Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Missionær Dagmar Elizabeth Petersen, f. 1907 i Iowa, USA. Ophold i Danmark fra 1922. Sygeplejeuddannelse 1927-1930. Udsendt af DMS til Manchuriet, Kina, 1937-1946. Sprogstudier i Peking, Xiuyan og Fuyü, 1937-1940. Kvindemissionær i Changchun, 1940-1943. Sygeplejerske på Dandong Kvindehospital, 1943-1946. (Udlånt til Det Amerikanske Metodist Missionsselskab i Ganta, Liberia, 1949-1952). Foto 1947. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danish Missionary Society, Danmission, Det danske Missionsselskab, DMS, Missionaries, Missionærer, Portraits, Portrætter, FOLDER283, Kirke Mission, Church Mission, Hospital Sundhed, Hospital Health, Dagmar Elizabeth Pedersen, Kina - China - 中国, Dongbei - 东北- Manchuriet - Manchuria, Changchun - 长春 - Hsingking -, Dandong - 丹东 - Andong - Antung
  Last Modified: 20-08-2018
  File name: Folder283_00006A.tiff
 • Farmaceut, cand. pharm. et art., ph.d. Ulla Væggemose. Sammen med ægtefælle, landbrugs-økonom Erik Bendix Jensen og deres 3 børn udsendt af DMS/Danmission til Arusha i Tanzania, 1999-2004. Her har Ulla Væggemose arbejdet som farmaceutisk rådgiver for Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT), der administrerer 20 hospitaler, 120 klinikker og 8 institutioner for sundheds-udddannelse. Ulla Væggemose har desuden været involveret i etablering af kontakt mellem den internationale organisation, Farmaceuter uden Grænser (PSF) og ELCT - med henblik på fremtidig udsendelse af farmaceuter til ELCT. Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Tanzania, FOLDER038, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Arusha, ELCT, Evangelical Lutheran Church Tanzania, Sundhedsarbejde, Health work, Sundhedsundervisning, Health Teaching, Ulla Væggemose, Erik Bendix Jensen, Missionærer, Missionaries, Farmaceuter uden Grænser - PSF, Pharmaciens sans Frontières - PSF, Pharmacists without Limits - PSF, Hospital Sundhed, Hospital Health, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 17-08-2018
  File name: Folder038_00207A.tiff
 • Hans Henrik Folmersen (1959-). Gift med Ruth Smed Folmersen, 1993. Kontormaskine-mekaniker, 1980-86. Teletekniker, 1986-91. DMS-volontør, udsendt til den Lutherske Kirke/ELCT, med arbejde som teknisk konsulent i KaragweSstift, 1993-94. Servicetekniker og EDB-medarbejder, 1995-96. Sammen med ægtefælle, cand.theol. Ruth Smed Folmersen udsendt af DMS/ Danmission til Tanzania, 1998-2003. Arbejds-områder: Teknisk konsulent for ELCT-kirkens bygge- og administrationspersonale i Nkwenda, Karagwe stift. (Ruth Smed Folmersen ansat som lærer på Nkwenda Bibelskole, 1998-99 og forstander fra 2000-03). Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Hans Henrik Folmersen, Ruth Smed Folmersen, Missionaries, Missionærer, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Karagwe Diocese, Karagwe stift, Nkwenda, Udviklingsarbejde, Development work, Kirke Mission, Church Mission, Ledelse Administration, Management Administration, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 17-08-2018
  File name: Folder038_00116A.tiff
 • Susanne Rask. Diakon/Socialpædagog fra Diakonhøjskolen, Aarhus, 1989, efterfulgt af arbejde som omsorgsassistent, 1989-92 og som souschef i menighedsbørnehave, 1992-95. Kursus på Selly Oak Colleges, Birmingham, 1996. Udsendt af DMS til Tanzania, 1996-99. Efter sprogskole i Morogoro, ansat som diakon og sekretær i ELCTs Diakoniafdeling, Lukajange, Karagwe Stift. Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Susanne Rask, Missionærer, Missionaries, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Lukajange, Karagwe Diocese, Karagwe stift, Social-diaconal work, Socialt-diakonalt arbejde, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 17-08-2018
  File name: Folder038_00004A.tiff
 • Kjeld Simonsen, (1962-). Mureruddannelse, 1981. Volontør i DMS og udsendt til Ndolage Sygeplejeskole , Tanzania i et år, 1989-90. Kursus på Selly Oak Colleges, Birmingham, 1991. Udsendt af DMS til Den Lutherske Kirke/ELCT, Tanzania, 1992-98. Gift med Hanne Kudeha Jørgensen, 1993. Arbejdssteder: Tilsynsførende ved Karagwe stifts byggeafdeling, 1992-96. Pedel ved Karagwe Secondary School, 1996-98. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Ndolage Nurses & Midwives Training School, Ndolage Sygeplejeskole, Karagwe Diocese, Karagwe stift, Karagwe Secondary School, Evg. Lutheran Church tanzania, ELCT, Tanzania, Kjeld Simonsen, Volontører, Volunteers, Hanne Kudeha Simonsen, Missionærer, Missionaries, Portrætter, Portraits, Ledelse Administration, Management Administration
  Last Modified: 16-08-2018
  File name: Folder038_00105A.tiff
 • Hanne Kudeha Jørgensen (fra 1993, Simonsen), født i Sikonge, Tanzania, 1965. (Datter af BDM missionærer, Harry & Elly Jørgensen). Underviser af missionærbørn i Mpanda, Tanzania, 1983-85. Læreruddannelse, 1986-89. Kursus på Selly Oak Colleges, Birmingham, 1990. Udsendt af DMS til Den Lutherske Kirke/ELCT, Tanzania, 1991-98. Lærer på Karagwe Secondary School, 1991-93. Gift med Kjeld Simonsen, 1993. Leder af Nyakahanga sygeplejeforskole, 1993-94. Sekretær for ELCTs byggeafdeling, Karagwe, 1995-96. Lærer og leder af Karagwe Secondary School, 1996-98. Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Hanne Kudeha Simonsen, Hanne Kudeha Jørgensen, Kjeld Simonsen, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Mpanda, Missionaries, Missionærer, Den Evg. Lutherske Kirke - ELTC, Evg. Lutheran Church - ELCT, Karagwe Diocese, Karagwe stift, Karagwe Secondary School, Nyakahanga nursing prep school, Skole Uddannelse, School Education, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 16-08-2018
  File name: Folder038_00106A.tiff
 • Karin Lundahl Bruun, (1963-). Gift med Max Pedersen (Bruun), 1986. (Tvillinger født 1987, samt 3 børn, 1990-92-94). Plejehjemsassistent, 1988, efterfulgt af ansættelser på plejehjem i Gentofte og Sdr. Omme. Kursus på Selly Oak Colleges, Birmngham, 1991. Sammen med familie udsendt af DMS til Tanzania, 1991-93. Arbejdsopgaver: Værtinde og ’Flight follower’ hos Mission Aviation Fellowship (MAF), Dodoma. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: Danmission, Tanzania, FOLDER038, Karin Lundahl Bruun, Max Bruun, Missionærer, Missionaries, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Mission Aviation Fellowship, MAF, Dodoma, Flytrafik, Flying Service, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 16-08-2018
  File name: Folder038_00036A.tiff
 • Max Bruun, f. Pedersen (1965-). Gift med Karin Lundahl Bruun, 1986. (Tvillinger født 1987, samt 3 børn, 1990-92-94). Flymekaniker, 1985, efterfulgt af ansættelse hos Sun-Air, Billund, 1985-90. Sammen med familie udsendt af DMS til Tanzania, 1991-93. Arbejdsopgaver: Flymekaniker hos Mission Aviation Fellowship (MAF), Dodoma. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Max Bruun, Karin Lundahl Bruun, Missionærer, Missionaries, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Mission Aviation Fellowship, MAF, Dodoma, Flytrafik, Flying Service, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 16-08-2018
  File name: Folder038_00023A.tiff
 • Jack Sandbæk, f. Sandbæk Kristensen, (1963-). Biologisk Embedseksamen, cand. scient. 1990. Gift med Benedicte Sandbæk, f. Frøkjær-Jensen, 1990. Sammen udsendt af DMS til Tanzania, 1993-95. Arbejdssted for begge: Efter sprogskole i Morogoro ansat til undervisning ved Karagwe Secondary School (Karaseco) - En kostskole under den Evg. Lutherske Kirke/ELCT. (Foto 1992). Danmission Photo Archive
  Keywords: Tanzania, Danmission, FOLDER038, Jack Sandbæk, Benedicte Sandbæk, Missionærer, Missionaries, Det Danske Missionsselskab, Danish Missionary Society, DMS, Den Evg. Lutherske Kirke - ELCT, Evg. Lutheran Church - ELCT, Karagwe Diocese, Karagwe stift, Morogoro, Skole Uddannelse, School Education, Karagwe Secondary School, Kostskole ELCT, Boarding school ELCT, Portrætter, Portraits
  Last Modified: 16-08-2018
  File name: Folder038_00019A.tiff