Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Julius Juhkental. Erfaren luthersk præst fra Estland og flygtning via Afghanistan. Pastor Jens Christensen ønskede ham tilknyttet kirken i Malakand og aftalte en 5 års ansættelse, der dog blev ændret til årene 1945-1948. Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Pakistan, North West Frontier Province, NWFP, Malakand, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Julius Juhkental, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER396
  Last Modified: 01-08-2018
  File name: Julius Juhkental.jpeg
 • Dr. G. J. Campbell. Britisk lægemissionær med lang erfaring fra arbejde i Indien, tilknyttet Dansk Pathanmission, 1936-1940. Arbejdssted: Mardan. Leder af arbejdet med genåbning af missions-hospitalet (efter Dr. Anna Bramsens fratræden sammen med flere sygeplejersker i 1935). Hospitalet blev genåbnet i januar 1936, men lukket under krigen fra 1940. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province - NWFP, Pakistan, Mardan, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, G. J. Campbell, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, FOLDER396, Mardan Hospital
  Last Modified: 01-08-2018
  File name: G. J. Campbell.jpeg
 • Lægemissionær I. Anker Sørensen. Cand.med. 1917. Gift i 1920 med læge Agnes Sørensen, f. Johansen. Ansat ved bestyrelsesmødet november 1917 - til senere udsendelse. Videreuddannelse i Danmark og England betalt af Teltmissionen. Lægeparret blev udsendt i 1920 til Mardan Hospital, NWFP. De fratrådte senere samme år: ’fordi de alligevel ikke havde kald til at være missionærer’. Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, FOLDER396, Pakistan, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, I. Anker Sørensen, Agnes Sørensen, Hospital Sundhed, Hospital Health, North West Frontier Province - NWFP, Mardan Hospital
  Last Modified: 20-07-2018
  File name: Anker Sørensen.jpeg
 • Lægemissionær Agnes Sørensen, f. Johansen. Cand.med. 1920. Gift i 1920 med læge Anker Sørensen. Udsendt af Teltmissionen til Mardan Hospital, NWFP. De fratrådte senere samme år: ’fordi de alligevel ikke havde kald til at være missionærer’. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, FOLDER396, Pakistan, Mardan, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Agnes Sørensen, I. Anker Sørensen, Hospital Health, Hospital Sundhed, North West Frontier Province - NWFP, Mardan Hospital
  Last Modified: 20-07-2018
  File name: Agnes Sørensen.jpeg
 • Missionær og lærerinde, Johanne Pedersen, (1897-). Udsendt af Teltmissionen til Mardan, NWFP, 1925-1926. Arbejdssteder: 1925 sprogstudier i Mardan. 1926: Skulle efter planen overtage ledelsen af Mardan pigeskole efter Anna Robinson, men fratrådte missionen på grund af gendåb. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, FOLDER396, Pakistan, Mardan, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, North West Frontier Province - NWFP, Johanne Pedersen, Skole Uddannelse, School Education
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Johanne Pedersen.jpeg
 • Missionær og sygeplejerske, Margrethe Rasmussen, (1891-1982). Gift 1926 med pastor Jens Christensen. (1899-1967). Margrethe R. var udsendt af Teltmissionen (senere Dansk Pathan-mission) til NWFP, 1920-1962. Arbejds-steder: 1920 Ludhiana, Indien. 1922 sprogstudier i Mardan. 1921-1962: Sygeplejerske ved Zenana-hospitalet (kvindehospital) i Mardan. Desuden involveret i arbejde blandt pathanske kvinder.(Se desuden portræt af Jens Christensen). Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, FOLDER396, Pakistan, Mardan, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Margrethe Rasmussen, Margrethe Christensen, Jens Christensen, Hospital Sundhed, Hospital Health, North West Frontier Province - NWFP, Mardan Hospital, Zenana Hospital
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Margrethe Rasmussen.jpeg
 • Missionær og sygeplejerske, Karen Margrethe Friis Nielsen (1907-2002). Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, 1937-1962. Arbejds-opgaver, 1937-1940: Efter sprogstudier i pushto og urdu sygeplejerske ved hospitalet i Mardan, Tank og ved tuberkulosesanatoriet i Jubar. (Arbejdet blev indstillet pga. Anden Verdenskrig). 1946-1956: Primus motor i arbejde med start af en børnehave for fattige kristne familier, en klinik for mødrene og etablering af skoler i Mardan, Malakand og Risalpur. 1956-1961: Af helbreds-grunde ophold og arbejde i Danmark. 1961-1962: Skole- og sygeplejearbejde. (I 1962 fortsatte Karen Friis Nielsen i ’Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke’, hvor hun gjorde en stor indsats for arbejdet i Pakistan). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, FOLDER396, Pakistan, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Mardan, North West Frontier Province - NWFP, Peshawar District, Karen Margrethe Friis Nielsen, Karen Friis Nielsen, Hospital Health, Hospital Sundhed, Skole Uddannelse, School Education, Socialt arbejde, Social work, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Karen Friis Nielsen.jpeg
 • Missionær og lærerinde Gurli Fischer. Udsendt af Dansk Pathanmission til Mardan, NWFP, Pakistan, 1948-1962. Arbejdsopgaver: Leder af Missions-skolen samt Zenana-arbejde (Kvindearbejde). Gurli Fischer fratrådte Dansk Pathanmission i 1962, og fortsatte i &#39;Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke&#39;. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, FOLDER396, Pakistan, Mardan, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Gurli Fischer, North West Frontier Province - NWFP, Skole Uddannelse, School Education, Ledelse Administration, Management Administration, Zenana-arbejde, Zenana work, Kvindearbejde, Women's ministry
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Gurli Fischer.jpeg
 • Missionær Børge Frello (Christensen), (1922-1958). Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Ida Frello, f. Kristensen. (1929-2003). Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1952-1958. Arbejdssteder: Mardan og Risalpur. Præst for menigheden samt underviser ved det nyoprettede præsteseminarium. (Børge Frello døde efter en trafikulykke i 1958 og blev begravet i Mardan). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, FOLDER396, Pakistan, Risalpur, Mardan, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ida Frello, Børge Frello, North West Frontier Province - NWFP, Teologisk uddannelse, Theological eduction, Risalpur Theological Seminary, Trafikulykke 1958, Traffic accident 1958
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Børge Frello.jpeg
 • Missionær Ida Frello, født Kristensen, (1929-2003). Gift med Børge Frello (1922-1958). Sammen udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP. Pakistan, 1952-1958. Arbejdssteder (Børge Frello): Mardan og Risalpur. Præst for menigheden samt underviser ved det nyoprettede præsteseminarium. (Børge Frello døde efter en trafikulykke i 1958, hvorefter Ida Frello vendte tilbage til Danmark med familiens tre børn). Danmission Photo Archive<br />
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, FOLDER 396, Pakistan, Mardan, Risalpur, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ida Frello, Børge Frello, North West Frontier Province - NWFP, Trafikulykke 1958, Traffic accident 1958
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Ida Frello.jpeg
 • Missionær og sygeplejerske Grethe (Margrethe) Enevoldsen (1923-2002). Gift i 1952 med Jens Enevoldsen. Sammen udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1958-1972. Arbejdssteder: Mardan, Risalpur, Peshawar. Sygeplejerske ved Afghan Mission Hospital. Grethe Enevoldsen var meget respekteret både indenfor sit fag og på grund af en sjælden evne til at tolke og acceptere kultur, religion og sprog i det pathanske samfund. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, FOLDER 396, Pakistan, Peshawar, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Margrethe Enevoldsen, Grethe Enevoldsen, Jens Kristian Enevoldsen, Jens Enevoldsen, Hospital Sundhed, Hospital Health, Afghan Mission Hospital, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Margrethe Enevoldsen.jpeg
 • William (Bill) Kane. Amerikansk missionær og præst i NWFP, Pakistan, 1960-1962. Udsendt af World Mission Prayer League (WMPL), i samarbejde med Dansk Pathanmission. Arbejdssted: Mardan. Præstetjeneste i Pakistani Lutheran Church. Sekretær for biskop Jens Christensen. (Fratrådte Dansk Pathanmission i 1962 og fortsatte i Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission - DPM, World Mission Prayer League, WMPL, FOLDER396, Pakistan, Mardan, Pakistani Lutheran Church, Kirke Mission, Church Mission, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, William Kane, Bill Kane, Jens Christensen, Ledelse Administration, Management Administration, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: William (Bill) Kane.jpeg
 • Pakistan 1973. Missionær i Dansk Pathanmission/ DMS, Lorens Hedelund i samtale med en lokal mand (Pathan).&amp;nbsp;Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00I, Danmission, Pakistan, Kirke Mission, Church Mission, Church of Pakistan, Peshawar Stift, Peshawar Diocese, Religionsdialog, Religious Dialogue, Lorens Hedelund, Missionaries, Missionærer, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: DM_01065.tiff
 • Peshawar, NWFP, 1973. Missionær i Dansk Pathanmission/DMS, Lorens Hedelund (th) i samtale med en lokal mand (Pathan). Danmission Photo Archive
  Keywords: Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, DIAS00F, Danmission, Pakistan, Church of Pakistan, Peshawar Diocese, Peshawar Stift, Kirke Mission, Church Mission, Litteraturarbejde, Literature work, Religionsdialog, Religious Dialogue, Lorens Hedelund, Missionaries, Missionærer, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province - NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: DM_00970.tiff
 • Den Nordvestlige Grænseprovins/NWFP, Pakistan. Dr. Marie (Kirstine) Holst, udsendt til hospitals- og sundhedsarbejde i Mardan, Peshawar distrikt. Grundlægger af Teltmissionen, 1903. (Foto 1902). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, FOLDER286, Pakistan, Den Nordvestlige Grænseprovins, North West Frontier Province, Peshawar District, Mardan, Marie Kirstine Holst, Missionærer, Missionaries, Hospital Health, Hospital Sundhed, Teltmissionen, The Tent Mission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, DMS, NWFP
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Folder286_00006.tiff
 • NWFP, Pakistan. En pathansk mand i samtale med pastor Jens Enevoldsen. (Missionær og præst (1922-1991). Cand.theol. 1954. Gift i 1952 med Grethe (Margrethe) Enevoldsen, f. Junge. Udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1958-1972. Arbejdssteder: Missions- og dialogarbejde i Mardan, Risalpur og Peshawar). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Literature Work, Litteraturarbejde, Pakistan, Kirke Mission, Church Mission, FOLDER235, North West Frontier Province, NWFP, Peshawar, Religionsdialog, Religious Dialogue, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Jens Kristian Enevoldsen, Jens Enevoldsen, Margrethe Enevoldsen, Grethe Enevoldsen, Missionærer, Missionaries
  Last Modified: 19-07-2018
  File name: Folder235_00012A.tiff
 • Pakistan, NWFP. Fra venstre: pastor Børge Frello, en kateket og pastor Muhammed Ali Taib. (Børge Frello (Christensen), født 1.1.1922. Cand.theol. og præsteordineret. Gift med Ida Frello, født Kristensen. Sammen udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1952-58. Arbejdssteder: Præst i Risalpur og lærer ved præsteseminariet. Børge Frello døde efter en trafikulykke, 22.2.1958). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS-Pakistan, DIASdec13, DIAS-film1, Kirke Mission, Church Mission, Pakistan, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province, NWFP, Pakistani Lutheran Church, Muhammed Ali Taib, Lokalt ansatte, Local staff, Missionærer, Missionaries, Risalpur, Børge Frello Christensen, Børge Frello, Ida Frello
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: DM_374.tiff
 • Pakistan, NWFP. Missionærer fra Dansk Pathan-mission. Fra venstre: Gurli Fischer, Margrethe &amp;amp; Jens Christensen samt Børge og Ida Frello med børnene Jens og Konstance Margrethe. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS-Pakistan, DIASdec13, DIAS-film1, Kirke Mission, Church Mission, Pakistan, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Missionærer, Missionaries, Gurli Fischer, Margrethe Christensen, Jens Christensen, Børge Frello, Ida Frello, Pakistan Lutheran Church, Missionærbørn, Missionary kids, Jens Frello, Konstance Margrethe Frello
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: DM_375.tiff
 • Missionær, pastor Børge Frellos gravsted i Mardan. Sammen med familie udsendt af Dansk Pathanmission til NWFP, Pakistan, 1952-1958. Arbejdssted: Præst for menigheden i Risalpur samt underviser ved Præste-seminariet. Død efter en trafikulykke, 22.02.1958. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS-Pakistan, DIASdec13, DIAS-film1, Kirke Mission, Church Mission, Pakistan, Risalpur, Mardan, Missionærer, Missionaries, Theological Education, Teologisk Uddannelse, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province, Den nordvestlige grænseprovins, NWFP, Gravsted i Mardan, Burial Site at Mardan, Børge Frello Christensen, Børge Frello
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: DM_345.tiff
 • Pakistan, Den Nordvestlige Grænseprovins, (NWFP). Missionærbolig i Risalpur. (Missionærer i Dansk Pathanmission, Ida og Børge Frello boede i Risalpur, 1952-1958).&amp;nbsp;Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, DIAS-Pakistan, DIASdec13, DIAS-film1, Kirke Mission, Church Mission, Pakistan, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, North West Frontier Province, Den nordvestlige grænseprovins, NWFP, Risalpur, Missionærbolig Risalpur, Missionary bungalow Risalpur, Missionærer, Missionaries, Ida Frello, Børge Frello, Børge Frello Christensen
  Last Modified: 05-07-2018
  File name: DM_376.tiff
 • Pakistan, Teltmissionen i Mardan. Den britiske farmaceut, Mabel Biddulph, sygeplejerske og jordemoder Anna Steenstrup og hospitals-evangelist Mrs Moti med den kristne Tasildar familie. (Missionær Anna Resen Steenstrup var udsendt til NWFP, 1920-1935.). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER396, Mardan, Pakistan, North West Frontier Province, Den nordvestlige grænseprovins, NWFP, Teltmissionen, The Tent Mission, Dansk Pathanmission, Danish Pathan Mission, Kirke Mission, Church Mission, Hospital Sundhed, Hospital Health, Mabel Biddulph, Mrs Moti, Anna Resen Steenstrup, Missionærer, Missionaries, Tasildarfamilien, The Tasildar family, Lokale kristne, Local Christians
  Last Modified: 01-07-2018
  File name: FOLDER 396 00007.tiff
 • Missionær og sygeplejerske Anna Resen Steenstrup, (1886-1967). Jordemoderuddannelse og missionskursus i London. Udsendt af Teltmissionen til NWFP, Pakistan, 1918-35. Arbejdssteder: På grund af visumproblemer sprogstudier i Sydindien (DMS) 1918-20. Mardan Hospital og leder af sygeplejeskolen, 1920-35. Fratrådte Teltmissionen i 1935. (Sygeplejerske ved et CMS missionshospital i NWFP, 1936-45). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, Pakistan, North West frontier Province, NWFP, FOLDER396, Mardan, Peshawar, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Anna Resen Steenstrup, Hospital Sundhed, Hospital Health, Ledelse Administration, Management Administration, Sygeplejeuddannelse, Nursing training
  Last Modified: 18-04-2018
  File name: Anna Resen Steenstrup.jpeg
 • Arkitekt Niels Anton Dam (f. 30.3.1938). Udsendt af Dansk Santalmission til byggeopgaver i Østpakistan, 1966-1969. Blev senere koordinator for Folkekirkens Nødhjælps arbejde under oversvømmelser og borgerkrig i Bangladesh. Fra 1974 leder af et stort rehabiliterings-projekt for flygtninge i Bangladesh, efterfulgt af 6 år som rådgiver i Noakhali-projektet for Danida og regeringen i Bangladesh. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, FOLDER220, Danish Santal Mission, Dansk Santalmission, Folkekirkens Nødhjælp, DanChurchAid, Danida, The Noakhali Project, Flygtningsarbejde, Refugee Work, Rehabilitation, Udviklingsarbejde, Development, Niels Anton Dam, Ledelse Administration, Management Administration, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Østpakistan, East Pakistan, Bangladesh
  Last Modified: 28-03-2018
  File name: Folder220_00033A.tiff
 • Østpakistan (fra 1971 Bangladesh), 1968. Missionsstationen i Chapai Nawabganj, bygget 1967-1968. DSM missionær Niels Anton Dam var arkitekt. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Santalmission, Danmission, Dansk Santalmission, Danish Santal Mission, FOLDER347, Chapai Nawabganj, Kirke Mission, Church Mission, Chapai Nawabganj Mission Station, Niels Anton Dam, Missionaries, Missionærer, Ledelse Administration, Management Administration, East Pakistan Evg. Lutheran Church, Bangladesh Northern Evg. Lutheran Church, BNELC, Østpakistan, East Pakistan, Bangladesh
  Last Modified: 28-03-2018
  File name: DM_347_00001A.tiff
 • Missionær og lærer Gudrun Beyer, (1897-1977). Udsendt af Teltmissionen til skolearbejde i Mardan, NWFP, 1927-1935. (Medlem af Søsterfællesskabet på Sankt Lukas Stiftelsen fra 1935 til sin død i 1977. I mange år ’udlånt’ som forstanderinde ved Kolonien Filadelfias Søsterfællesskab). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Teltmissionen, The Tent Mission, Pakistan, North West Frontier Province, NWFP, Mardan, Peshawar, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Gudrun Beyer, FOLDER396, Skole Uddannelse, School Education, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 21-03-2018
  File name: Gudrun Beyer.jpeg