Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Palle Dinesen (1933-2019 ). Cand.theol. 1957. Værnepligtig teolog ved Søværnet. Ansat i Det Danske Missionsselskabs hjemmearbejde, 1958-65. Orlov til studieophold i Heidelberg, 1960-61. (Fra 1966 ansat som den første danske studenterpræst i København og tilknyttet Trinitatis Kirke som kaldskapellan. Med Universitetet som arbejdsplads, gik en stor del af præstens tid med socialt og sjælesørgerisk arbejde for den udsatte ungdomsgruppe. Fra 1977-1998 var Palle Dinesen sognepræst ved Trinitatis Kirke. Blandt meget andet initiativtager til ’Projekt Gadepræst’ - med henblik på at nå byens unge med evangeliet, og i 1993 blev Ellen Margrethe Gylling ansat som den første gade-præst, tilknyttet Trinitatis Kirke. Desuden var Palle Dinesen medlem af en lang række råd og bestyrelser, bl.a. Det Danske Bibelselskab, 1972-2003, Repræsentantskabet i DMS, Det Økumeniske Fællesråd og Det Mellemkirkelige Råd). Foto 1964. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Palle Dinesen, Trinitatis Kirke, Trinitatis Church, Studenterpræst, Student pastor, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 22-03-2019
  File name: Folder216_00028A.tiff
 • Pastor Ramesh Khatry, Nepal (og p.t. studerende i Oxford, UK) sammen med fru Shanti Khatry og to sønner, Ujwal (th) og Jivan, på besøg i Danmark ved vintertid, 1989. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER139, Nepal, Kathmandu, Kirke Mission, Church Mission, Danmark, Denmark, National Churches Fellowship of Nepal, NCF Nepal, Udenlandske gæster, International visitors, Oxford - UK, Shanti Khatry, Ujwal Khatry, Jivan Khatry, Ramesh Khatry
  Last Modified: 10-02-2019
  File name: Ramesh Khatry med familie (Nepal).tiff
 • Pastor Ramesh Khatry, Nepal. Fra 1986 ph.d. studier i Oxford, UK, støttet af DSM. Sammen med familie på besøg i Danmark, 1987. Ses her sammen fru Shanti Khatry og to sønner: Ujwal (th) og Jivan. Danmission Photo Archive
  Keywords: Dansk Santalmission, Memoryscan, Danish Santal Mission, Danmission, NEGATIVER00000658, Danmark - Denmark, Udenlandske gæster, International visitors, Kirke Mission, Church Mission, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Oxford - UK, Ramesh Khatry, Shanti Khatry, Ujwal Khatry, Jivan Khatry, Nepal
  Last Modified: 10-02-2019
  File name: 000006580019.tiff
 • Børge Buch, (1924-2019) i Mukden, Kina. (Forældre: Pastor Niels Buch og Astrid Buch). Gift med Hanne (Johanne) Ellerbek, 1951. Cand.med. 1951 - efterfulgt af en del ansættelser af kortere varighed på hospitaler i Danmark. Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, London, 1958. Sammen med familie udsendt af DMS til Tanganyika/ Tanzania, 1958-70 + 1983-90.<br />Arbejdssteder: Ndolage og Nyakahanga Hospitaler. Foto i Danmark 1957). (Se også senere portræt). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER267, Danmark, Denmark, Tanganyika, Tanzania, Ndolage Hospital, Nyakahanga Hospital, Hospital Sundhed, Hospital Health, Evg. Lutheran ChurchTtanzania, ELCT, Børge Buch, Hanne Buch, Johanne Buch, Portrætter, Portraits, Missionærer, Missionaries, Niels Buch, Astrid Margrethe Julie Buch
  Last Modified: 05-02-2019
  File name: Folder267_00015A.tiff
 • Det Danske Missionsselskabs 175 års Jubilæum. Reception på Hovedkontoret i Hellerup, 17. juni 1996. Formand i Dansk Ethioper Mission (DEM), Knud Tage Andersen (th) - her i samtale med DMS bestyrelsesmedlem, Mogens Madsen. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER313, 175 års Jubilæum 1996, 175th Anniversary 1996, Ledelse Administration, Management Administration, Hellerup, Reception, Knud Tage Andersen, Dansk Ethioper Mission - DEM, Danish Evangelical Mission - DEM, Mogens Madsen, DMS bestyrelsesmedlemmer, DMS Board members
  Last Modified: 31-01-2019
  File name: Folder313_00002A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857- 1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indremissionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904 -1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det danske Missionsselskab, Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER040, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Bestyrelsesmedlemmer - DMS, Board members - DMS, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder040_00006A.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857- 1925). Var i 1901-08 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904 -35. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Danish Missionary Society, FOLDER040, Det Danske Missionsselskab, Kirke Mission, Church Mission, Danmark, Denmark, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Ohsten, Fanny Andrea Busch, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Bestyrelsessmedlemmer, DMS Board Members
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: DMS_40050.tiff
 • Herman Axel Emil Otto Busch (1854-1937). Cand.theol. Gift 1880 med Fanny Andrea Ohsten (1857-1925). Busch voksede op i et hjem præget af alvorlig luthersk kristendom. Blev fra 1882 sognepræst i Horne-Asdal, hvor et frodigt indre-missionsk samfundsliv kom til at bestemme hans følgende udvikling. Var i 1901-1908 medlem af Indre Missions bestyrelse. Medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse fra 1898 og formand, 1904-1935. Selskabets virksomhed voksede kraftigt i disse år (fra 41 til 125 missionærer). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Fanny Andrea Busch, Bestyrelsesmedlemmer DMS, Board Members DMS, DMS Bestyrelsesformænd, DMS Board Chairmen
  Last Modified: 23-01-2019
  File name: Folder216_00022A.tiff
 • Dansk Santalmissions Missionærdug 1867 – 1967. Denne dug er tegnet, broderet og foræret til Dansk Santalmissions 100-års jubilæum af Ingrid Rasmussen, som var medlem af Odense-kredsen. Ingrid Rasmussen lånte lysbilleder af indiske Santal kirker og tegnede derfra mønstre til dugen. På dugen finder man alle Santalmissionens udsendinge fra 1867-1967. Midt på dugen er der broderet den befaling, som altid vil være grundlæggende for Santalmissionens arbejde. Teksten fra Mattæus 28, 19-20. Danmission Photo Archive.
  Keywords: Danmisson, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmark, Denmark, Ingrid Rasmussen, Missionærdug, Tablecloth concerning The Danish Santal Mission, Dansk Santalmissions 100-års jubilæum, The Danish Santal Mission's 100th anniversary, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 20-01-2019
  File name: dug.jpg
 • Dansk Santalmissions Missionærdug 1867 – 1967. Denne dug er tegnet, broderet og foræret til Dansk Santalmissions 100-års jubilæum af Ingrid Rasmussen, som var medlem af Odense-kredsen. Ingrid Rasmussen lånte lysbilleder af indiske Santal kirker og tegnede derfra mønstre til dugen. På dugen finder man alle Santalmissionens udsendinge fra 1867-1967. Midt på dugen er der broderet den befaling, som altid vil være grundlæggende for Santalmissionens arbejde. Teksten fra Mattæus 28, 19-20. Danmission Photo Archive.
  Keywords: Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Danmark, Denmark, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Missionærdug, Tabekcloth concerning The Danish Santal Mission, Ingrid Rasmussen, Dansk Santalmissions 100-års jubilæum, The Danish Santal Mission's 100th anniversary, Kirke Mission, Church Mission
  Last Modified: 20-01-2019
  File name: Santal dug.jpg
 • DMS/ALC Partnerskabs-mødet i Lunderskov, september 1995. Fra venstre: Kanimozhi Deivasigamani, ALC, Kristine Kaaber, MA-student og konsulent i Kirkenes U-landsoplysning. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER262, Kirke Mission, Church Mission, Kanimozhi Deivasigamani, Arcot Lutherske Kirke, Arcot Lutheran Church, ALC, Indien Syd, India South, DMS-ALC Partnerskabsmøde, The DMS-ALC Council of Partners, Danmark, Denmark, Lunderskov, Ledelse Administration, Management Administration, Udenlandske gæster, International Visitors, Kristine Kaaber
  Last Modified: 16-01-2019
  File name: Folder262_00012A.tiff
 • DMS/ALC Partnerskabs-mødet i Lunderskov, september 1995. Kanimozhi Deivasigamani, ALC (th) - i samtale med Kristine Kaaber, MA-student og konsulent i Kirkernes U-landsoplysning. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER262, Kirke Mission, Church Mission, Kanimozhi Deivasigamani, Arcot Lutherske Kirke, Arcot Lutheran Church, ALC, Indien Syd, India South, DMS-ALC Partnerskabsmøde, The DMS-ALC Council of Partners, Ledelse Administration, Management Administration, Danmark, Denmark, Lunderskov, Udenlandske gæster, International Visitors, Kristine Kaaber
  Last Modified: 16-01-2019
  File name: Folder262_00011A.tiff
 • Herman Rendtorff (født i Indien 17/1 1928 som søn af missionærer Ellen Margrethe og Conrad Rendtorff). Cand.med. 1954. Specialist i Psykiatri 1969. Overlæge ved Statshospitalet i Glostrup og Vejlefjord Nervesanatorium. Adm. Overlæge ved Dianalund Nervesanatorium fra 1974 og ved Dianalund Psykiatrihospital, 1981-96. Herman Rendtorff har også haft undervisnings- og konsulentstillinger og bl.a. skrevet om psykiatri, nyreligiøsitet, lægemission og pastoralpsykologi. Han har desuden været bestyrelsesmedlem i Det Danske Missionsselskab, 1982-1991, og formand for Kristelig Lægeforening, 1982-1987. (Foto 1982). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER318, Ledelse Administration, Management Administration, Herman Rendtorff, Portrætter, Portraits, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Dianalund, Kolonien Filadelfia, Kristelig Lægeforening, Christian Doctors' Association
  Last Modified: 16-01-2019
  File name: Folder318_00024A.tiff
 • Pastor Iver Viftrup (1943-). Næstformand i Dansk Santalmissions Landsstyrelse, 1994-1999. (Foto 1988). - Diakon og sygeplejerske Iver Viftrup. Udsendt af DSM til Bangladesh, 1972-1984. Arbejdsopgaver: Chapai Nawabganj, 1972-76, opbygning efter borgerkrigen. I 1976 var Iver Viftrup med til at grundlægge spedalskheds-arbejdet DBLM i Nilphamari. Og de følgende år blev dette arbejde – med fokus på forebyggelse og rehabilitering - fortsat udviklet og udbygget under hans ledelse. Iver Viftrup blev præste-ordineret i 1983. Efter hjemkomsten blev han sognepræst i Danmark, bl.a. i Sulsted-Vestbjerg, 1991-2011. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santal Mission, Danmission, Dansk Santalmission, FOLDER134, Danmark, Denmark, Chapai Nawabganj, Nilphamari, Bangladesh, DBLM, Danish Bangladesh Leprosy Mission, Iver Viftrup, Tove Viftrup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Landsstyremedlemmer - DSM, Board members - DSM
  Last Modified: 30-12-2018
  File name: Folder134_00030A.tiff
 • Carl Christian Jessen (1941- ). Cand.theol. 1967. Sognepræst i Rimsø-Kastbjerg 1968-1972. Generalsekretær i Det Danske Missionsselskab, 1973-1979. (Herefter sognepræst i Søborgmagle sogn 1979-1989 og i Skagen fra 1989. Sideløbende med sit arbejde har C. C. Jessen gennem årene siddet i en række bestyrelser, herunder Den Danske Præsteforening, Det Økumeniske Fællesråd, Sankt Lukas Stiftelsen og Folkekirkens Nødhjælp). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, FOLDER216, Danmark, Denmark, Hellerup, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, Carl Christian Jessen, C. C. Jessen, DMS Sekretærer, Secretaries of DMS, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark
  Last Modified: 26-11-2018
  File name: Folder216_00018A.tiff
 • Personalet på Dansk Santalmissions Hovedkontor. 1980-81. Fra venstre: Karen Harris, Gunvor Lundsgaard, Villy Clemmensen, Preben Gramhart, Helen Rasmussen, Jørgen Almdal. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmark, Denmark, FOLDER135, Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, Gunvor Lundsgaard, Villy Clemmensen, Preben Gramhart, Helen Rasmussen, Jørgen Almdal, Karen Harris, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Ledelse Administration, Management Administration, København, Copenhagen, DSM-ansatte i Danmark, DSM Staff in Denmark
  Last Modified: 18-09-2018
  File name: Folder135_00005A.tiff
 • Jørgen Østergaard. Bogholder i DMS/ Danmission, Hellerup, ca 1994-2000. (Gift i 1997 med Dorthe Uldal Skov, missionær i Madagaskar, 1990-1997). Foto 1994. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER317, Hellerup, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits, DMS-ansatte i Danmark, DMS staff in denmark, Jørgen Østergaard, Dorthe Uldal Skov, Dorthe Skov-Østergaard, Jørgen Skov-Østergaard
  Last Modified: 10-09-2018
  File name: Folder317_00027A.tiff
 • Det Danske Missionsselskab, Hellerup. Ansatte og frivillige medarbejdere, 1997: Stående fra venstre: Krista P, Else K, Jens Riishede, Lorens Hedelund, Kristian Gylling, Anne Slinger, Jørgen Skov Sørensen, Christa Fischer, Jørgen Østfeldt, Annette Wilms, Henning Bay Jensen, Karen Marie Holst, Karen Margrethe Brinth, Preben Larsen, Harald Nielsen, Jørgen Østergaard. Siddende fra venstre: Kirsten Østerby, Kaj Larsen, Susanne Olsgaard Berntsen, Susanne Exner, Jutta Weinkouff, Bodil Glønborg Andreasen, Karin Wandall. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, DMS, Det danske Missionsselskab, Danmark, Denmark, FOLDER370, Jens Riishede, Lorens Hedelund, Christa P, Elsa K, Kristian Gylling, Anne Slinger, Jørgen Skov Sørensen, Christa Fischer, Jørgen Østfeldt, Annette Wilms, Henning Bay Jensen, Karen Marie Holst, Karen Margrethe Brinth, Preben Larsen, Harald Nielsen, Kirsten Østerby, Kaj Larsen, Susanne Olsgaard Berntsen, Susanne Exner, Jutta Weinkouff, Bodil Glønborg Andreasen, Karin Wandall, DMS-ansatte i Danmark, DMS Staff in Denmark, DMS frivillige, DMS Volunteers, Ledelse Administration, Management Administration, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Jørgen Østergaard
  Last Modified: 10-09-2018
  File name: FOLDER 370_00022A.tiff
 • DMS Landsmødet i Aarhus, maj 1952. &#39;DMS på bredere folkekirkelig basis&#39;, var tema for general-sekretær, pastor Harald P. Madsens indlæg til debat om hjemmearbejdet. Dirigenten, rektor Paul Holt sidder på podiet nedenfor talerstolen, midtfor. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Danmark, Denmark, FOLDER309, DMS
  Repræsentantskabsmøder 1952 – 1964, DMS Annual
  Meetings 1952 - 1964, Aarhus, DMS landsmøde 1952, Ledelse Administration, Management Administration, Harald P. Madsen, Paul Holt
  Last Modified: 30-08-2018
  File name: Folder309_00011.tiff
 • Det Danske Missionsselskabs 100 års Jubilæum 17. juni 1921. Historiske Fotos. Her fra et bestyrelsesmøde i DMS. Formand pastor Axel Busch sidder for bordenden. Langs bordets venstre side: Professor Christian Saugman; Amtsvejinspektør R.W. Winkel (stående); Pastor Andersen; Købmand Agger; Komtesse Henriette Knuth. Langs bordets højre side, bagfra: Missionær Johannes Nyholm; Pastor Sørensen; Greve J. Moltke (stående); Provst Vibe-Petersen; Pastor C.J. Holt; Gårdejer Peder Hedegaard. I baggrunden: Sekretærerne Christian Georg Andreas Schlesch og Eilert Morthensen samt kontorchef Johannes Viale. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Historical photoes and material, Historiske fotos og materiale, Danmark, Denmark, FOLDER316, Hellerup, 100 års Jubilæum 1921, Centenary Celebration 1921, Ledelse Administration, Management Administration, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Axel Busch, Herman Axel Emil Otto Busch, Christian Saugman, R.W. Winkel, Købmand Agger, Komtesse Henriette Knuth, Countess Henriette Knuth, Johannes Nyholm, Pastor Sørensen, Count J. Moltke, Greve J. Moltke, Vibe-Petersen, Peder Hedegaard, Eilert Morthensen, Johannes Viale, Christian Georg Andreas Schlesch, C.J. Holt
  Last Modified: 30-08-2018
  File name: Folder316_00002.tiff
 • Steen Møllgaard Andersen, (1952-). Cand.med. 1979. Specialkursus i spedalskhed, Etiopien 1980-1981. Tropemedicin i England, 1981. Gift med sygeplejerske Karen Lisbeth Østerby Andreasen, 1982. Sammen udsendt af Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til nødhjælps-arbejde i Libanon, 1982. Efter afslag på visa til Indien, blev de udsendt af Den Internationale Spedalskheds-mission (TLMI) til Bhutan, 1985-2001 (og associeret til DMS). (Fra 2002 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) til spedalskhedsarbejde i Tanzania). Foto 1980. Danmision Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det Danske Missionsselskab, DMS, FOLDER270, Danmark, Denmark, Hellerup, Portrætter, Portraits, Steen Møllgaard Andersen, Karen Lisbeth Østerby Andreasen, Missionærer, Missionaries, Hospital Sundhed, Hospital Health, Spedalskhedsarbejde, Leprosy work, The Leprosy Mission International - TLMI, Ethiopia, Bhutan
  Last Modified: 29-08-2018
  File name: Folder270_00004A-1.tiff
 • Helene Bittmann, født Sodemann (1872-1959). Sygeplejeuddannelse 1½ år. Gift i 1895 med Johan Edvard Bittmann (1869-1939). Udsendt af DMS til Madras, Sydindien, 1895-1923. Leder af ’Fru Bittmanns Pigeskole’, grundlagt 1897. (Arbejde udenfor DMS-regi , 1925-1935). Vendt hjem i 1936. (Foto i Danmark 1947). Danmission Photo Archive
  Keywords: Church and mission, Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, FOLDER423, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Helene Bittmann, Madras, Chennai, Indien Syd, India South, Danmark, Denmark
  Last Modified: 28-08-2018
  File name: Folder423_00042A.tiff
 • DMS bestyrelsesmødet, 3. oktober 1979. Samtale med Karen-Margrethe og August Toft, tidl. missionærer i Orissa, Øst Jeypore, Indien, 1946-1958. Fra venstre ses: Pastor Peder Breiner Henriksen, August &amp;amp; Karen-Margrethe Toft, Hanne Graulund. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, DMS, Det danske Missionsselskab, Danmark, Denmark, FOLDER369, Helleruo, DMS Bestyrelsen, DMS Board of Directors, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Orissa, Øst Jeypore, East Jeypore, Indien, India, Peder Breiner Henriksen, Hanne Graulund, DMS Bestyrelsesmedlemmer, DMS Board Members, Karen-Margrethe Annie Toft, August Toft
  Last Modified: 25-08-2018
  File name: FOLDER 369_00014A.tiff
 • Udsendelsesfest for Knud Tage Andersen og Gerda Buchvald Andersen i Sporup Kirke, 1968. Ses her med bestyrelsesformand i DMS, pastor Conrad Rendtorff (tv.) og familiens børn: Anette, Poul, Bente og Jens. (Knud Tage Andersen, professor i Det Gamle Testamente. Udsendes af DMS til undervisning på Præsteskolen &#39;Mekane Yesus Seminary&#39; i Addis Abeba, Etiopien 1968-70). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Dedication Services, Det Danske Missionsselskab, DMS, Udsendelsesfester, Denmark, Danmark, FOLDER265, Arbejde i Danmark, Work in Denmark, Sporup Kirke, Conrad Rendtorff, Ledelse Administration, Management Administration, Knud Tage Andersen, Missionærer, Missionaries, Missionærbørn, Missionary kids, Teologisk Uddannelse, Theological Education, Mekane Yesus Seminary - MYS, Addis Abeba, Ethiopia, Gerda Buchvald Andersen, Anette Buchwald Andersen, Poul Buchwald Andersen, Jens Buchwald Andersen, Bente Buchwald Andersen
  Last Modified: 15-08-2018
  File name: Folder265_00052A.tiff
 • Anna Marie Wemmelund-Nielsen (1938-2018). Lærereksamen fra Haslev Seminarium, 1964. Lower Cambridge Examination, London 1965. Kursus på Selly Oak Colleges, Birmingham, 1966-67. Udsendt af DMS/Danmission til Tanzania, 1967-2005. Arbejdsområder: Bukoba 1968-69 - forberedelse til Ntoma Husholdningsskole. Leder af denne skole, 1969-74. Sognemedhjælper i Bukoba, 1975-76. Lektioner i kristendom, Bukoba Secondary School, 1976-87. Leder af Bukoba Kirkecenter, 1987-2005. Fratrådt i 2005, men boede fortsat i Bukoba som aktiv pensionist. (Foto i Danmark 1981). Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Anna Marie Wemmelund-Nielsen, Anna Marie Wemmelund, Missionærer, Missionaries, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Bukoba, Ntoma Husholdningsskole, Ntoma Home Craft School, Vocational Training, Erhvervsfaglig uddannelse, Kirke Mission, Church Mission, Skole Uddannelse, School Education, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 08-08-2018
  File name: Folder038_00088A.tiff