodejdah
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Rasmine Grambo.jpg
 • Missionær og sygeplejerske Ingrid Margrethe Wanning, (1883-1957). Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien til Aden, 1906-1907. Arbejds-sted: Sheikh Othman samt sprogstudier i Egypten. Afsluttede efter kort tid på grund af helbreds-problemer og andre private årsager. Hun vendte tilbage til Danmark i oktober 1907. (I 1911 gift med missionær Vilhelm Marius Petersen (1878-1919). Udsendt af DMS til Arcot, Sydindien, 1910-1919). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i arabien, Danish Church Mission in Arabia, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, FOLDER266, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ingrid Margrethe Wanning, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ingrid Margrethe Petersen, Vilhelm Marius Petersen, Indien Syd, India South, Arcot Lutheran Church - ALC, Det Danske Missionsselskab - DMS, Danish Missionary Society
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Ingrid Margrethe Wanning.jpeg
 • Missionær og sygeplejerske Karen Krogh Larsen, (1902-1972). Udsendt af Dansk Kirke Mission i Arabien, 1929-1941. Arbejdssteder: Sygepleje og kvindearbejde i Aden og Sana’a. Efter giftermål med læge-missionær Bernard C. Walker i 1941, fortsatte hun som CSM-missionær med arbejde på Keith-Falconer hospitalet i Sheikh Othman. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM, Danish Church Mission in Arabia, FOLDER266, Aden - Yemen, Mellemøsten, Middle East, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Karen Krogh Larsen, Karen Krogh Walker, Bernard C. Walker, Hospital Sundhed, Hospital Health, Sana'a, Sheikh Othman, Church of Scotland Mission - CSM
  Last Modified: 26-07-2018
  File name: Karen Krogh Larsen.jpeg
 • Erik Jacob Stidsen (1926-2015). Teologisk uddannelse og missionseksamen 1951. Præsteordineret 1953. Gift med Edel Johanne Andersen, 1953. Ungdomssekretær i DMS, 1953-1954. Udsendt af DMS til Aden, 1954-1961. Littteraturarbejde og dialog med unge arabere, ud fra DMS-boghandel og bibeldepot i Crater, Aden. (Foto i Danmark 1952). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missionsselskab, DMS, Crater, Aden, Mellemøsten, Middle East, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Erik Jacob Stidsen, Edel Johanne Stidsen, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejdet, Literature work, DMS Boghandel, Danish Mission Bookshop, Religionsdialog, Religious Dialogue, Aden - Yemen
  Last Modified: 15-07-2018
  File name: Erik Stidsen.tiff
 • Sygeplejerske og jordemoder Mette Kristensen, (1920-). Udsendt af DMS til Aden, 1950-1951. I december 1951 gift med pastor James McLaren Ritchie. Fortsatte herefter tjenesten i Church of Scotland Mission (CSM). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER266, Aden, Hospital Sundhed, Hospital Health, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Mette Kristensen, Mette Ritchie, James McLaren Ritchie, Church of Scotland Mission - CSM, Aden-kolonien, Colony of Aden, Mellemøsten, Middle East, Aden - Yemen
  Last Modified: 15-07-2018
  File name: Folder266_00014A.tiff
 • Peter Stogden, (Født 1939 i Leeds, England). Uddannelse i Royal Air Force 1957-60 (med 2 års ophold i Aden). Arbejdede her for Den Skotske Mission (CSM) i Sheikh Othman og fra 1961 for den britiske Sømandsmission. Ansat af det Danske Missionsselskab i en 2-årig periode som leder af DMS Boghandelen i Crater, Aden. (Fra Erik J. Stidsens afrejse i 1961 til Jørgen Nørgaard Pedersens planlagte ankomst i august 1963). Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, Danish Missionary Society, Aden - Yemen, Crater, Portrætter, Portraits, Peter Stogden, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER138, Mellemøsten, Middle East, Litteraturarbejdet, Literature work, DMS- boghandelen, Danish Mission Bookshop, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 15-07-2018
  File name: Peter Stogden1.jpeg
 • Frida Madsen, født Johansen, (1921-2016). Gift med missionær pastor Richard Madsen, 1953. Udsendt af DKM/DMS til Aden, 1953-1954 og 1960-1961. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER266, Mellemøsten, Middle East, Aden, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Frida Madsen, Richard Madsen, Aden-kolonien, Colony of Aden, Aden - Yemen, Dansk Kirke Mission i Arabien - DKM
  Last Modified: 15-07-2018
  File name: Folder266_00021A.tiff
 • På DMS Pigeskolens trappe i Crater, Aden. Fra venstre ses bl.a.: Missionærer Grethe Jensen, Frida Madsen?, Elna Linnet Andersen, Richard Madsen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER015, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Mellemøsten, Middle East, Grethe Jensen, Frida Madsen, Richard Madsen, Missionærer, Missionaries, Dansk Kirke Mission i Arabien, Danish Church Mission in Arabia, DMS Pigeskolen, Danish Mission Girls' School, Crater, Aden, Elna Linnet Andersen, Aden-kolonien, Colony of Aden, Aden - Yemen
  Last Modified: 14-07-2018
  File name: Folder015_00033A.tiff
 • Danske missionærer udenfor Den Skotske Kirke (CSM) i Sheikh Othman. Fra venstre: Grethe Jensen, Elna Linnet Andersen, Karen Krogh Walker, Søster Erna Petersen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Middle East, FOLDER015, Sheikh Othman, Aden, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Church of Scotland Mission, CSM, Grethe Jensen, Grethe Anne Jensine Jensen, Elna Linnet Andersen, Erna Petersen, Erna Dagmar Petersen, Missionærer, Missionaries, Aden-kolonien, Colony of Aden, Aden - Yemen, Karen Krogh Walker
  Last Modified: 14-07-2018
  File name: Folder015_00037A.tiff
 • Den danske læge Mette Haase Moen. Sammen med sin norske ægtefælle og kollega, Torolf Moen, udsendt af DMS til Affara Hospital i Sheikh Othman, Aden, 1970-71. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER017, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Aden - Yemen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Affara Hospital, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Mette Haase Moen, Torolf Moen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Mette Moen.jpg
 • Den norske læge Torolf Moen. Sammen med sin danske ægtefælle, Mette Haase Moen, udsendt af DMS til Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1970-71. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Torolf Moen, Mette Haase Moen, FOLDER017, Aden - Yemen, Affara Hospital, Sheikh Othman, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Torolf Moen.jpg
 • Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1971. Lægerne Mette og Torolf Moen (Udsendt af DMS, 1970-71), på børneafdelingen med pårørende og nogle fra staben. Sengen foran overdækket, for at beskytte mod malaria, der overføres af myg. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, FOLDER017, Aden, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Affara Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mette Moen, Mette Haase Moen, Torolf Moen, DMS, Aden - Yemen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Fotomappe 017_00018A.tiff
 • Børneafdelingen på Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1971. Lægerne Mette og Torolf Moen (Udsendt af DMS, 1970-71), på stuegang med en lokal sygeplejerske. Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER017, Aden, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Affara Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, DMS, Mette Haase Moen, Mette Moen, Torolf Moen, Aden - Yemen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Fotomappe 017_00015A.tiff
 • Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1971. Den norske Læge Torolf Moen analyserer blodprøver i mikroskop. (Udsendt af DMS, 1970-71). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, Det danske Missionsselskab, FOLDER017, Aden, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Affara Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Torolf Moen, DMS, Folkerepublikken Syd Yemen, People's Republic of South Yemen, Aden - Yemen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Fotomappe 017_00019A.tiff
 • Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1971. Lægerne, danske Mette Haase Moen og hendes norskfødte mand, Torolf Moen, samt en lokal sygeplejerske undersøger et sygt barn. (Udsendt af DMS, 1970-71). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, FOLDER017, Aden, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Affara Hospital, Patientbehandling, Patient treatment, DMS, Mette Haase Moen, Torolf Moen, Folkerepublikken Syd Yemen, People's Republic of South Yemen, Aden - Yemen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Fotomappe 017_00021A.tiff
 • Affara Hospital, Sheikh Othman, Aden, 1971. Læge Mette Moen, på arbejde i laboratoriet. (Udsendt af DMS, 1970-71). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER017, Aden, Sheikh Othman, Mellemøsten, Middle East, Affara Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mette Moen, Mette Haase Moen, DMS, Folkerepublikken Syd Yemen, People's Republic of South Yemen, Aden - Yemen
  Last Modified: 27-06-2018
  File name: Fotomappe 017_00020A.tiff