Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Missionær Elisabeth Christensen, f. Andersen. Gift i Beirut 1931 med lægemissionær Anders Christensen, udsendt af Østerlandsmissionen til Nebk, Syrien, 1930-1935. Arbejdssted for ægtefælle: Nebk Hospital. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Danish Mission to the Orient, Syrien - Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, FOLDER430, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Elisabeth Christensen, Anders Christensen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Nebk Hospital
  Last Modified: 25-07-2018
  File name: Elisabeth Christensen.jpeg
 • Lægemissionær Anders Christensen. Cand.med. Reservelæge i Esbjerg. Udsendt af Østerlands-missionen til Nebk Hospital i Syrien, 1930-1935 samt 1958. Gift med Elisabeth Christensen, født Andersen. Efter hjemkomst overlæge ved Lemvig Sygehus. I 1958 orlov herfra til tjeneste ved Nebk Hospital. (Foto fra 1930). Danmission Photo Archive
  Keywords: Scannede papirbilleder ØM, Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, FOLDER430, Syrien - Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Anders Christensen, Elisabeth Christensen
  Last Modified: 25-07-2018
  File name: Dr. Anders Chrisrtensen.jpg
 • Missionær og sygeplejerske Dagmar Jensen (1898-?). Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien, 1927-1931. Arbejdssteder: 1927, Souk El-Gharb, Libanon. Mission Training School. Sprogstudier. 1928-1931, Nebk. Fortsat sprogstudier samt sygeplejearbejde. Forlænget prøvetid pga. sprogproblemer og fratræder efter eget valg i 1931. Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Danish Mission to the Orient, Syrien - Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Dagmar Jensen, Hospital Sundhed, Hospital Health, FOLDER430
  Last Modified: 25-07-2018
  File name: Dagmar Jensen.jpeg
 • Sigurd Gjøe Geleff (1895-1964). Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Elisabeth Geleff, født Smith, (1897-1984). Sammen udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1922-1960. Arbejdsområder: Præste-arbejde i Jabrud. Var efter 2. verdenskrig involveret i de mange udfordringer for &#39;Mission i et nationalt muslimsk Syrien&#39;, bl. a. med restriktioner for skolearbejdet i Jabrud og Nebk. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Folder395, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien, Syria, Jabrud, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Sigurd Gjøe Geleff, Elisabeth Smith, Elisabeth Geleff, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 08-07-2018
  File name: DM_folder 379_0002.tiff
 • Sigurd Gjøe Geleff (1895-1964). Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Elisabeth Geleff, født Smith, (1897-1984). Sammen udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1922-1960. Arbejdsområder: Præste-arbejde i Jabrud. Var efter 2. verdenskrig involveret i de mange udfordringer for &#39;Mission i et nationalt muslimsk Syrien&#39;, bl. a. med restriktioner for skolearbejdet i Jabrud og Nebk. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Syrien, Syria, Jabrud, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Sigurd Geleff, Sigurd Gjøe Geleff, Elisabeth Geleff, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 08-07-2018
  File name: Folder0331_00014.tiff
 • Sigurd Gjøe Geleff (1895-1964). Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Elisabeth Geleff, født Smith, (1897-1984). Sammen udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1922-1960. Arbejdsområder: Præste-arbejde i Jabrud. Var efter 2. verdenskrig involveret i de mange udfordringer for &#39;Mission i et nationalt muslimsk Syrien&#39;, bl. a. med restriktioner for skolearbejdet i Jabrud og Nebk. Danmission Photo Archive
  Keywords: Syrien, Syria, Jabrud, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Sigurd Gjøe Geleff, Elisabeth Geleff, FOLDER395, Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 08-07-2018
  File name: DM_folder 378_0001.tiff
 • Lægemissionær Henrik Møller (1886-1971). Gift med sygeplejerske Harriet Møller, født Rohde (1886-1973). Udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1920-1931. Arbejdssteder: Sammen med Dr. Rudolf Fox Maule klinikarbejde i Deir Atieh, 1920-27. Leder af hospitalet i Nebk, 1927-31. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER332, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Rudolf Fox Maule, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Deir Atiyah, Deir Atieh, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Henrik Møller, Harriet Møller
  Last Modified: 07-07-2018
  File name: Folder0332_00014.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Harriet Møller, født Rohde (1886-1973). Gift med lægemisionær Henrik Møller (1886-1971). Udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1921-1931. Arbejdssteder: Deir Atieh, Nebk. Ses her sammen med familiens to børn. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER332, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Missionærbørn, Missionary kids, Deir Atiyah, Deir Atieh, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Harriet Møller, Henrik Møller
  Last Modified: 07-07-2018
  File name: Folder0332_00015.tiff
 • Jørgen Fruergaard Lauridsen. Udsendt af Østerlandsmissionen og DMS til litteraturarbejde i Bahrain og Qatar, 1974-1977. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, FOLDER138, Det Danske Missionsselskab, DMS, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Bahrain, Qatar, Den Arabiske Golf, Arabian Gulf, Mellemøstem, Middle East, Manama, Portrætter, Portraits, Jørgen Fruergaard Lauridsen, Missionærer, Missionaries, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejdet, Literature work, Family Bookshop group - FBG, Østarabien, East Arabia
  Last Modified: 01-06-2018
  File name: Jørgen Fruergaard.tiff
 • Anker Lauridsen (1907-?). Cand.med. Kirurg på Ortopædisk Hospital i Aarhus. Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien, 1950-51. Arbejdssted: Cheflæge på Nebk Hospital under lægemissionær Asger Bindslevs hjemmeophold. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien - Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Portrætter, Portraits, Anker Lauridsen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, FOLDER430
  Last Modified: 31-05-2018
  File name: Anker Lauridsen, ØM-blad 2 1951, Side 19.jpg
 • Østerlandsmissionen i Syrien. K.F.U.M. efter en Præmie-uddeling i Nebk. I midten sidder missionær Einar Prip. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Kirke Mission, Church Mission, Mellemøsten, Middle East, Nebk, Einar Prip, Pionermissionærer, Pioneer missionaries, KFUM, YMCA, Juniorarbejde, Junior ministry, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 28-04-2018
  File name: Folder0331_00008.tiff
 • Pastor Einar Prip og hustru, komtesse Asta Bertha Julie Prip i deres første hjem i Deir Atiyah, Syrien. (Pastor Einar Prip, pionermissionær og grund-lægger af Østerlandsmissionen - og udsendt 1898-1934. Gift i 1908 med komtesse Asta Bertha Julie Moltke). Foto ca. 1908. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER395, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Pionermissionærer, Pioneer missionaries, Einar Prip, Asta Bertha Julie Moltke, Asta Prip, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Deir Atiyah, Deir Atieh
  Last Modified: 28-04-2018
  File name: FOLDER 395 00003.tiff
 • Missionærer Alfred Nielsen og fru Christine Nielsen ved tebordet i deres hjem. (Cand. mag. og teolog, pastor Alfred Julius Nielsen var udsendt af Østerlandsmissionen, 1911-1954, primært til ledelse af drengeskoler samt præstearbejde i Nebk, Syrien - Se iøvrigt portrætter). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER395, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Alfred Nielsen, Alfred Julius Nielsen, Christine Nielsen, Christine Elisabeth Nielsen, Missionærer, Missionaries, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: FOLDER 395 00001.tiff
 • Rudolf Fox Maule (1875-1940). Cand.med.1899. Med ønske om at blive lægemissionær henvendte han sig til pastor Einar Prip, og blev senere med hustru (Elisabeth) Else Fox Maule (1878-1935) udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1901-1940. Arbejdssteder: Sproglæsning og arbejde på et skotsk missions-hospital i Damaskus, 1901-05. I 1906 åbnede dr. Fox Maule en klinik i Deir Atieh med behandling af patienter fra distriktet. Også fru Fox Maule blev en stor støtte i arbejdet blandt syriske kvinder. (Under 1. verdenskrig opholdt alle missionærer sig i Danmark). I 1921 fik missionen tilladelse til at bygge et hospital, som blev indviet i Nebk, 1927. Her virkede dr. Fox Maule til sin død i 1940. Efter Else Fox Maules død i 1935 blev han i 1937 gift med Harriet Boeck (1896-1959), som var udsendt til Syrien, 1925-41 og 1949-51. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits, Pionermissionærer, Pioneer missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Rudolf Fox Maule, Elisabeth Fox Maule, Else Fox Maule, Harriet Boeck, Deir Atiyah, Deir Atieh, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder0331_00025.tiff
 • Rudolf Fox Maule (1875-1940). Cand.med.1899. Med ønske om at blive lægemissionær henvendte han sig til pastor Einar Prip, og blev senere med hustru (Elisabeth) Else Fox Maule (1878-1935) udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1901-1940. Arbejdssteder: Sproglæsning og arbejde på et skotsk missions-hospital i Damaskus, 1901-05. I 1906 åbnede dr. Fox Maule en klinik i Deir Atieh med behandling af patienter fra distriktet. Også fru Fox Maule blev en stor støtte i arbejdet blandt syriske kvinder. (Under 1. verdenskrig opholdt alle missionærer sig i Danmark). I 1921 fik missionen tilladelse til at bygge et hospital, som blev indviet i Nebk, 1927. Her virkede dr. Fox Maule til sin død i 1940. (Efter Else Fox Maules død i 1935 blev han i 1937 gift med Harriet Boeck (1896-1959), som var udsendt til Syrien, 1925-41 og 1949-51). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Pionermissionærer, Pioneer missionaries, Portrætter, Portraits, Rudolf Fox Maule, Else Fox Maule, Elisabeth Fox Maule, Harriet Fox Maule, Deir Atiyah, Deir Atieh, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient
  Last Modified: 06-03-2018
  File name: Folder0331_00019.tiff
 • Sygeplejerske og jordemoder Inger Marie Birk med en lille patient på klinikken i Karjatén, Syrien. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien - Syria, FOLDER430, Karjatén - Karyaten, Hospital Sundhed, Hospital Health, Klinikarbejde, Clinic work, Missionærer, Missionaries, Inger Marie Birk, Inger Birk, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 26-02-2018
  File name: Inger Birk i arbejde, ØM 1 1963, side 18.jpg
 • Sygeplejerske og jordemoder Inger Marie Birk med lokale folk i Karjatén, Syrien, december 1948. (Missionær Inger Birk var udsendt af Østerlandsmissionen, 1929-1964. Arbejds-steder: Hospitalet i Nebk og senere i mange år klinikarbejde i Karjatén). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER332, Syrien, Syria, Nebk, Mellemøsten, Middle East, Hospital Health, Hospital Sundhed, Klinikarbejde, Clinic work, Missionærer, Missionaries, Inger Birk, Inger Marie Birk, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Karjatén - Karyaten
  Last Modified: 26-02-2018
  File name: Folder0332_00021.tiff
 • Inger Marie Birk, (1899-1984). Uddannelse: Sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1929-1964. Arbejdssteder: Hospitalet i Nebk og senere i mange år klinikarbejde i Karjatén. Ved sin pensionering i 1964 modtog hun den syriske regerings fortjenstmedalje for sit pionerarbejde i området). Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER395, Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Klinikarbejde, Clinic work, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Inger Marie Birk, Fortjenstmedalje, Order of Merit, Karjatén - Karyaten
  Last Modified: 26-02-2018
  File name: DM_folder 379_0007.tiff
 • Inger Marie Birk, (1899-1984). Uddannelse: Sygeplejerske og jordemoder. Udsendt af Østerlands-missionen til Syrien, 1929-1964. Arbejdssteder: Hospitalet i Nebk og senere i mange år klinikarbejde i Karjatén. Ved sin pensionering i 1964 modtog hun den syriske regerings fortjenstmedalje for sit pionerarbejde i området. Danmission Photo Archive
  Keywords: FOLDER395, Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Klinikarbejde, Clinic work, Inger Marie Birk, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Fortjenstmedalje, Order of Merit, Karjatén - Karyaten
  Last Modified: 26-02-2018
  File name: DM_folder 378_0008.tiff
 • Missionærfamilien, pastor Sigvald Marius Rosenquist og lærer Else Rosenquist med deres tre børn: Lars, Per og Lene. Udsendt af Østerlandsmissionen til Deir Atieh i Syrien, 1955-1964. (Foto ca. 1963). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien - Syria, FOLDER430, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Sigvald Marius Rosenquist, Else Rosenquist, Missionærbørn, Missionary choldren, Per Rosenquist, Lene Rosenquist, Lars Rosenquist, Kirke Mission, Church Mission, Deir Atieh, Deir Atiyah, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 21-02-2018
  File name: Sigvald og Else Rosenquist, ØM-blad 8 1963, Side 161.jpeg
 • Missionærer og lærerinder Kamilla (Kamma) Skule og Petra Th. Lauridsen i Nebk, 1959. Kamilla Skule var udsendt til skolearbejde i Syrien, 1922-1961, og Petra Lauridsen, 1958-1963. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien - Syria, Mellemøsten, Middle East, Nebk, Skole Uddannelse, School Education, Missionærer, Missionaries, Kamilla Juliane Albertine Skule, Kamma Skule, Petra Th. Lauridsen, Petra Lauridsen, FOLDER430
  Last Modified: 21-02-2018
  File name: Kamilla Skule 0g Petra Lauridsen, ØM-blad 1 1959, Side 13.jpeg
 • Missionær Nicoline Hansen (1913-?). Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital. Menigheds-sygepleje i Danmark. Sygeplejerske 3 år i Gaza, Palæstina (et engelsk missionsselskab). Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien, 1951-1964. Arbejdssted: Oversygeplejerske ved Nebk Hopsital. (Fra 1966 ledende sygeplejerske ved Augusta Victoria Hospital i Jerusalem, udsendt af LWF/FKN). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Syrien - Syria, FOLDER430, Nebk, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Ledelse Administration, Management Administration, Nicoline Hansen, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Sygeplejeuddannelse, Nursing Training, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 21-02-2018
  File name: Nicoline Hansen, ØM-blad 7 1957, Side 108.jpeg
 • Missionær Nicoline Hansen (1913-?). Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital. Menigheds-sygepleje i Danmark. Sygeplejerske 3 år i Gaza, Palæstina (et engelsk missionsselskab). Udsendt af Østerlandsmissionen til Syrien, 1951-1964. Arbejdssted: Oversygeplejerske ved Nebk Hopsital. (Fra 1966 ledende sygeplejerske ved Augusta Victoria Hospital i Jerusalem, udsendt af LWF/FKN). Danmission Photo Archive <br />
  Keywords: Danmission, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, FOLDER430, Syrien - Syria, Nebk, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Nicoline Hansen, Nebk Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Sygeplejeuddannelse, Nursing Training, Augusta Victoria Hospital, Jerusalem, Israel, Det Lutherske Verdensforbund, Lutheran World Federation - LWF, Folkekirkens Nødhjælp - FKN, DanChurchAid - DCA, Mellemøsten, Middle East
  Last Modified: 21-02-2018
  File name: Nicoline Hansen, ØM 3 1962, side 47.jpg
 • Einar Prip (1868-1939). Cand. theol. 1894. På grund af helbredsproblemer afslag fra DMS på udsendelse som missionær til Sydindien. Sammen med bl.a. pastor Vilhelm Sørensen grundlagde han Østerlandsmissionen, 10. marts 1898. Og blev samme dag udsendt fra Vor Frue Kirke i Svendborg, foreløbig til 2 års tjeneste på et børnehjem i Jerusalem samt studier i arabisk. Senere gennem mange år udsendt til den syriske ørken nord for Damaskus, hvor der bl.a. blev startet skolearbejde og lægemission - i tæt samarbejde med dr. Rudolf Fox Maule. I 1908 blev Einar Prip gift med komtesse Asta Bertha Julie Moltke (1884-1975). Arbejdssteder i Syrien frem til 1934: Karjatén og Deir Atieh i Kalamun distrikt. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Kirke Mission, Church Mission, Vilhelm Sørensen, Rudolf Fox Maule, Einar Prip, Pionermissionærer, Pioneer missionaries, Portrætter, Portraits, Asta Bertha Julie Moltke, Asta Prip, Qalamoun District., Deir Atiyah, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Deir Atieh
  Last Modified: 18-02-2018
  File name: Folder0331_00016.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Kirstine Laursen (1873-1961). Udsendt af Østerlands-missionen, 1905-1924, som medarbejder ved dr. Rudolf Fox Maules klinik- og distriksarbejde i Syrien. Arbejdssteder: Deir Atieh, Karjatén og Damaskus. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER331, Syrien, Syria, Mellemøsten, Middle East, Hospital Sundhed, Hospital Health, Missionærer, Missionaries, Kirstine Laursen, Rudolf Fox Maule, Portrætter, Portraits, Deir Atiyah, Deir Atieh, Østerlandsmissionen, Mission to the Orient, Karjatén - Karyaten
  Last Modified: 17-02-2018
  File name: Folder0331_00018.tiff